U bent hier: Home / Islamieten enige échte Christenen

Islamieten enige échte Christenen

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Met kerst viert de Christenheid de geboorte van de Profeet Jezus Christus. Jezus Christus is misschien wel de grootste Profeet. Het is redelijk te stellen en beweren dat het hele Bijbelse verhaal, van Genesis tot en met de Koran, eigenlijk draait om Jezus Christus. Dat Jezus Christus door de Joden niet is erkend als Profeet doet daaraan niks af. De Joden zouden in der tijd Christus hebben vermoord door hem te veroordelen tot de martelpaal. Uit de Bijbel kan daarvan niks blijken.

In het Nieuwe Testament staat dat Jezus Christus ruimschoots van te voren profeteerde dat hij niet zou sterven verwijzend naar Jona. Drie dagen en drie nachten zou hij verblijven in het hart der aarde net als de kleine Profeet in de Walvis. Ook gebood hij zijn volgers scherpelijk en beval hij hen niet te zeggen dat: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden”. Na de executie verscheen Jezus Christus in vlees en bloed voor zijn volgers. Hij at en dronk en sprak tot hen.

Zijn volgers dachten verschrikt en zeer bevreesd een geest te zien. Ook de Koran stelt en beweert dat de dood van de Profeet een schijnvertoning is. In die tijd reeds luisterde zijn volgers niet naar de Profeet. Meeste mensen volgen de ongeloofwaardige standpunten en ongefundeerde beweringen van de Apostelen terwijl hun geloof is gebaseerd op de angst en vrees van de volgelingen van Jezus Christus die de Profeet na zijn dood hebben gezien.

Bovendien is het bizar en een grove minachting van De Schepper te veronderstellen dat Gd Zijn enige Zoon offert voor de zonden van de mensheid. Gd is niet van lotje getikt. Mensen zijn vervangbaar voor Gd. Zijn enige Zoon is dat natuurlijk niet. Kennelijk verwacht de Kerk dat Gd de Zondeval repareert door Zijn Zoon te offeren. Het is de mens die het offer dient te brengen door Jezus Christus te volgen. En Jezus stelt en bewijst dat Hij niet is gestorven.

De Joden 2020 jaar geleden waartoe Jezus Christus behoorde werden onderdrukt door de Keizer van Rome die zich zag als de Koning der Joden en geen concurrentie duldde. Daarom moest Jezus Christus van het toneel verdwijnen. De Rechterlijke Macht die Jezus Christus veroordeelde tot de martelpaal was vanzelfsprekend bekend met de profetieën van Jezus Christus. De Profeet kon duizend keer tot de dood worden veroordeeld zonder te sterven.

Jezus Christus is volmaakt. Jezus Christus heeft nooit gezondigd. Adam en Eva waren ook volmaakt. Tot Eva at van de vruchten van boom van de kennis van goed en kwaad. Sindsdien baren vrouwen pijnlijk, schamen mensen zich voor hun naaktheid en is het leven eindig. Jezus Christus leeft eeuwig. Vandaag zit hij naast Gd in de hemel of hij reist de wereldrond als man rond de drie en dertig die als enige van iedereen nooit sterf en vandaag 2019 jaar is geworden.

Verhalen doen de ronde dat Jezus Christus op de rug van een paard is vertrokken via Sinai naar Spanje en Frankrijk en India. In India zou hij nog geruime tijd hebben geleefd en volgers en zijn graf hebben. Jezus Christus heeft geen graf. Hij is niet dood. Jezus Christis leeft. Jezus Christis is ook Profeet van de Islam. De Koran en Mohammed persoonlijk erkennen Jezus Christus als Profeet. Islamieten zijn de enige echte Christenen.

Share |