U bent hier: Home / Jaap van Dissel & co gedwongen isoleren

Jaap van Dissel & co gedwongen isoleren

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Jaap van Dissel cum suis imponeren chronisch psychotisch. Zij geven blijk van gestoorde realiteitstoetsing. Los van de vraag of het virus Sars-cov-2 bestaat in biologische vorm moeten patiënten met een vermoeden van corona worden geadviseerd het recept te volgen van huisarts Rob Elens van de website zelfzorgcovid19.nl. In verband met Corona bestaan zogenoemde huis tuin en keuken middeltjes die bij elke gezondheidswinkel kunnen worden aangeschaft en die profylactisch, dat wil zeggen ter voorkoming, kunnen worden geslikt. Personen met klachten kunnen in de eerste lijn bij de huisarts terecht voor het recept voor de apotheker voor de geneesmiddelen waarover Jaap van Dissel cum suis gevaarzettend en anderszins gewelddadig zwijgen. Jaap van Dissel cum suis imponeren als een groep pyromanen.

Hun partner in crime bij het ministerie is specialist ongetemde problemen. En verantwoordelijk voor de Jeugdzorproblematiek. Jaap van Dissel cum suis en zij die hen volgen zijn een gevaar voor de samenleving. Het is gek dat de psychiaters en psychologen die de sociale media hebben gevonden voor hun reclame en politieke ambities zich niet hebben gewend tot de rechtspraak beroepend op de Wet BOPZ met een verzoek tot onmiddellijke gedwongen opname van Jaap van Dissel cum suis is een gesloten instelling voor geestelijke gezondheidszorg in verband met hun chronische psychose die een gevaar is voor anderen. Jaap van Dissel cum suis zijn volledig de weg kwijt. Hun stampunten en beweringen zijn onbewezen. Er bestaat geen objectief bewijs van het bestaan van het virus Sars-cov-2. Er bestaat wel redelijk vermoeden dat Jaap van Dissel cum suis met hun adviezen aan het bestuur internationaal van de wereldgemeenschap een kweekreactor maken voor gevaarlijke virussen die de mensheid zullen uitdunnen.
><br>De wetenschap met betrekking tot virussen is openbaar. Alles wat geweten moet worden om het Kabinet te adviseren in verband met doeltreffende bestrijding van de pandemie van het nieuwe Coronavirus is bekend. Minister Hugo de Jonge had geadviseerd moeten worden door Jaap van Dissel cum suis om de beruchte Kwakzalver Motie aan te nemen. Alsdan was de pandemie van het virus allang betreden. En had dat niet meer hoeven kosten dan 255 miljoen euro wat gelijk staat aan 17 miljoen recepten Hydroxychloroquine met voor elke Nederlander een portie voor vijf dagen wat meer dan genoeg is om het virus te bestrijden, besmettingen en ziekenhuisbezoek te voorkomen en mensen binnen een paar dagen na de eerste klachten weer fit en gezonde te hebben. Ook de ouderen. Jaap van Dissel cum suis gedragen zich crimineel. Hun doen en laten moet worden gekwalificeerd als georganiseerde misdaad, terrorisme, massamoord, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. De patronen van de cultuur van Joseph Mengele spiegelen in het werk van Jaap van Dissel cum suis.

Bovendien is wat door Jaap van Dissel cum suis en hun volgers wordt gesteld en beweerd over vermeend succes van de mRNA-vaccins volstrekte lariekoek. Die vaccins hebben geen succes. De kosten alleen al vergeleken met het recept van huisarts Rob Elens rijzen de pand uit. Bovendien zijn er inmiddels wereldwijd twee miljoen mensen geofferd voor de vaccinatie industrie om het goede werk van huisarts Rob Elens en anderen huisartsen van zijn soort oneerlijk weg te concurreren. Die vaccins en de lockdowns en de avondklok en de quarantaine kampen zijn helemaal niet nodig om de beweerdelijke pandemie van het virus Sars-cov-2 te bestrijden. Het enige wat daarvoor noodzakelijk is dat iedereen gewoon normaal doet en bij klachten vraagt naar het recept van huisarts Rob Elens van de website zelfzorgcovid19.nl.

Share |

Permalinks