U bent hier: Home / Jeugdzorg ende advocatuur

Jeugdzorg ende advocatuur

by J.L. de Kreek — last modified 16-02-2021 03:00

Er is een dingetje met Jeugdzorg en de advocatuur. Het wordt advocaten bewust extreem moeilijk gemaakt goede rechtsbijstand te leveren in zaken met betrekking tot Jeugdzorg en/of de Kinderbescherming. Ouders van gezinnen met raadslieden die goed werk leveren wordt het leven opzettelijk extra moeilijk gemaakt door de Jeugdzorg. By the book werkende advocaten of juristen worden door de Jeugdzorg professioneel gedemoniseerd en buitenspel gezet. Al dan niet geholpen door de Deken van de Orde van Advocaten die momenteel de feitelijke waarheid van alle mogelijke complottheorieën over de Jeugdzorg objectief bewijst.

Binnenkort staat advocaat mevrouw mr. Nakab voor de tuchtrechter. In verband met jeugdzorgzaken. Want de Deken heeft een ambtelijke opinie over haar optreden. Dit is dezelfde Deken die weigert mee te werken aan her-beëdiging van juristen tot advocaat die de Jeugdzorg meer dan zat zijn en vinden dat er strafrechtelijk moet worden opgetreden tegen de Jeugdzorg en de georganiseerde misdaad bij het ministerie van justitie en veiligheid wat ten titel van kinderbescherming de jeugd stelselmatig belaagt. Het verhaal in de sociale media over georganiseerd sadistisch kindermisbruik is gewoon de waarheid. Kinderen worden systematisch misbruikt in instellingen van de Jeugdzorg voor het oog van de bewakingscamera en niemand doet iets. Ze worden, de meisjes, 50/50 misbruikt. Door medewerkers en de jongens.

Buiten die instellingen cirkelen loverboys als aasgieren rond opzoek naar makkelijke prooi. Met auto's’ beloftes en kado's worden de slachtoffers geronseld voor het echte werk. Daarvan aangifte doen of aangifte doen van andere strafbare feiten door de Jeugdzorg gepleegd heeft weinig zin. Want de Jeugdzorg zit er tussen. Laat de Politie herhaaldelijk weten. Dat de Jeugdzorg feitelijk aan de basis staat van verwijdering tussen de Politie en de jeugd is ook zo’n Jeugdzorgfeitje wat te weinig aandacht krijgt van de collaborerende journalistiek en media. De chronische misstanden in de Jeugdzorg gaan terug tot in de oorlog. 76 jaar zeer ernstig misbruik en mishandeling van minderjarigen en wederrechtelijke vrijheidsontnemingen. De Jeugdzorg is zuiver mensenhandel.
><br>Wat advocaat mevrouw mr. Nakab volgens de Deken precies verkeerd heeft gedaan of gezegd is niet helder. Te weinig distantie tot haar cliënten. Er zou sprake zijn van tunnelvisie en “een zekere mate van complotdenken waardoor ze in haar oordeelsvorming wordt gehinderd”. Een complottheorie is een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. Cliënten van de advocaat lijken niet te hebben geklaagd. Mevrouw mr. Nakab is advocaat waarvan berichten in de sociale media juist suggereren dat ze goed werk levert in jeugdzorgzaken. De Tweets van journalist Chris Klomp in het open riool doen vermoeden dat de Denken op eigen initiatief in actie is gekomen. Terwijl hij van oorsprong van een gerenommeerd kantoor is met een indrukwekkende staat van dienst. De Deken vergist zich. Hij leest te veel het NRC of Elsevier. Misschien de Telegraaf, AD of de Volkskrant. Of journalist Chris Klomp. Hij volgt natuurlijk de NOS en Een Vandaag. En heeft zelf nooit de ellende in de Jeugdzorg ervaren als raadsman. Het is niet te doen. Door de gebreken in de waarheidsvinding en het gebrek aan equality of arms en meer. Zoals het gebrek aan fair play, distantie, professionaliteit of basaal fatsoen van de Jeugdzorgmedewerkers.

Jeugdzorg bezit strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijke kader. Ouders hebben daartegen geen enkel weermiddel. Het bewijsrecht wordt niet gehandhaafd in zaken met betrekking tot Jeugdzorg. Jeugdzorgmedewerkers worden welhaast ambtsedig vertrouwd door de kinderrechters. Terwijl daarvoor geen enkele feitelijke grondslag is. Daarmee staan ouders en kind bij voorbaat op achterstand. Tegenover de kinderrechter bewijsvoeren is kansloos want de kinderrechter doet niet aan waarheidsvinding. Niemand doet aan waarheidsvinding in de Jeugdzorg. Dus niemand kan weten of de zorg gegrond is. En wat de kinderen nodig hebben. Kinderen worden gematcht middels de verwijsindex. Alle meldingen, ook de valse zorgmeldingen, worden voor waar aangenomen en niet op waarheid onderzocht. In het strafrecht bestaat nog zo iets als een valse aangifte. Opinies van andere deskundigen dan die de Jeugdzorg accepteert worden niet of amper toegelaten in zaken met betrekking tot de Jeugdzorg. De kinderrechters kunnen daaraan niks doen. Dat is het systeem waarin zij zijn gebracht door bestuurders.

Het is ronduit bizar dat er überhaupt een civiele overheid bestaat die zich exclusief toelegt op Jeugdzorg. Het Openbaar Ministerie is ook bevoegd UHPs en OTSen aan te vragen. Dus waarom een civiele partij installeren om het werk te doen wat de Politie en het Openbaar ministerie kunnen. En beter bovendien. De hele branche voor bestrijding van kindermisbruik en kindermishandeling wordt gedomineerd door civiele partijen. Dat is verdacht! Met steun van de ministeries van justitie en veiligheid en VWS. Dat is nog verdachter!! Kindermishandeling is een kwestie van openbare orde. Dit betekent dat bestrijding bij uitstek een taak is van de Politie. De wijkagent die ervaren als deze is met kennis van de wijk vroegtijdig problemen signaleert bij kinderen, en als wijkagent oplossingen levert. En kan escaleren als het moet. En weet wat waarheidsvinding betekent. 

Al het geld wat uit de algemene middelen naar de Jeugdzorg gaat kan anders beter besteed worden met meer resultaat voor de jeugd. Er is zo veel te vertellen over de Jeugdzorg wat het daglicht niet verdraagt. Een feit in verband met de Jeugdzorg wat iedereen aangaat is dat een prominente bestuurder in de Jeugdzorg die het niet nauw neemt met waarheidsvinding of het belang van het kind, bij het Ministerie van VWS de leiding heeft over het Coronacrisisteam. Daar doet hij ook niet aan waarheidsvinding omdat hij nog altijd niet de feiten heeft gevonden die objectief bewijzen dat de Coronacrisis een kunstmatige crisis is en dat Kabinet en Parlement terrorisme gerelateerd worden bedrogen door het OMT en RIVM en Team RED. Hij is specialist ongetemde problemen. En lijkt op een bestuurlijke pyromaan.

De Deken in deze is reeds langer bekend met de ernstige misstanden in de Jeugdzorg. Dat is hem bijna twee jaar geleden reeds onderbouwd met argumenten uit de doeken gedaan. In plaats proberen advocaten buiten spel te zetten die zeggen wat gezegd moet worden hoe pijnlijk dat ook is dient de Deken de advocaten bij het Openbaar Ministerie aan te geven die werken voor de Jeugdzorg of de Kinderbescherming. In dienst of ingevlogen. Dat is zijn aangifteplicht van artikel 160 en 162 Sv. Allemaal weten en kunnen die advocaten weten dat zij met hun werk de georganiseerde misdaad, gedwongen verdwijningen, mensenhandel, kindermisbruik en kindermishandeling faciliteren. Als advocaat hulpverlenen aan misdrijven is verboden. Het strafrecht is juist om dat tegen te gaan. Vaak zien die advocaten zichzelf als deskundigen of expert in het jeugdrecht. Of alle medewerkers in de Jeugdzorg sadistische pedofielen zijn valt niet te zeggen. Het moeten er toch zeker een aantal zijn die deze georganiseerde misdaad aanvoeren.

Share |

Permalinks