U bent hier: Home / Jeugdzorg in context

Jeugdzorg in context

by J.L. de Kreek — last modified 18-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Nu met de Veilig Thuismelding van de Politie in verband met de aanwezigheid van kinderen bij de protesten van Extinction Rebellion op de Utrechtsebaan is het nuttig het te hebben over de jeugdzorg en kinderbescherming in Nederland. De jeugdzorg en kinderbescherming worden zogenoemd gecontroleerd door hetzelfde ministerie als wat nepnieuws en valse feiten met betrekking tot CO2 de ether in slingert. Typisch een vorm van kindermishandeling omdat het de jeugd opruit te demonstreren tegen de uitstoot van CO2 waardoor zij klimaattechnisch de eigen ruiten ingooien. Dat Extinction Rebellion onderwijst dat CO2 slecht is voor het klimaat kan en mag ook gezien worden als een vorm van het mishandelen van kinderen.

Juristen met ervaring als proces-vertegenwoordigers stellen zich op het standpunt dat de jeugdzorg en kinderbescherming schuldig zijn aan mensenhandel en georganiseerde misdaad. Een procesvertegenwoordiger is iemand die anderen vertegenwoordigt in rechtszaken. In zware en minder zware zaken. Zware zaken zijn bijvoorbeeld de strafvervolging van de georganiseerde ambtelijke misdaad. Dus dat de Rijksrecherche bevoegd optreedt. Tegen bepaalde personen. Waaronder ambtenaren die de jeugdzorg en kinderbescherming vertegenwoordigen. De kinderbescherming is een dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zogenaamd gecontroleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat de kinderbescherming een criminele organisatie is van ambtenaren kan ook journalist Chris Klop opvallen met de duizenden strafzaken die hij heeft gedaan.

De broek zakt af van het feit dat niemand van de mainstream journalistiek en media chronisch witheet is met betrekking tot de jeugdzorg en kinderbescherming. Hetgeen er aan de hand is kan elke weldenkende journalist op de eigen meritus beoordelen. Er zijn bepaalde normen en waarden zoals dat de tenuitvoerlegging van een rechterlijke last plaatsvindt middels een bevoegde deurwaarder. Bij en tijdens de machinaties van de georganiseerde ambtelijke misdaad om de hand te kunnen leggen op minderjarigen ten einde ze te misbruiken, ook seksueel, in het eigen netwerk van zogenoemde jeugdhulpverleners of kinderbeschermers, komt geen enkel officieel document kijken van enige deurwaarder. Behalve wanneer de criminele ambtenarij een last wenst ten uitvoer te leggen tot zwijgen van zij die de deksel van de criminele beerput halen.

De Nederlandse Overheid is besmet met georganiseerde ambtelijke misdaad, ondersteund door de bereidwillige terroristen van de beweging van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet. Dat is dezelfde beweging als die van de held van nazileider Adof Eichmann die bekend staat als ‘mister Holocaust’. Het beeld wat bestaat bij complotdenkers en truthers dat er sprake is van een kwaadaardige elite die kinderen misbruikt en iedereen onderwerpt aan de mores van de georganiseerde misdaad in de journalistiek is correct. Dat zijn de feiten. Is de waarheid. Journalisten plegen en medeplegen en doen ernstige misdrijven waaronder terrorisme en de mensenhandel door en georganiseerde misdaad bij de kinderbescherming. 

De eerste ervaring met deze vorm van misdaad is inmiddels jaren geleden. In 2008 of 2010 om precies te zijn. Daarvan staat een dik rapport van betrokkene op zijn persoonlijke beroepssite. Daarin staat in geuren en kleuren in beeld en tekst toegelicht en uitgewerkt hoe de georganiseerde ambtelijke misdaad te werk gaat. Nu met Action Rebellion en de Politie die een melding doet bij Veilig Thuis omdat kinderen mee demonstreren imponeert als een vorm van deelname aan deze vorm van georganiseerde ambtelijke misdaad omdat de Politie tevens niet doet wat het behoort te doen namelijk controleren of bij al die uithuisplaatsingen waaraan bereidwillig medewerking wordt verleend formeel wel de juiste weg is bewandeld. Altijd moet er een bevoegde deurwaarder aan te pas komen want dat is verplicht in het burgerlijk procesrecht, in artikel 430 lid 4 Wetboek van Rechtsvordering. Tenuitvoerlegging van een beslissing tot UHP en/of OTS kan ãlleen nã betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. 

Geen enkel exploot van geen enkele deurwaarder is te vinden in de talrijke dossiers met betrekking tot uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Allemaal nietig ten uitvoer gelegd. Alle uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen zijn nietig want ten uitvoer gelegd uit naam van de georganiseerde ambtelijke misdaad persoonlijk. Deze vorm van georganiseerde misdaad zit ook achter het coronacomplot, de Jodenvervolging en de aanslagen in de Verenigde Staten 11 september 2001. Dat is één en dezelfde club kwaadaardige profiteurs ondersteund door journalisten en hun media die keer op keer te laf zijn om gewoon de feiten te respecteren zoals ze zijn. Dat journalist Chris Klomp nog altijd niet aanslaat op dit thema is precies wat wordt bedoeld met de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming.

Share |

Permalinks