U bent hier: Home / Jeugdzorg, Nakad en de Amsterdamse Deken

Jeugdzorg, Nakad en de Amsterdamse Deken

by J.L. de Kreek — last modified 24-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De Amsterdamse Deken heeft ook gelijk in de tuchtzaak tegen advocaat mr. Nakad. Ouders kunnen in Jeugdzorgzaken de kwaliteit van de rechtshulpverlening niet beoordelen. Dat cliënten tevreden zijn over advocaat Nakad betekent niet dat zij onder de gegeven omstandigheden de goede rechtshulp levert. Advocaat Nakad heeft materieel gelijk als het om Jeugdzorg gaat. Jeugdzorg is kinderhandel. Er is sprake van georganiseerde ambtelijke misdaad bij het ministerie van justitie en veiligheid en de civiele overheid. De vraag is hoe daarmee om te gaan. De stelling van advocaat mr. Nakad dat de Trias Politica deelneemt en de Rechtspraak boter op het hoofd heeft is niet vol te houden. Voor advocaat mr. Nakad lijkt dit zo alleen de Amsterdamse Deken weet beter.

De Amsterdamse Deken zwijgt over het objectieve bewijs wat hij bezit van het feit dat onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt al zo’n tien jaar actief terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om het bestaan van de georganiseerde ambtelijke misdaad te ontkennen en mee te werken aan de misdrijven. De Amsterdamse Deken verzwijgt in de tuchtzaak tegen advocaat Nakad ook dat hij actief en op discriminerende wijze juristen toegang tot de advocatuur ontzegt die stellen en beweren dat de Jeugdzorg gelijk staat aan mensenhandel en dat de Rechtspraak al tien jaar wordt bedreigd en bedrogen om dit en andere ernstige misstanden te ontkennen. De Rechtspraak in het algemeen wordt net als ouders en kinderen in het pak genaaid van de georganiseerde misdaad.

Het probleem in de Jeugdzorg is dat het de hobby is van corrupte ambtenaren die willens en macht misbruiken en bevoegdheden schenden. Deze corrupte ambtenaren spelen ook een hoofdrol in verband met de Coronacrisis. En zijn gelieerd aan internationaal terrorisme. Het grote internationaal terrorisme wat schuldig is aan de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 en de Coronacrisis en de wortels heeft in de beweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, werkt in een groot aantal landen actief samen met georganiseerde misdaad onder andere voor bevorderen van de omzet van de ‘corporate tribe’ en bevrediging van perverse prikkels anderszins. De Amsterdamse Deken is hiermee bekend omdat hem de feiten zijn voorgehouden in de zaak van de jurist die geen toegang krijgt tot de advocatuur in verband met zijn standpunten en beweringen. En het feit dat hij geen advocaat is.

Advocaat mevrouw mr. Nakad ziet door haar nare ervaringen afgelopen jaar met de Jeugdzorg misschien overal spoken. Bovendien verzwijgen de Amsterdamse Deken en journalist Chris Klomp bewust criminele feiten waarmee zij bekend zijn waardoor advocaat mr. Nakad de Rechtspraak percipieert als pleger. Ouders die, gegeven de criminele jeugdzorg, in Jeugdzorgzaken kans willen maken op contact met hun kinderen kunnen het beste een advocaat kiezen die goed kan bemiddelen tussen ouders en Jeugdzorg. En kunnen het beste meewerken en zich van hun beste kant laten zien en op die manier het beste ervan maken. De waarheid en ‘the rule of law’ doen er niet toe in Jeugdzorgzaken. Jeugdzorg is extreem agressief. Het zet alles in het werk om gezinsopstellingen te slopen wanneer ouders kiezen voor een advocaat die zegt waarop het staat en de Jeugdzorg de maat neemt. Dit risico vereist dat activistische advocaten het best op andere wijze dan als advocaat voor ouders in Jeugdzorgzaken, alle middelen rechtens het Jeugdzorgmonster in kop en hiel kunnen vermorzelen. Bovendien is het niet behoorlijk dat de Amsterdamse Deken op grond van alle feiten en omstandigheden waarmee hij bekend is zijn aangifteplicht niet nakomt.

Share |

Permalinks