U bent hier: Home / Joodse volk doelwit Coronacrisis

Joodse volk doelwit Coronacrisis

by J.L. de Kreek — last modified 08-12-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Het Joodse volk was het doelwit van de Tweede Wereldoorlog. En het Joodse volk is het doelwit van de Coronacrisis. Hoewel in verhouding bij en tijdens WOII meer niet-Joden zijn vermoord dan Joden was het Joodse volk het doelwit van de Tweede Wereldoorlog. De niet-Joden worden geofferd aan het belang van de beweging die zit achter WOII en de Coronacrisis. Deze beweging bedreigt de Staat der Nederlanden met terrorisme om niet ten gunste van het Joodse volk te oordelen en mee te werken aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van deze beweging.

Het doel van de Tweede Wereldoorlog was het uitroeien van het gehele Joodse volk en het vestigen van oppermacht voor ‘the Doge’ van de beweging die Hitler heeft gesponsord. De beweging die hiervoor verantwoordelijk is staat ook aan de basis van de Holocausteducatie in Nederland, de wereld en Europa. Het onderwijs in Nederland in verband met de Holocaust is afkomstig van de daders van de Holocaust. Tegenwoordig kan de beweging die achter de Holocaust zit vrijelijk de volgende Holocaust voorbereiden want net als toen wordt de beweging volop van hulp voorzien door Mainstream journalistiek en media die iedereen het zicht weghouden van de feiten.

De agenda die aan de basis ligt van de Holocaust geldt ook na de oorlog en heeft een volgende Holocaust gepland die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Net als de eerste Holocaust is de volgende Holocaust geïnspireerd op Bijbelse boeken en profetieën van Ezechiël. Het is allemaal makkelijk te zien en begrijpen wanneer de authentieke brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme erbij worden gepakt. Dat zijn de documenten die moedwillig onder de pet worden gehouden door mainstream journalisten en hun media omdat deze documenten de diepgaande verknochtheid van journalistiek en media met voorbereidingen en uitvoering van misdrijven tegen het gehele Joodse volk, aan het licht brengen.

Share |

Permalinks