U bent hier: Home / Journalist Chris Klomp en de Jodenvervolging

Journalist Chris Klomp en de Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 06-05-2024 03:00
Opgeslagen onder:

Iedereen vroom dodenherdenken 4 mei en de bevrijding vieren daags daarna, en niemand die oog heeft voor het feit dat de Jodenvervolging niet voorbij is en ook vandaag plaatsvindt door vrienden van de VVD en journalisten en hun media. Zoals met alles denkt journalist Chris Klomp te weten hoe het zit allemaal terwijl hij is afgestudeerd in de leugens van journalisten die hem voor gingen. De Jodenvervolging begint te Basel 1897 met de oprichting van vereniging Erez Israël. Dit is een organisatie van figuren die de Joodse identiteit stellen ten einde met oorlogsdoelen strijdend oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de patroon van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet.

De Holocaust is het werk van deze door journalisten opgerichte en media breed ondersteunde organisatie wat sinds 1897 officieel, onder leiding van mediapersoonlijkheden voor wie deuren open gaan die voor anderen gesloten blijven, werkt aan de finale oplossing van het Jodenvraagstuk. De Joden zijn in de kampen vergast door lieden die na de oorlog verklaren Zionist en lid van BETAR te zijn. De oprichter van BETAR is ook een journalist. Misschien wel de meest extreme journalist ooit, met een diepliggende haat tegen het gehele Joodse volk. BETARIM zijn de initiële bruinhemden. 

De Zionisten zijn geen Joden. Het Zionisme is anti-Jodendom. Het Zionisme is een criminele ‘mindfuck’. Zionisme is een ander woord voor Diaspora revisionisme wat een synoniem is voor antisemitisme. Zionisme is antisemitisme. De Zionisten zijn deelnemers aan de terroristische organisatie die zit achter de Holocaust. Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden en bedreigen Joden met bruut geweld om zich niet te verzetten tegen het Zionisme en snoeren Joden de mond. Daarbij volop ondersteund door journalisten en hun media die beter weten.

De feiten die dit bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl. Authentieke documenten van de handen van de grote Zionistische leiders persoonlijk en authentieke protocollen van de vergaderingen van hun organisatie tussen 1897 en 1940. Het verhaal van de Holocaust hoe alles in werkelijkheid is gebeurd zoals geschreven geschiedschrijving dat zou moeten vastleggen is reeds meerdere keren in geuren en kleuren meegedeeld aan het publiek met de vaderlandse journalistiek op de eerste rang.

Journalist Saskia Belleman van de Telegraaf reageert voorspelbaar en negeert de feiten die bewijzen dat de Telegraaf al in 1922 betrokken blijkt te zijn bij de voorbereidingen op de Holocaust. Journalist Esther Voet kan zich schuimbekkend niet inhouden voor het NIW. De Zionistische plannen voor de Holocaust zijn in 1922 en 1924 onder journalisten verspreid bij en tijdens een speciale gelegenheid in het Amsterdamse Concertgebouw.

Nederland speelt een centrale rol in verband met de Jodenvervolging en het voortgaand gedogen daarvan. Iedereen kent inmiddels de geromaniseerde versie van het verhaal van de Joodse Raad. De Joodse Raad was een Zionistisch bureau wat samenspande met de Duitse bezetter. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische congressen. 

Wie het niet gelooft leest gewoon de feiten erop na. De authentieke documenten waarom het gaat staan op www.holocaustles.nl/bron. In het Duits en Engels met doorzoekbaar gemaakte Pdf-bestanden. In de bijpassende analyse is samengevat hoe het zit precies met de verantwoordelijkheid van de Zionisten voor de Holocaust en wiens doel het dient. Dat  is overigs de aristocratische overheersingsdrang van het wereldhuis van de patroon van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet. Geert Wilders is ambtsgenoot van Adolf Hitler en veinst tegen antisemitisme te zijn (hier en hier).

Geert Wilders zit ook achter aanslagen op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan met het doel de ideeën van zijn helden compleet te realiseren, waaronder begrepen de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. De terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders strijdt ook na de oorlog oorlogsdoelen vervullend voor vestiging van aristocratisch oppermacht voor het wereldhuis van de patroon van de helden van de Blonde Geit. Indien de Blonde Geit wordt gezien als waardige opvolger van Ze’v Jabotinsky, de oprichter van BETAR, zal hij daarover niet mekkeren. Hij zal het als een eer zien en de titel waardig dragen. 

BETAR heeft in 1933 reeds de locatie bepaald voor het kamp Auschwitz waar de Joden tien jaar later door de Zionisten zijn vergast op Holocaust. Archeologisch onderzoek (bodemonderzoek) in Sobibór toont aan dat op stenen die zijn gevonden van de gaskamers waarin de Joden zijn vergast, het logo staat gebeiteld van de onderneming van het wereldhuis van de patroon van de helden van Geert Wilders. Ook daarom de Jihad Legal voor strafvervolging van de Blonde Geit wegens schuld aan de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van CDS zijn gesneuveld en andere militairen zwaargewond zijn geraakt, maar dat terzijde ...

Share |

Permalinks