U bent hier: Home / Journalist Chris Klomp laffe bloedzuiger

Journalist Chris Klomp laffe bloedzuiger

by J.L. de Kreek — last modified 05-01-2024 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp focust zich op klokkenluiders en complotdenkers. Veinzend dat hij goed is bij zijn hoofd. Klokkenluider Huig Plug is nu zijn doelwit. Veel valt er te zeggen over Huig Plug. Vooral ook dat bepaalde activiteiten van Huig Plug zeer leuk zijn zoals wanneer hij op het Binnenhof rondloopt en vragen stelt aan ambtenaren. Klokkenluider Huig Plug heeft eigenhandig het Verhaal van Lisa gesloopt. Iedereen kent dat verhaal waarbij prominente ambtenaren onder begeleiding van de Politie in bosjes in Den Haag kinderen misbruiken.

Totaal ongeloofwaardig. Niks van wat Huig Plug levert aan informatie kan concreet leiden tot het oordeel dat zijn verhaal de waarheid is. Hoe het precies zit met Lisa doet er eigenlijk niet toe. Ook voor journalist Chris Klomp zou het er niet toe moeten doen omdat in Nederland journalistiek controleerbaar een organisatie actief is van criminele ambtenaren wat zich voortgaand jaren achtereen schuldig maakt aan gedwongen verdwijning van minderjarigen, mensenhandel en het georganiseerd seksueel kindermisbruik. Zowel Huig Plug als journalist Chris Klomp houden het zicht weg van het grote publiek op de feiten die een en ander objectief bewijzen.

Daarover is zoveel gepubliceerd dat het gek is dat het Openbaar Ministerie daartegen nog niet uit zichzelf strafrechtelijk is opgetreden. Baby's worden in ziekenhuizen reeds op de kwaliteiten geselecteerd voor de criminele organisatie wat zich formeel voordoet als Jeugdzorg en Kinderbescherming. Alle regels en formaliteiten die er zijn aan de laars lappend en de hele keten voor het karretje spannend op nota bene persoonlijke titel omdat bij ten uitvoerleggingen van kinderbeschermingsmaatregelen geen enkele bevoegde deurwaarder te pas komt. Dat kan niet in Nederland. Die tenuitvoerleggingen zijn nietig. Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming executeren rechterlijke uitspraken zonder betekening van enig ambtelijk document. Ook wordt er in de Jeugdzorg en Kinderbescherming willens en wetens niet gedaan aan waarheidsvinding. Dus men kan helemaal niks weten over de vraag of kinderen hulp nodig hebben.

Share |

Permalinks