U bent hier: Home / Journalist Chris Klomp wordt genoemd

Journalist Chris Klomp wordt genoemd

by J.L. de Kreek — last modified 14-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp wordt genoemd in de sepotbrief van de Officier van Justitie van 25 juli 2023 in verband met de aangifte wegens coronabedrog en het georganiseerd sadistisch kindermisbruik. In het kader van de coronacrisis is tussen 30 maart 2020 en 14 juli 2023 middels eenendertig brieven schriftelijk aangifte gedaan bij het OM van ernstige misdrijven waaronder terrorisme. Ook is onderbouwd met argumenten aangifte gedaan van georganiseerd sadistisch kindermisbruik. De aangifte richt zich concreet tegen de figuren die zich in de media uiten, zoals journalist Chris Klomp.

Bij brief van 25 juli 2023 heeft de Officier van Justitie laten weten dat het uiteengezette feitencomplex niet kan leiden tot een veroordeling. Omdat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor verdenking van enig strafbaar feit. Tevens is er volgens de Officier van Justitie geen concrete indicatie wie er verantwoordelijk zou zijn voor de door aangever geconstateerde feiten. Tot het feitencomplex behoort het Rapport Jeugdzorg van 17 augustus 2014 en onder andere de correspondentie daarover met journalist Chris Klomp. Aan de basis van dat rapport staan mede de ervaringen in verband met een meisje wat 11 jaar geleden als baby is ontvoerd door de Jeugdzorg én is verdwenen.

Zéér véél mensen blijken zéér véél last te ondervinden van de Jeugdzorg en de Kinderbescherming. Niet verwonderlijk want het werk van de kinder- en jeugdbescherming is in strijd met de wet. Meer in het bijzonder is het in strijd met het strafrecht. Het verbod op mensenhandel en verbod op gedwongen laten verdwijnen van minderjarigen wordt overtreden bij en tijdens de bescherming van minderjarigen door de officiële instanties onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Journalist Chris Klomp als rechtbankverslaggever doet duizenden zaken en claimt in de media regelmatig autoriteiten te zijn op het terrein van het recht en justitie.

Voor de pretentieuze journalist Chris Klomp is het met al zijn kennis van het recht niet moeilijk te zien dat álle uithuisplaatsingen in Nederland nietig zijn omdat bij geen enkele tenuitvoerlegging van beschikkingen van kinderrechters van de afdeling jeugd van de civiele rechtbanken een bevoegde deurwaarder aan te pas komt. Wanneer een kind op gezag van de jeugdbeschermers wordt opgehaald door de Politie wordt door de Politie niet gecontroleerd of aan alle wettelijke vereisten is voldaan zoals voorafgaande betekening van bepaalde exploten. De tenuitvoerleggingen zijn juridisch uit naam van de jeugdbeschermers persoonlijk. Nooit worden de dossiers in jeugdzaken gecontroleerd op de aanwezigheid van de juiste exploten. Niemand controleert of aan de formaliteiten is voldaan. Niemand die zich daarover druk maakt en zeker journalist Chris Klomp niet.

Verder staat het als een paal boven water dat er in de jeugdzorg nooit aan waarheidsvinding wordt gedaan. De jeugdbeschermers weten niet eens wat de feiten zijn met betrekking tot de minderjarigen die zij stellen te beschermen. Ze weten niet of de kinderen die onder hun toezicht staan door hun ouders worden bedreigd in de ontwikkeling en gezond opvoeding want er wordt niet aan feitenonderzoek gedaan. Ook kunnen zij dit niet weten want zij doen geen waarheidsvinding. Ook in verband met corona en in verband met CO2 en stikstof wordt niet aan waarheidsvinding gedaan. Dat kan journalist Chris Klomp ook makkelijk zien en begrijpen want hij is tenslotte naar school geweest en heeft een middelbare schooldiploma en heeft dus geleerd wat de biologische en scheikundige basisfeiten zijn.

Journalist Chris Klomp zal ook worden genoemd in het klaagschrift wat vanzelfsprekend ingediend zal worden want zonder coronatribunaal winnen de terroristen. Ook Maarten Keuleman zal worden genoemd als chronische verspreider van nepnieuws en desinformatie. Dit is de wetenschapsjournalist van de Volkskrant die prijzen heeft ontvangen en door journalisten op een voetstuk is geplaatst voor zijn verslaggeving in verband met de coronapandemie. Ook voor journalist Maarten Keuleman geldt dat de feiten die objectief bewijzen dat er geen bewijs bestaat van het authentieke virus Sars-CoV-2 en geen bewijs van causaal verband tussen dit virus en Covid19, tot de basiskennis behoren van elke wetenschapper op dit terrein. Het bedrog met de PCR-techniek kunnen de journalisten Maarten Keulemans en Chris Klomp ook makkelijk zien en begrijpen wanneer zij gewoon de feiten onderzoeken.

Share |

Permalinks