U bent hier: Home / Journalisten en hun terrorisme

Journalisten en hun terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 11-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Journalisten, publicisten en schrijvers zijn de oprichters van en de deelnemers aan de statelijk acterende beweging die is opgericht te Basel 1897 door journalist Theodor Herzl met het oorlogsdoel het gehele Joodse volk uit te roeien en oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de patroon van de oprichter van de beweging. De authentieke brondocumenten die dit objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl. Journalisten strijden actief tegen de maker en openbaarmaking van de feiten. En bedreigen en bedriegen onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om de feiten en omstandigheden te ontkennen en weg te kijken van de slachtoffers.

De feiten zijn bij en tijdens het tweede proces tegen Geert Wilders vanuit de bunker te Schiphol openbaar gemaakt. Journalist Saskia Belleman van de Telegraaf zat erbij en luisterde ernaar. Twee keer is gelegenheid geboden door het Gerechtshof voor openbaarmaking van de waarheid. Voordat die dagen anderen het woord kregen. Geert Wilders ziet de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust als zijn helden. De Telegraaf is hiermee bekend omdat de Telegraaf in ieder geval sinds 1922 kennis draagt van de beweging van de held van Wilders. En actief bijdraagt aan de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders.

Het terroristische werk van de Telegraaf blijkt onder andere uit de consequente berichtgeving van de Telegraaf in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 waarin het officiële verhaal voor waar wordt gehouden. De Telegraaf kan weten dat de berichten van de Telegraaf hierover niet de waarheid kunnen zijn omdat het officiële verhaal natuurkundig onmogelijk is. Alleen controled demolition kan de observaties logisch verklaren. Nu wil het geval dat de beweging die achter de aanslagen zit in de VS 11 september 2001 ook verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging en de Holocaust en met 9/11 voortbouwt op de successen uit het verleden. En mogelijk schuldig is aan de aanslag op de MH17. Om dit te zien en begrijpen hoeft de Telegraaf alleen in het eigen archief te duiken waarin het al bijna honderd jaar de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme verborgen houdt.

Het is niet alleen terrorisme waaraan journalisten zich -op overigens grote schaal en bij herhaling- schuldig maken. Journalisten -vooral die een politieperskaart bezitten en/of lid zijn van de NVJ- blijken tevens actief hulp te leveren aan de georganiseerde (ambtelijke) misdaad wat zich schuldig maakt aan georganiseerd sadistische kindermisbruik en de massamoorden middels Covid19bedrog en bedrog in verband met Hiv & AIDS. Dat iedereen ronduit wordt belazert en bedrogen waar iedereen bijstaat in verband met Covid19 is voor elke journalist in Nederland makkelijk te zien en te begrijpen omdat de objectieve feiten en omstandigheden gewoon zijn te vinden op internet, en kunnen worden gerelateerd aan de basiskennis virologie en biologie in verband waarmee iedereen zo liederlijk wordt bedrogen door het RIVM en het OMT.

Share |