U bent hier: Home / Journalisten en hun terrorisme (2)

Journalisten en hun terrorisme (2)

by J.L. de Kreek — last modified 09-08-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Het heeft geen zin journalisten te wijzen op feiten. Stijfkoppig houden ze hun ongelijk vol tot ze erbij neervallen. Het maakt ook niet uit welk onderwerp het betreft. 9/11, AIDS, Corona, MH17, georganiseerd sadistisch kindermisbruik en zelfs de Holocaust, journalisten negeren de feiten en kijken opzettelijk weg van wat zich in werkelijkheid afspeelt. De verhalen van journalisten over 9/11 kunnen niet. Ook de mededelingen van journalisten aan het publiek over Covid19 zijn onwaarachtig. Gewoon omdat er geen materieel bewijs bestaat van Sars-cov-2 als zoönotisch virus. Er zijn concrete aanwijzingen dat het een synthetisch- en/of computervirus betreft.

Journalisten zijn te Basel 1897 de beweging gestart die aan de basis staat van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Oogmerk is omwenteling van de Franse Revolutie en herstel in de oude staat van aristocratisch macht voor grootgrondbezitters en slavenhouders. Historicus en journalist Wierd Duk van de Telegraaf weet niet hoe hard hij iedereen moet weghouden van de feiten die het voorgaande objectief bewijzen. Duizenden documenten tonen aan dat de Telegraaf al in 1922 bekend was met de voorbereidingen op de Holocaust en daaraan sindsdien deelneemt en ook na de oorlog werkt voor de beweging die achter de Holocaust zit.

De digitale tijd heeft als voordeel dat het werk van journalisten kan worden gecontroleerd en zo nodig ontkracht want alles staat online tegenwoordig. Als het om virussen gaat kan iedereen zelf via internet leren wat het immuunsysteem is en dat Kochs Postulaten de grondwet van de virologie zijn. Meer in het bijzonder moeten journalisten in staat worden geacht de feiten te vinden waaruit blijkt dat er geen bron van het virus bestaat. Althans het bestaan van Sars-cov-2 is nog altijd niet objectief bewezen. Ook is er geen objectief bewijs van causaal verband tussen het virus en Covid19.

De Coviddoden zijn vermoord omdat hen in de eerste lijn toegang is onthouden tot de overigens goedkope goedwerkende en veilige antivirale geneesmiddelen die het virus er in een poep en een zucht onder krijgen. De statistieken van de gebieden waar deze geneesmiddelen zijn toegepast bewijzen objectief dat de journalistiek en media zich in verband hiermee bewust schuldig maken aan de verspreiding van nepnieuws en valse feiten, althans het mainstream deel. Er zijn ook journalisten die hun vak serieus nemen. Die worden door de MSM weggezet als Wappies, gestoord of terrorist. Noem het NSB-journalistiek wat de MSM bedrijft want dat geeft gewoon het best de feiten weer.

De beweging die achter de Coronacrisis zit is dezelfde beweging als die achter de Holocaust zit. Dit is bekend omdat de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme boven water zijn gekomen. Deze documenten zijn opgesteld door de leiders en bestuurders van deze beweging. Meer in het bijzonder zijn deze documenten opgesteld door de helden van Geert wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Uit die authentieke documenten blijkt in welhaast een oogopslag dat journalisten en hun media de grote gangmakers zijn van WOII en de Holocaust met het oogmerk stakeholders oppermachtig te maken en ‘on the fly’ het gehele Joodse volk volledig uit te roeien.

Dat journalist Chris Klomp giftig wordt in de sociale media omdat mensen het verband leggen tussen de gele ster die de Joden in de oorlog moesten dragen en de hetze tegen niet-gevaccineerden zegt iets over het antisemitisme in de journalistiek. Het toeval wil dat de man die de hele wereld kan verlossen van de pandemie van het virus met zijn deskundige adviezen met betrekking tot de bestrijding van Sars-cov-2 en Covid19 een orthodoxe Jood is en het hardst wordt genegeerd door de Mainstream journalistiek terwijl diezelfde journalistiek tevens gewelddadig zwijgt over de beweging van journalisten die achter de Holocaust zit en thans de volgende Holocaust voorbereidt.

Het feit dat journalisten zich opzichtig niks aantrekken van de feiten is crimineel. Het is niet voorstelbaar dat de gehele Nederlandse journalistiek geen basiskennis bezit en niet bekend is met virologische, natuurkundige, scheikundige en historische basisfeiten. Louter het feit dat de soortelijke massa van aluminium en staal significant van elkaar verschillen bewijst objectief dat het officieel verhaal over 9/11 niet de waarheid kan zijn. Journalisten trekken zich hiervan niks aan. En heulen met kennelijk terroristisch oogmerk voor misleiding van het publiek, gewoon met wiskundige Pepijn van Erp die niet eens kan uitrekenen dat zijn standpunten en beweringen over 9/11 en Covid19 niet waar kunnen zijn.

Share |