U bent hier: Home / Journalisten en hun verantwoordelijkheid

Journalisten en hun verantwoordelijkheid

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In de Telegraaf roept een antropoloog journalisten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze antropoloog traint boardrooms en bestuurders in Deep Democracy. Deep Democracy is een antidemocratische beweging met een duidelijke hiërarchie, peer to peer beïnvloeding en krachtige rituelen. De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn Amerikaanse natuurkundigen die zich dom houden over de 9/11-feiten, en hun methode voor verandering hebben ontwikkeld in het instituut van de psychoanalyticus die in de jaren dertig van vorige eeuw samenwerkte met de enabelers van de Holocaust voor vorming van het beeld wat mensen hebben van Joden. De zogenaamde archetypes.

De antropoloog traint tevens de politie en de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp. Het vreemde aan deze antropoloog is de expliciete communicatie in de (sociale) media naar anderen over hoe deze antropoloog dingen graag ziet en heeft. Antropologie is een wetenschap. Deze antropoloog beroept zich op relativiteit en participerende observatie. Participerende observatie is zeer onwetenschappelijk. Antropologen zijn waarnemers van cultuur. Personen die in sociale media of op het podium beïnvloeden, de zogenaamde influencers, nemen deel aan cultuur en kunnen cultuur derhalve niet objectief observeren. Door de relativiteit is bij participerende observatie de waarneming afhankelijk van de persoon van de waarnemer. Participerende observanten nemen hun bijdrage aan cultuur waar.

Deep Democracy is bedacht eind jaren zestig vorige eeuw omdat bepaalde personen van mening waren dat democratie is mislukt want in Zuid Afrika in de jaren zestig van vorige eeuw was nog altijd racisme. De personen die Deep Democracy hebben bedacht zijn Arnold Mindell, zijn vrouw en hun team. Hun process-oriented psychology wordt gezien als een vorm van brainwashing wat door hen eufemistisch veranderkunde is genoemd. Deze personen zijn in staat met psycho analitische manipulaties hele volksstammen in alle staten te brengen. Zij hebben dit reeds bewezen met experimenten in de Verenigde Staten. De bewust antropoloog bewijst dit met zogenaamde serotonine experimenten, waarmee veranderingen magisch worden begeleid. De Nasi’s zijn zeer actief met het verspreiden via de Telegraaf van hun ideologie en methode voor verandering. Voor publicist Wim Dankbaar is die antropoloog ook interessant in verband met zijn queeste voor gerechtigheid.

Wim Dankbaar stelt en beweert dat Marianne Vaatstra door een asielzoeker is vermoord die na de moord ijlings naar het buitenland is gesluisd op gezag van Joris Demmink. Deze antropoloog met kennis van cultuur en rituelen was 13 jaar geleden directeur en later regiodirecteur COA, de asielopvang. In de tijd van de moord op Marianne Vaatstra heeft deze antropoloog de directie en de medewerkers van het asielzoekerscentrum in Kollum bijgestaan. Mensen van het centrum zaten er doorheen. Werden nagescholden en bedreigd. Met eieren bekogeld. Omdat ze het opnamen voor de asielzoekers. Voor de moordenaars. De gemeenschap was er destijds van overtuigd dat de moord zou zijn gepleegd door een asielzoeker. Wim Dankbaar is daarvan nog altijd overtuigd. En heeft tot nu 7 ton EURO van zijn vermogen geofferd om dit te bewijzen.

Volgens de gemeenschap in der tijd was er sprake van een rituele moord. Het meisje haar keel was doorgesneden. Volgens verschillende getuigen leek dat keel doorsnijden te zijn gedaan door iemand met ervaring. Het had een locale boer kunnen zijn die zijn schaapjes zelf slacht. De antropoloog verzint dat de gemeenschap aan moslims dacht toen zij naar het asielzoekerscentra wezen. Er waren eerder bedreigingen geuit. Ook de honden liepen in eerste instantie naar het asielzoekerscentrum, zo is het verhaal. Onderzoek naar de sporen die leiden naar het asielzoekers centrum zou zijn afgehouden. Met het officiele Onderzoek Ali H. van het Openbaar Ministerie bewijst het Openbaar Ministerie objectief dat het Openbaar Ministerie de door publicist Wim Dankbaar aangewezen (thans ex) asielzoeker uitsluit als dader van de moord op basis van het DNA van de verkrachter. De antropoloog is ook lovend over de verdediging van Jasper S, terwijl weldenkende mensen het daarmee oneens zijn.

Share |

Permalinks