U bent hier: Home / Journalisten grondleggers Holocaust

Journalisten grondleggers Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 20-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Lees het verhaal van de journalisten die de Holocaust bewerkstelligden. De tsunami aan leugens in de Mainstream media moet gezien worden in de context van het feit dat journalisten de grondleggers zijn van de Holocaust. En te Basel 1897 de beweging hebben opgericht die het Naziregiem heeft gecrediteerd voor de uitvoering. Deze beweging is dankzij naoorlogs holocaustbedrog van journalisten, nooit ontmaskerd als dader van de Holocaust. En werkt nog altijd diepgaand samen met journalisten en hun media. Daarom dat niemand in de Mainstream media de waarheid leest over de Jodenvervolging, 9/11, MH17, AIDS, Covid19 en de Jeugdzorg.

Het zijn atheïstische journalisten, publicisten en prominenten anderszins die zich Zionistisch organiserend het fundament hebben gelegd voor de Holocaust. De grote voorbereidings-handelingen zijn getroffen door ongelovige journalisten die zich voordeden als vertegenwoordigers van de Joden zogenaamd om antisemitisme te bestrijden. De objectieve bewijzen van deze standpunten en beweringen staan op www.holocaustles.nl. De digitale tijd brengt mee dat makkelijk zicht kan worden verkregen op alle kranten, magazines en boeken van over de hele wereld sinds mensenheugenis. Zo ook de volledige dagboeken van journalist Theodor Herzl waarin hij bekent het creatieve brein van de Endlösung te zijn.

De lobby voor de Holocaust start bij journalist Theodor Herzl en zijn nepnieuws in verband met de Dryfusaffaire. In zijn dagboeken erkent Theodor Herzl bovendien persoonlijk aan de basis te staan van de inleidende pogroms op de Joden in Oost Europa. Het is allemaal terug te lezen op de website www.holocaustles.nl. De geschiedenis zoals zich die in werkelijkheid heeft afgespeeld en zoals de geschreven geschiedenis dat zou moeten vastleggen. Journalisten zijn altijd de bestuurders en leiders en gangmakers en lobbyisten en hulppersonen gebleven van de door journalist Theodor Herll te Basel 1897 opgerichte statelijk acterende beweging die strijd voor oppermacht. Journalisten zijn personen die de wereld Zioniseren.

Na de oorlog staan journalisten aan de basis van het naoorlogs Holocaustbedrog. Lou de Jong was journalist en de eerste directeur van het NIOD. Harry Mulisch deed als journalist verslag van het proces tegen Eichmann. Hannah Arendt was journalist en aan de oorlog vooraf actief betrokken bij de beweging die de Holocaust heeft bewerkstelligd. Zo banaal is het kwaad. Anno 2021 jagen journalisten op personen die het bovenstaande stellen en beweren. Bovendien bedreigen en bedriegen journalisten onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om de feiten te verzwijgen, waardoor journalisten een gevaar zijn voor de rechtsorde. De agenda van journalist Theodor Herzl voor oppermacht voor zijn statelijk acterende beweging bevat een tweede Holocaust. Net als hun eerste Holocaust is die gespiegeld aan Ezechiël. En zal plaatsvinden op de Bergen van Israël.

Share |

Permalinks