U bent hier: Home / Journalisten hulppersonen terroristen

Journalisten hulppersonen terroristen

by J.L. de Kreek — last modified 12-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Journalisten zijn de oprichters van de statelijk acterende beweging die strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen voor een syndicaat van industriëlen. Deze beweging is opgericht te Basel 1897. De brondocumenten die dit objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl. Deze beweging wordt tot op heden geleid, bestuurd en gemanaged door journalisten. Deze beweging bedreigt onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om het bestaan en de misdrijven van de beweging te ontkennen. Deze beweging is schuldig aan verhoogde terreurdreiging en aanslagen op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan. Dit is de beweging die achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zit.

Deze beweging zit ook achter de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 en mogelijk achter de aanslag op de MH17. De beweging wil aristocratisch oppermacht voor een bepaald syndicaat industriëlen en werkt sinds 1897 onophoudelijk aan omwenteling van de Franse Revolutie. Nederland is het land van de Complotdenkers en Wappers die collectief en individueel met hun hoofd in het zand zitten. De cognitieve dissonantie is niet van de lucht. Niemand die de olifant in de kamer ziet of wil zien. De rest galoppeert achter de journalistiek aan terwijl journalisten collectief en individueel de grootste vuilspuiers in de media zijn. Als iets een open riool is dan zijn het de publieke omroepen, en de kranten en tijdschriften volgekakt door personen met een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Er is geen beroepsgroep in Nederland met zo veel vrijheid en pretenties als de journalisten hebben. En wat gebeurt ermee? Decennia achtereen kunnen zij ongeremd iedereen desinformeren in het belang van de beweging die achter de Coronaciris zit. Risico’s en ongemak nemen ze voor lief, zoals journalist Chris Klomp die zichzelf net zo makkelijk een injectie geeft en doet alsof iedereen die twee keer nadenkt gestoord is. Het is walgelijk zoals de journalistiek zich manifesteert en iedereen dist die niet de terroristische mantra's napraat. Journalisten doen niks anders dan feiten verdraaien en accepteren niet eens de algemeen bekende natuurkundige realiteit. Twintig jaar lang strijden journalisten tegen personen en organisaties die stellen en beweren dat het officiële verhaal over 9/11 natuurkundig gewoon niet kan. Iedereen heeft dat gehad bij de CITO-toets.

De Coronacrisis wordt als een vorm van terrorisme gezien. Bovendien is uit wandelgangen vernomen dat er achter de schermen gewoon wordt gewerkt aan het optuigen van het coronatribunaal of journalist Chris Klomp nu wil op niet. Grootste massamoord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. En journalist Chris Klomp spuit zijn dagelijkse gif over iedereen die daarop kritiek heeft. De beweging van journalisten acteert statelijk, realiseert oorlogsdoelen en is niet aangesloten bij de Geneefse conventies. Wat inhoudt dat deelnemers aan die beweging strijders zijn in vreemde krijgsdienst, zoals ze dat bij Al Qaida ook zijn. De beweging strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen. En het gehele Joodse volk uit te roeien. Er is niet veel verbeelding nodig te begrijpen dat journalisten een gevaar zijn voor de veiligheid van een ieder.

Share |