U bent hier: Home / Journalisten strijders in vreemde krijgsdienst

Journalisten strijders in vreemde krijgsdienst

by J.L. de Kreek — last modified 01-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden nu al een jaar of tien terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de beweging van journalisten die achter de Holocaust zit, om het bestaan van de agenda voor oppermacht van de beweging en de beweging zelf te ontkennen en aan realisatie van de doelstellingen van de beweging mee te werken. Journalisten in het algemeen zijn deelnemers aan de te Basel 1897 opgerichte beweging die achter de Holocaust zit, en verantwoordelijk is voor de Cornacrisis. De adviseurs van het Kabinet en Parlement en de grote schare aan zorgfascisten eromheen zijn Joseph Mengele in het kwadraat. Het gezwendel en bedrog is niet van de lucht,

En al die journalisten veinzend alsof zij ook daadwerkelijk een journalistiek doel dienen. Neem journalist Arnold Karskens. Zijn kale hoofd staat symbool voor wat hij werkelijkheid is. Hij met de grootste scheur in de journalistiek dat hij een grote Nazi-jager is draagt opzichtig bij aan het holocaustbedrog der journalisten waardoor meeste mensen niet zien en begrijpen dat zij die een perskaart bezitten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, strijders zijn in vreemde krijgsdienst althans volgers van een statelijk acterende beweging die het oorlogsdoel bezit het gehele Joodse volk uit te roeien en oppermacht te vestigen en niet is aangesloten bij de Geneefse conventies.

Op de website www.holocaustles.nl staan de brondocumenten gepubliceerd van de beweging van journalisten die schuldig is aan de genocide op zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de ongeremde propaganda en lobby en organisatie en management en financiering van en door journalisten is het door journalist Theodor Herzl te Parijs juni 1895 bedachte Holocaust op de Joden werkelijkheid geworden. Theodor Herzl kan met gemak ‘the founding father’ genoemd worden van de massamedia en fake news. Journalist Theodor Herzl is de man die zijn idee voor de Endlösung tot leven heeft gewekt. In niet minder dan negen jaar tijd. Van 1895 tot 1904. Journalist Theodor Herzl persoonlijk stond aan de basis van inleidende pogroms op de Joden in Oost Europa. Te Basel 1897 is hij de oprichter van vereniging Erez Israël. In zijn dagboeken schrijft hij zijn persoonlijke zielenroerselen en bedoelingen.

Deze dagboeken en de overige publicaties van journalist Theodor Herzl, zoals de Zionistische Schriften en de publicaties van journalist Ze’v Jabotinsky en de authentieke protocollen van de Zionistische congressen zijn in ieder geval al sinds 1922 bekend bij de Telegraaf. En zijn objectief bewijs van het feit dat journalisten de oprichters en leiders en bestuurders en managers zijn van de statelijk acterende beweging die sinds 1897 officieel strijdt tegen assimilatie van de Joden en voor uitvoering van de Holocaust zoals voorspeld in Ezechiël 37 en die in Ezechiël 38 en 39, ter verkrijging van oppermacht voor het wereldhuis van de patroon van de oprichter van de beweging wat tot op de dag van vandaag innig samenwerkt met journalisten en hun media ter realisatie van de in 1897 geformuleerde doelstellingen. Antisemieten zijn de beste vrienden en de trouwste bondgenoten van de beweging.

Share |