U bent hier: Home / Journalisten verdacht maken

Journalisten verdacht maken

by J.L. de Kreek — last modified 02-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Aliette Jonkers is medisch journalist. Tevens is ze docent bronselectie en -onderzoek bij wetenschapsjournalistiek.nl. Aliette Jonkers is bestuurslid van Stichting Skepsis. Dit is de stichting waarvan het Twitteraccount wordt beheerd door Pepijn van Erp. Dat is de wiskundige die regelmatig wordt geciteerd door journalisten in verband met zijn standpunten en beweringen over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Aliette Jonkers en veel tot zeer veel van haar collega’s blijken ‘fake news’ te verspreiden in het belang van de beweging die schuldig is aan deze aanslagen. Dit is een patroon. Geen incident.

Jezelf medisch journalist en docent bronselectie en -onderzoek noemen en dan bestuurslid zijn van de Stichting waarvan Pepijn van Erp het Twitteraccount beheert getuig niet van enig wetenschappelijk inzicht. Vijfentwintig Nederlandse militairen zijn gesneuveld in Afghanistan omdat Aliette Jonkers en haar collega’s in de journalistiek die bronnen deselecteren die objectief bewijzen dat het verhaal van Pepijn van Erp over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika gewoon niet kan. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat journalisten de schrijvers zijn van de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme die aan de basis staat van WOII, de holocaust, 9/11, de Coronacrisis en Gd weet wat nog meer. De objectieve feiten staan uitgestald op de website www.holocaustles.nl.

Nu is het een feit in de realiteit dat al een jaar of wat, meer dan tien jaar, ruchtbaarheid wordt gegeven aan de ontdekking van de authentieke brondocumenten die objectief bewijzen dat een beweging van statelijk acterende journalisten, publicisten en schrijvers achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zit. En schuldig is aan verhoogde terreurdreiging en aanslagen op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan. En onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigt en bedriegt om het bestaan en de misdrijven van de beweging te ontkennen. Daarmee samenlopend zijn journalisten in de sociale media actief alsof ze de politie zijn mensen de mond snoerend die niet het officiële mede door Aliette Jonkers herkauwde verhaal over Covid19 vertellen of het nut van de vaccinaties in twijfelrekken.

Hoe bestaat het dat de docent bronselectie en -onderzoek van wetenschapsjournalist.nl niet die authentieke documenten vindt die objectief bewijzen dat Pepijn van Erp zwaar uit zijn nek kletst en dat het RIVM en het OMT de kluit big time belazeren. Het is heel makkelijk voor Aliette Jonkers een prijswinnend stukje tekst te produceren waarin ze aan de hand van basiskennis en basisfeiten het grote publiek inclusief de bewindslieden en Kamerleden ervan overtuigt dat zij Jaap van Dissel en Marion Koopmans niet moeten geloven en moeten ontslaan en zelfs moeten aangeven bij de rijksrecherche omdat ze iedereen de moeder bedriegen. De feiten waaraan Aliette Jonkers als wetenschapsjournalist en docent bronselectie makkelijk kan zien dat hun adviezen aan het kabinet en parlement misdadig zijn staan gewoon op het internet.

Hiv en Aids is ook zo’n onderwerp waarin medisch journalisten zonder blikken en blozen en prijswinnend de sadistische massamoordenaars van de pharmachemie naar de mond praten. Zowel bij Hiv en AIDS als bij Sars-cov-2 wordt klakkeloos gevolgd wat de corrupte kliek rond Robert Gallo produceert aan verzinsels. En wordt de man die a) de Nobelprijs heeft ontvangen voor de ontdekking van Hiv en b) stelt en beweert dat co-factoren en niet HIV schuldig zijn aan AIDS en c) stelt en beweert dat iedereen meerdere keren met HIV besmet kan raken en daar weer van af raakt en die d) ook een andere mening heeft over Sars-cov-2, genegeerd en verdacht gemaakt door de medisch journalisten die allemaal blijken de werken voor de beweging van terroristen en massamoordenaars die achter de Coronacrisis zit.

Afgelopen anderhalf jaar heeft zich in Nederland de grootste massamoord sinds de Tweede Wereldoorlog voltrokken. Er is geen journalist of media outlet wat zich daarover ook maar enigszins druk maakt. Sterker journalisten zijn hyperactief in verband met het bestrijden van meningsuitingen die het officiële verhaal tegenspreken. Journalisten in het algemeen en medisch journalisten in het bijzonder dienen onderwezen te krijgen bij en tijdens hun opleiding tot broodschrijver dat de persvrijheid wordt begrensd door het strafrecht. En dat deelname van journalisten aan terrorisme, internationale misdrijven en massamoord gewoon strafbaar is. De standpunten en beweringen van Pepijn van Erp over de aanslagen in de Verenigden staten in Amerika 11 september 2001 zijn een vorm van deelname aan die aanslagen. Pepijn van Erp en Aliette Jonkers als medisch journalist en docent bronselectie en -onderzoek weten of althans kunnen en/of dienen te weten dat het officiële verhaal natuurkundig onmogelijk is. En dat er geen wetenschap bestaat wat het officiële verhaal over de aanslagen in de VS logisch verklaart. En dat ook de plandemie door journalisten wordt gefaciliteerd. Het Coronatribunaal dient er te komen.

Share |