U bent hier: Home / Kinderen worden gedeporteerd

Kinderen worden gedeporteerd

by J.L. de Kreek — last modified 30-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse Politie werkt mee aan de deportatie van minderjarigen. Politie en Kinderbeschermers treden bij herhaling woningen binnen zonder rechtsgeldige last tot binnentreden. En zonder dat een beschikking of een vonnis van een Nederlandse rechter is betekend aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Deze kinderen worden geplaatst in handen van kinderbeschermers die zich bewust zijn dat zij en hun collega’s niet aan waarheidsvinding doen. Kinderrechters doen ook niet aan waarheidsvinding. De Politie werkt mee omdat het denkt dat dit zo hoort.

De Politie in Nederland wordt verantwoordelijk gemaakt voor de gedwongen verdwijning van minderjarigen, mensenhandel en misbruik en mishandeling van minderjarigen. De kinderen die door de Jeugdhulp worden meegenomen lopen tot vierhonderd procent meer kans op misbruik en mishandeling dan elders. Iedereen is bekend met de feiten omdat diepgaande onderzoeken en rapporten van experts afgelopen jaren deze misdaden objectief bewijzen. Het is uitgebreid uitgelegd in diverse openbare documenten hoe het werk van de Kinderbescherming gezien dient te worden.

Er blijkt niemand bereid te zijn stappen te ondernemen. Wel zijn er heel veel mensen die heel veel blijven verdienen aan de kinderbescherming. En blijven adviseren de Jeugdzorg te handhaven en meer geld te geven aan de Jeugdwulp. De kinderbeschermers worden bovendien getraind door antropologen in ontwrichtende en democratie ondermijnende strategieën en methoden voor verandering. De kinderbeschermers stappen dominant, dwingend en vaak passief agressief een gezinsopstelling binnen met wat zij “zorgen” noemen zonder te weten wat er aan de hand is. Daarbij dringen ze hun mening op aan anderen en bovendien komen ze gemaakte afspraken gewoon niet na.

Er zijn eerder pogingen gedaan om deze vorm van georganiseerd misdaad te laten vervolgen. Dat is nog niet gelukt onder andere omdat de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Arnold Heertjes heeft jaren geleden de vergelijking gemaakt tussen de Gestapo en de Jeugdhulp. Hij moest zwijgen van de rechter. De Nederlandse Kinderbescherming maakt zich doelbewust schuldig aan extreem zware misdrijven met duizenden zo niet tienduizenden minderjarige slachtoffers die heel goed zijn te vergelijken met de misdaden van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.

Share |

Permalinks