U bent hier: Home / Koerswijziging Kabinet noodzakelijk

Koerswijziging Kabinet noodzakelijk

by J.L. de Kreek — last modified 27-01-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De fout die de dreigers, rellers, Viruswaarheid, de Wappies en de Complotdenkers maken is dat ze geen aangifte doen en niet thuisblijven. Zij die Nederland, de wereld en Europa de Coronamaatregelen opleggen maken zich bewust schuldig aan internationale misdrijven, terrorisme, massamoord en georganiseerde misdaad. Bij terrorisme en massamoord is een ieder verplicht aangifte te doen. Bij gebreke waarvan er sprake is van strafbare deelneming. De oppositie tegen het Coronabeleid is ermee bekend dat de Coronamaatregelen gelijk staan aan massamoord en terrorisme. Willem Engel cum suis hebben het keer op keer daarover. Dus wees consequent. Doe aangifte! Aangiftecovid19.nl helpt.

Op aangiftecovid19.nl staat een modelaangifte die iedereen kan gebruiken. Naam en adresgegevens invullen en ondertekenen en opsturen naar het Openbaar Ministerie. Geadviseerd wordt een kopie te bewaren want het zal relevant kunnen zijn dat er schriftelijk bewijs bestaat van “niet-deelnemen” aan het coronaterrorisme en de daarmee bewerkstelligde genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Het Openbaar Ministerie moet worden aangezet strafvervolging in te stellen. De oplossing van de pandemie van het virus is strafrechtelijk omdat de ambtenaren van het OMT en RIVM geen respect hebben voor de wet, de wetenschap en de feiten. Bij en tijdens bestrijding van virussen is het niet zo dat de wet internationale misdrijven niet geldt of zo. Of het verbod op terrorisme. De wet is er om mensen te beschermen tegen artsen die misbruik maken van hun rol om massamoord te plegen.
><br>De Coronadoden zijn vermoord door hen willens en wetens de geneesmiddelen te onthouden waarmee ze snel en veilig en goedkoop thuis onder toezicht van de huisarts hadden kunnen genezen. De behandeling van Covidpatienten in ziekenhuizen op het IC leidt tot de dood van de patiënten. Het is al lang en breed bekend dat handhaving van het Zelenko-protocol zoals geadviseerd door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl en soortgelijke behandelingen de enige goede werkwijze is voor bestrijding van de pandemie van het virus. Van alle sociale maatregelen is allang bekend dat die niet werken. Dat is allemaal allang onderzocht. De ontaarding nu is voorspelbaar en een geambieerde bijwerking van de terroristische Coronamaatregelen.
><br>Ziekenhuizen zijn slachthuizen geworden waarvan de zorgbestuurders zijn getraind door antropologen, die ook bestuurders en boardrooms trainen in Deep Democracy, in het ontzielen van de organisatie. Saturatie wordt misbruikt om patiënten te cederen en aan de beademing en het infuus te leggen met bloedverdunners. Deze bloedverdunners hebben bekende bijwerkingen die lijden tot verstikking van patiënten omdat in reactie op deze bloedverdunners trombose kan ontstaan waardoor de vaten in de longen verstopt raken en patiënten stikken. De hoeveelheid informatie wat objectief de massamoord door Coronamaatregelen bewijst is ontzagwekkend. Ook het objectieve bewijs van bewuste deelname van journalisten en hun media aan deze misdrijven is overtuigend.
><br>Al meer dan 123 jaar blijken journalisten en hun media de leiding te hebben in verband met het bewerkstelligen van high impact crimes waaronder begrepen WOII en de Holocaust. De deelname van welhaast de volledige vrije pers in het zogenaamd vrije westen aan onder andere de aanslagen in de VS 11 september 2001 blijkt uit de constante stroom van desinformatie van deze beroepsgroep over deze aanslagen, en de strijd van de beroepsgroep collectief en de leden individueel tegen iedereen die de feiten ziet zoals ze zijn. Sommige feiten staan niet open voor debat. En zijn niet afhankelijk van enig perspectief. Dit is onder andere het feit dat de soortelijke massa van aluminium zo veel kleiner is dan dat van staal dat wat iedereen denkt te zien in de beelden van de aanslagen 11 september 2001 domweg niet kan. Het verhaal van de journalistiek bij die beelden is een bewuste leugen van deelnemers aan een terreurbeweging.
><br>Dan nu het kabinet. Het kabinet wordt gesandwiched tussen de georganiseerde ambtelijke misdaad bij verschillende ministeries en de criminele ambities van Bill Gates en het World Economic Form aan de ene kant en aan de andere kant de burgerbevolking die al dat opzichtige bedrog en terrorisme en moord en slopen van de economie en benadelen van iedereen terwijl er goedkope, snelwerkend en veilige oplossingen voorhanden zijn, meer dan zat is. De politie wordt door het criminele bestuur waaronder ook burgemeesters worden verstaan, tussen dat bestuur en de boze burgers geplaatst. En in de corrupte media veinzen betrokken bestuurders het eigen fatsoen en de onbegrijpelijkheid van de spertijdrellen. Totale chaos is het oogmerk van de terreurbeweging die de macht heeft overgenomen in Nederland, de wereld en Europa.
><br>Het kabinet neemt deel. Leden van het kabinet dragen bij aan de agenda van het World Economic Forum. Prominente locale bestuurders van de VVD nemen deel aan  de terreurbeweging die in Nederland onder verschillende goede doellen petten in een celstructuur pseudo-onafhankelijk actief is de volgende Holocaust voorbereidend. Het vervelende nu is dat de minister-president historicus is die niet is geïnformeerd over het feit dat journalisten te Basel 1897 de terreurbeweging hebben opgericht die nu onder toeziend oog van Bill Gates en Claus Great Reset Swaab, de Coronamaatregelen bewerkstelligt als prelude op definitieve vestiging van oppermacht voor het syndicaat van industriëlen wat zo’n beetje sinds 1895 het salaris betaalt van de vrije pers. Of de minister-president verzwijgt die feiten bewust. Bovendien zijn de bewindsleden deelnemers omdat zij zelf de bekende "Kwakzalver Motie" hebben afgewezen die had moet worden aangenomen om al die doden en de economie te redden, en 'on the fly' snel veilig en goedkoop de pandemie van het virus te bestrijden. De kosten hadden niet meer hoeven bedragen dan zo’n 255 miljoen Euro.

Share |

Permalinks