U bent hier: Home / Kwartiermakers Covid-tribunaal gezocht

Kwartiermakers Covid-tribunaal gezocht

by J.L. de Kreek — last modified 03-01-2022 03:00
Opgeslagen onder:

30 maart 2020 is schriftelijk aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in verband met internationale en terroristische misdrijven middels Coronamaatregelen. Deze aangifte is aangevuld en bevat inmiddels zo’n 2.500 pagina’s documenten en bijpassende weergave van feiten en strafrechtelijke analyses. Dat het Openbaar Ministerie nog niet heeft ingegrepen komt naar alle waarschijnlijkheid omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen om niet op te treden.

De bedreigingen met terroristisch oogmerk zijn van afgelopen tijd. Het terrorisme gerelateerde bedrog stamt uit 1895 toen journalisten en hun media de beweging begonnen tegen de Franse Revolutie en voor oppermacht voor the Doge of Eerste Prins van deze beweging. Deze beweging noemt zich Joods terwijl het dat niet is. Door diepgaand bedrog van journalisten en hun media sinds 1897 zijn meeste mensen er niet mee bekend dat Mainstream journalisten en hun media een terroristische organisatie zijn of althans hulppersonen zijn van terroristen en georganiseerde misdaad. De geschiedenis van de actuele crisis begint bij een idee in het hoofd van journalist Theodor Herzl voor zijn patroon die de rijkste familie op aarde vertegenwoordigt.

Van deze familie is bekend dat het zich voordoet als de aanstaande koninklijke familie der Joden. Dat is al van vroeger toen deze familie en hun antisemitische handlangers de Joodse getto’s bestierde. De gettomuren die tot de dag van vandaag worden opgetrokken rond de Joden zijn gebouwd door journalisten, het wereldhuis van de familie Rothschild en hun antisemitische vrienden en bondgenoten. Op complotsites gaat het over the Great Reset en de samenwerking van Klaus Schwab met het Vaticaan. Omdat die sites zich niet baseren op feiten en gebruikers niet kunnen omgaan met de realiteit is de grote massa van complotdenkers blind voor de rode draad die loopt van de oprichting te Basel 1897 van de beweging van Herzl naar de actuele Coronacrisis. Deze beweging is de grote initiator van al het grote tussenliggende geweld inclusief de Jodenvervolging en 9/11.

De Coronacrisis is de voortzetting van de internationale antisemitische strijd van de beweging van Herzl tegen assimilatie van Joden. Ook de Coronacrisis draait om uitroeiing van de Joden. Net als bij en tijdens WOII wordt alles en iedereen daaraan geofferd. De hele Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en naoorlogs bedrog in het geschiedenisonderwijs is ter bevordering van en voorbereiding op de crisis van vandaag. Bedoeling is omwenteling van de wereldmacht. Afschaffing democratie en mensenrechten. Opdelen van Europa in zones. Belgen in België. Nederlanders in Nederland. De Coronapas doet de rest. De plannen voor de huidige crisis zijn gesmeed tussen 1895 en 1904 door journalist Theodor Herzl, het wereldhuis van de familie Rothschild en het Vaticaan.

Die plannen bevatten ook instructies voor volgers zodat de beweging één kant opgaat. En daarin staat het toneelbeeld voor het moment van de officiële kroning van the Doge of eerste Prins tot Koning der Joden. The Great Reset van Klaus Schwab is onderdeel van deze samenspanning van industriëlen tegen het gehele Joodse volk waaraan de wereldgemeenschap nu lijdt. Het middel hiertegen is handhaving van de strafwet. Het Openbaar Ministerie moet in actie komen in verband met het Coronaterrorisme. Het Openbaar Ministerie doet dit niet omdat de beweging die zit achter de hele kongsi al meer dan tien jaar onderdelen van de Staat der Nederlanden oneigenlijk onder druk zet om de beweging ongemoeid te laten en te faciliteren. De tegenwoordige Bruinhemden trainen de Politie al geruime tijd in de cultuur van Schalkhaar. Dat wordt eufemistisch Deep Democracy genoemd.

Op aangiftecovid19.nl staat een modelaangifte die kan worden gebruikt om Klaus Schwab en zijn criminele helpers te laten struikelen over hun ambities. Het heeft totaal geen zin civiel te procederen zoals Viruswaarheid nu al twee jaar doet. Viruswaarheid geeft keer op keer en willens en wetens het verkeerde voorbeeld. Een vorm van collaboreren waarvan melding is gemaakt bij het Openbaar Ministerie. Demonstreren is ook niet bevorderlijk. 'The best practice’ voor bestrijding van de Coronamaatregelen en bewerkstelligen van het Covid-tribunaal is massaal aangifte doen van de criminele feiten. De wet bepaalt dat wie kennis draagt van moord of terroristische misdrijven verplicht is daarvan aangifte te doen. Geen strafrechtelijk aangifte doen van terrorisme en genocide of massamoord is gewoon strafbaar voor mensen zoals Willen Engel die bij herhaling verkondigen dat zij de nieuwe Joden zijn.

Share |

Permalinks