U bent hier: Home / Lang leven Koning Willem Alexander!

Lang leven Koning Willem Alexander!

by J.L. de Kreek — last modified 27-04-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is jarig. Dit jaar viert hij zijn tienjarig koningschap. De dag die je wist dat zou komen. In de afgelopen tien jaar heeft hij bewezen een uitstekende vorst te zijn, die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van Nederland en de Nederlanders. Complotdenkers zien de Koning als de elite die duur betaald op kosten van de belastingbetaler op vakantie gaat en zich niks aantrekt van de coronamaatregelen. Net als ieder ander mens kan de Koning fouten maken en zich vergissen.

Meeste mensen weten niet dat de Kroon en overigens het gehele Joodse volk voorkeursdoelwit zijn van de kwaadaardige elite die zit achter de Jodenvervolging, de Holocaust en de Coronacrisis. Prominente in Nederland verblijvende Nederlanders die samenspannen met deze kwaadwillenden hebben zich schuldig gemaakt aan het plegen van aanslagen op de Staat en bondgenoten, ten gevolge waarvan militairen zijn gesneuveld en zwaargewond zijn geraakt.
><br>De strafvervolging van deze in Nederland verblijvende terroristen staat op de lange baan omdat onderdelen van de Staat waaronder de Rechtspraak valt worden bedreigd met excessief op mensengericht geweld om de daders ongemoeid te laten. Hoewel daarover al veel is gedeeld met het publiek kijken de journalistiek en media gewelddadig weg van deze ernstige feiten.
><br>Het doel van de mavolente statelijk met oorlogsdoelen acterende oligarchische groepering is de wereldmacht te plaatsen in handen van een syndicaat van industriëlen. Daarbij democratie en mensenrechten opheffend en de Kroon onder hun aristocratische gezag plaatsend. Daarvoor spant de boosaardige en machtige bovenlaag samen met journalisten en hun media.
><br>Dat is een machinatie die al meer dan 125 jaar aan de gang is en ook verantwoordelijkheid draagt voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De accurate, concrete, betrouwbare en precieze informatie die deze samenspanning van de kwaadaardige elite tegen de mensheid objectief bewijst staat op https://holocaustles.nl.

Het is te hopen dat het nooit zover komt en het grote complot tegen Oranje en andere vorstenhuizen en regeringen tijdig wordt ontmaskerd. Hoewel koning Willem-Alexander nog maar tien jaar op de troon zit, heeft hij al vele belangrijke prestaties geleverd.

Koning Willem Alexander is zeer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en zet zich in voor een duurzame toekomst. Zijn inzet voor het klimaat en zijn werk als ambassadeur van Nederland op het internationale toneel laten zien dat hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid als leider van Nederland en als wereldburger.

Ook heeft hij zich ingezet voor het bevorderen van het Nederlandse bedrijfsleven en het versterken van de Nederlandse economie. Zo heeft hij bijvoorbeeld veelvuldig buitenlandse handelsmissies geleid om Nederlandse bedrijven te promoten en investeerders aan te trekken. Daarnaast heeft Koning Willem Alexander zich ingezet voor het versterken van het Nederlandse imago in het buitenland.
><br>Bovenal heeft koning Willem-Alexander zich laten kennen als een warme en betrokken persoonlijkheid, die oprecht geïnteresseerd is in zijn medemens. Hij heeft zich regelmatig ingezet voor maatschappelijke initiatieven en goede doelen, en zijn aanwezigheid bij evenementen en vieringen wordt altijd zeer gewaardeerd.

Koning Willem-Alexander heeft, ondanks zijn eigen prestaties en verdiensten, altijd de erfenis van zijn moeder, koningin Beatrix, geëerd en gerespecteerd. Hij heeft met grote toewijding zijn taken als koning uitgevoerd en daarmee laten zien dat hij een waardige opvolger is van zijn moeder.

Koning Willem-Alexander heeft in de afgelopen tien jaar bewezen een uitstekende vorst te zijn, die zijn taken met grote toewijding en betrokkenheid uitvoert. Hij verdient waardering en respect, en het is te hopen dat hij nog zeer lang Nederland mag dienen als koning.

Share |

Permalinks