U bent hier: Home / De leugenfabriek van Journalist Chris Klomp

De leugenfabriek van Journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 23-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De leugenfabriek van journalist Chris Klomp liegt dat de Hoge Raad in de recente klimaatzaak van Stichting Urgenda de wetenschap volgt. Chris Klomp weet dat hij het publiek misleidt. Journalisten zijn beroepsleugenaars. Journalisten kletsen doelbewust een eind raak over veel zoals de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de Jodenvervolging en het kindermisbruik door de kinderbescherming en Hiv en Aids en kanker. De rechtspraak wordt bedrogen door deelnemers aan georganiseerde misdaad die middels afspraken op internationaal niveau de nationale orde bepalen en concurrentie vervalsen. De leugens over klimaatverandering worden gretig gedeeld door journalist Chris Klomp die inhoudelijk de ene na de andere misslag maakt.

Het klimaatprobleem voor zover dit bestaat wordt niet veroorzaakt door CO2. CO2 is niet en kan niet de oorzaak zijn van de waargenomen opwarming. Dat CO2 bijdraagt aan opwarming doet daaraan niks af. Negatieve CO2 uitstoot of vermindering ervan zoals Stichting Urgenda dit afdwingt bevordert opwarming. CO2 bevordert het opnemen van CO2 door bomen en planten. Het klimaatprobleem heeft andere oorzaken. Net als dat AIDS een andere oorzaak heeft dan Hiv. En net als dat de torens van de Twin Towers door een andere oorzaak zijn ingestort dan de vliegtuigen. En net als dat de Joden door anderen zijn geholocaust dan journalisten stellen en beweren. Het volume percentage van CO2 in de atmosfeer is 0,0404%. Dat van waterdamp is wel 7%. De opinie van Stichting Urgenda is wetenschappelijk dermate ongefundeerd dat zelfs journalist Chris Klomp dit kan weten.

Dat CO2 niet de oorzaak is van opwarming blijkt reeds uit het feit dat het aardopwarmingsvermogen (Engels: global warming potential) van gassen wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en dat CO2 slechts voor vier honderste van procenten aanwezig is in de atmosfeer  Het aardopwarmingsvermogen van CO2 dient als maat voor die van andere gassen. Het aardopwarmingsvermogen van gassen wordt afgezet tegen dat van CO2. Daarbij is de waarde van CO2 op één gesteld. De aardopwarmingsvermogen van waterdamp is vele honderden keren groter dat van CO2. Bovendien is er wel 175% meer waterdamp dan CO2 in de atmosfeer. Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Moet nu al het waterdamp uit de lucht worden gehaald zodat de atmosfeer gort droog wordt? Ondanks zijn school voor de journalistiek heeft Chris Klomp nooit geleerd objectieve bronnen te citeren.

Op grond van zijn lessen biologie in de eerste klas van het voortgezet onderwijs had journalist Chris Klomp kunnen zien en begrijpen dat de opinie van Stichting Urgenda over beperking van uitstoot van CO2 niet kan deugen. De chemische formule voor fotosynthese bewijst immers objectief dat planten en bomen van een deel CO2 een gelijk deel O2 maken. Dit betekent logischerwijs causaal niks anders dan dat wanneer delen CO2 uit deze formule worden weggehaald er evenveel delen zuurstof verdwijnen. Dat is de betekenis van het isgelijkteken in deze formule. In een systeem zoals de aardse atmosfeer, waarbij geen gas ontsnapt of wordt toegevoegd via de dampkring, leidt negatieve CO2 emissie of beperking van uitstoot van CO2 automatisch tot schaarste van zuurstof. CO2 is een conditio sine qua non voor leven. Zonder CO2 is geen leven mogelijk.

Bovendien, en dat vergeten journalist Chris Klomp en de klimaatgekkies de hele tijd, het vermaledijde broeikaseffect is noodzakelijk om bomen en planten te laten groeien en tot ontkiemen te brengen. Elke Westlander weet dat wanneer er niks broeit in de kas er ook niks groeit. Bovendien weet elke Westlander dat wanneer CO2 wordt toegevoegd aan de atmosfeer in de kas dit de groei en de bloei van het gewas bevordert. De oorzaak van de gepercipieerde klimaatverandering is de wereldwijde ontbossing. Niks meer en niks minder. Minder bomen is minder schaduw dus warmt de aarde meer op. Door die boomkap ontstaat verwoestijning en dat levert opwarming van luchtstromen die als ware föhns de hele aarde warm en droog blazen. CO2 en stikstof zijn noodzakelijke voedingsstoffen voor herstel van de Longen van de Aarde en het terugdringen van temperaturen.

Share |
gearchiveerd onder: Wetenschap