U bent hier: Home / Mark Schouwink & Dennis Van Uhm herdacht

Mark Schouwink & Dennis Van Uhm herdacht

by J.L. de Kreek — last modified 18-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn gesneuveld te Afghanistan 18 april 2008 bij en tijdens een aanslag op hun voertuig. De bermbom is op afstand ontstoken door Geert Wilders middels misbruik van vrije meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict. In een ambtsbericht hierover schrijft de officier van justitie op 10 juli 2013: "Op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk op te maken dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak - waar de film FITNA onder valt - de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen".

In ogen van het bevriende GeenStijl was er “eindelijk” sprake van de 'eerste echte FITNA doden". De URL van het bericht van GeenStijl bevat de tekst: “eindelijk_fitna_ maakt_slachtof”. Eindelijk, FITNA maakt slachtoffers. Mark Schouwink was de beste militair van de NATO. Dennis van Uhm was de zoon van de CDS. Zij gaven hun leven voor de vrijheid van Pritt cum suis. Uit respect voor de Nederlandse troepen in Afghanistan is GeenStijl positief over en tevreden met het succes van de aanslag van Geert Wilders op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan. Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend is nog nooit zo pijnlijk geweest.

Elk jaar worden Schouwink en Van Uhm herdacht met een bloemengroet. Bij en tijdens het eerste proces tegen Geert Wilders zijn pogingen gedaan Geert Wilders te laten aanhouden voor zijn terroristische aanslag. Dat Geert Wilders nog niet is vervolgd komt omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt, terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door de beweging waaraan Geert Wilders (leidend) deelneemt. Dit is de te Basel 1897 door journalist Theodor Herzl opgerichte statelijk acterende beweging die het oorlogsdoel bezit het gehele Joodse volk uit te roeien en oppermacht te vestigen. In kringen van Defensie wordt gesproken van een “explosief dossier”.

Bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden lokt Geert Wilders met zijn negativiteit over de vijand en zijn geloof, doel bewust aanslagen uit op Nederland en bondgenoten. Geert Wilders is meerdere keren gezaghebbend geïnformeerd dat zijn negativiteit over de Islam en zijn koranuitspraken bij en tijdens gewapend conflict uitsluitend negatieve emoties hebben aangeroerd en geen intellectuele discussie opgang hebben gebracht. Geert Wilders zou hetzelfde kunnen zeggen zonder deze emoties op te roepen. Geert Wilders is ook door deskundigen erop gewezen dat Geert Wilders met FITNA risico’s neemt voor hem en zijn familie.

Volgens de Amerikaanse terrorismespecialist Laura Mansfield was de aanslag een wraakactie vanwege de anti-islamfilm ’FITNA’ van Geert Wilders. De Taliban zouden dat op hun website verklaard hebben. De Taliban zei dat de dodelijke aanslag een vergelding is voor de anti-islamfilm FITNA van Geert Wilders. Volgens de Amerikaanse terrorismecoördinator Laura Mansfield staat staat er in het Arabisch op de website van de Taliban: “De aanval was één van de acties om wraak te nemen voor de beledigende film”. Ook anderen wekken de indruk dat er causaal verband bestaat tussen FITNA en de geslaagde aanslag op de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS. 

Het was half acht ’s ochtends toen de aanslag plaatsvond. Een colonne Nederlandse militaire voertuigen reed over de weg bij het dorpje Khorma in Uruzgan. Aanvankelijk ging het goed. Tot er een bermbom ontplofte, nét op het moment dat de open Mercedesterreinwagen van Dennis van Uhm (23) en Mark Schouwink (22) er overheen reed, vertelde plaatsvervangend commandant der strijdkrachten Frank Meulman later die dag op een persconferentie. 

De aanslag confronteerde de militairen in de Afghaanse provincie opnieuw met een oud dilemma. Wat krijgt voorrang? Het met open vizier tegemoet treden van de lokale bevolking? Of de veiligheid van de eigen troepen? In de praktijk betekent dat een keuze maken tussen de ‘slappe’, maar open Mercedes- terreinwagen, of een stevig, maar angstaanjagend gesloten pantservoertuig.

Dat ze juist de terreinwagen als doelwit kozen – het was de vierde wagen in de colonne – is (wellicht) niet toevallig. De Nederlandse jeeps, zonder dak of beschermende cabine, zijn niet bestand tegen de ingegraven explosieven. De Taliban weet: tref de vijand daar waar hij het zwakst is. De terreinwagen en zijn inzittenden zijn slachtoffers van deze guerrillatactiek. Het is niet ondenkbaar dat de Taliban de eerste drie voertuigen lieten passeren om vervolgens met een op afstand bedienbare bermbom de vierde te treffen.

Het doel van Geert wilders is zo veel mogelijk jihadistisch geweld en agressie uit te lokken tegen de Kroon en de Joden. De helden van Geert Wilders zijn de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Geert Wilders draagt met zijn werk doelbewust bij aan complete realisatie van de ideeën van zijn helden, waaronder onderwerping van Nederland, de wereld en Europa aan het wereldhuis van de patroon van zijn helden. En vergaande segregatie van minderheden en de volgende Holocaust. Geert Wilders krijgt van de journalistiek en media alle ruimte en hulp bij en tijdens het plegen van zijn aanslagen tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. De terroristische beweging van zijn helden zit diep geworteld in de journalistiek en media.
><br>

Share |

Permalinks