U bent hier: Home / Massamoordenaars in de zorg

Massamoordenaars in de zorg

by J.L. de Kreek — last modified 22-12-2021 03:00
Opgeslagen onder:

In de zorg is een relatief grote groep massamoordenaars actief. Deze groep bestaat uit specialisten en bestuurders. Zij worden door corporate antropologen getraind in Deep Democracy en verandering. Deelnemers aan deze internationaal optredende groep moordenaars zijn tevens actief bij het World Economic Forum tijdens voorbereidingen op de actuele coronacrisis. In de zorg in Nederland zijn ook kindermisbruikers actief. Ook zij worden getraind in Deep Democracy. Door dezelfde corporate antropologen. Zij misbruiken wet en regelgeving en het vertrouwen wat in hen wordt gesteld voor het begaan van massamoord en het bevorderen van niet democratische veranderingen op weg naar aristocratisch wereldmacht voor de UBO van the Great Reset.

Deep Democracy is procesgeoriënteerde psychologie ontwikkeld door deelnemers aan de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Dit is een vorm van ‘mind control’ ter bevordering van het wereld werk van de terroristen die Nederland, de wereld en Europa overvallen. De aanslagen in de VS 9/11 zijn gepleegd door de beweging van journalisten en hun media die ook de grote sponsor is van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. De actuele Coronacrisis is onderdeel van de voorbereidingen op de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Deze Holocaust is al in 1895 gepland door de journalist die dat jaar te Parijs de Holocaust van 1940-1945 heeft bedacht. De massamoordenaars in de zorg ontvangen hulp van personen in de journalistiek en media. Gezamenlijk omringen zij bewindslieden en parlementariërs en vergiftigen de politieke besluitvorming met valse feiten en desinformatie waarvan zij weten dat ze daarmee de crisis bewerkstelligen.

Aangezien ‘at the end’ de Joden het doelwit zijn van de Coronacrisis en de rest daaraan wordt geofferd is er sprake van een crisis op antisemitische grondslag. Dit is ook goed te zien aan de strijd van christelijke partijen tegen de acceptatie van het Zelenko-protocol van de orthodox Joodse arts Ze’v Zelenko. De situatie nu voor de Joden in Israël is problematisch omdat ze gevangen worden gehouden door de getto-managers die de nakomelingen zijn van zij die de Joden in Europa hebben gedeporteerd en vergast. Josef Mengele met zijn zieke experimenten op de Joden in Auschwitz was arts en antropoloog. Zijn kwaadaardige geest heeft zich fractaal opgedeeld over al die artsen en zorgbestuurders die in Corona überhaupt een risico zien voor de gezondheid.

Er bestaat geen bewijs van het bestaan van het virus Sars-cov-2. Bovendien bestaat er geen bewijs van causaal verband tussen het virus en Covid19. De PCR-test is gebaseerd op synthetisch materiaal omdat er geen bron van het virus bestaat. Dit zijn feiten die zwart op wit staan bewezen in de ‘state of te art’ wetenschap waarop Jaap van Dissel cum suis zich beroepen. 30 maart 2020 is reeds aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van internationale misdrijven en terrorisme door coronamaatregelen. De criminele feiten zijn makkelijk te zien voor aangever omdat hij al meer dan tien jaar getuige is van de voorbereidingen op de actuele crisis. Bovendien hebben de criminelen hun plannen opgeschreven en gepubliceerd. Het hele plan voor de omwenteling van de wereldmacht in het belang van industriëlen die als aristocraten zullen heersen is geschreven door de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Zijn dagboeken en andere geschriften staan op de website www.holocaustles.nl.

Share |

Permalinks