U bent hier: Home / Maurice de Hond collaboreert

Maurice de Hond collaboreert

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Minister-president Mark Rutte zei afgelopen zaterdagmiddag in de radioshow van zijn vriend Jort Kelder, dat het kabinet ‘te lang’ heeft gewacht om met critici van het coronabeleid, zoals het Red Team en Maurice de Hond, in gesprek te gaan. Volgens Rutte zijn dat mensen die helemaal niet ontkennen dat het virus bestaat, maar wel kritisch waren over de aanpak. Maurice de Hond en overigens ook Viruswaarheid hebben niemand dichterbij de oplossing gebracht. Bovendien houdt Maurice de Hond informatie onder de pet die relevant is om de Coronacrisis te begrijpen. De mening van Maurice de Hond is een existentieel probleem voor het gehele Joodse volk.

Het verhaal van Maurice de Hond over aerosolen doet er helemaal niet toe. Dat verhaal is juist een argument voor strengere maatregelen. Bovendien moet Maurice de Hond in al zijn wijsheid het virus juist ontkennen. Er bestaat geen bewijs van het bestaan van Sars-cov-2 in biologische vorm. Virologe Marion Koopmans van het OMT schrijft zelf dat het virus niet is geïsoleerd en dat er geen fysieke bron voorhanden is. Best gek dat Maurice de Hond daarvan de betekenis niet begrijpt.

Het mRNA-vaccin is geen vaccin. Dat is een auto-immuunziekte. Mensen gaan eraan dood terwijl niemand gevaccineerd hoeft te worden want handhaving van het Zelenko-protocol van de orthodox Joodse arts Zelenko beschermt het best en is het goedkoopst.  Er zijn steeds meer aanwijzingen waaruit blijkt dat Sars-cov-2 een biologisch wapen is in handen van de beweging waarover Maurice de Hond zwijgt. Waarom Maurice de Hond zwijgt is niet duidelijk. Onderdelen van de Staat der Nederlanden zwijgen over deze beweging omdat ze door deze beweging terrorisme gerelateerd worden bedreigd om over die beweging te zwijgen. Wordt Maurice de Hond ook bedreigd om te zwijgen over de beweging die schuldig is aan de Coronacrisis of neemt hij stiekem deel?

Het is toevallig dezelfde beweging die de Holocaust heeft bewerkstelligd. Over deze beweging is bekend dat het bestaat uit Zionisten, journalisten en hun media. Omdat het de Beweging van Herzl is. Gezien de Joodse achtergrond van Maurice de Hond is het niet waarschijnlijk dat hij de Beweging van Herzl niet kent. Iedereen met een Joodse achtergrond is bekend met de Beweging van Herzl. Maurice de Hond is geboren in 1947. Het is mogelijk dat Maurice de Hond van Herzl alleen de samenvattingen kent van zijn dagboeken met de literaire passages zonder de vuige antisemitische teksten en zuivere Jodenhaat en ideeën voor Endlösung en Holocaust, die in de jaren zestig van vorige eeuw zijn uitgegeven. Dat Maurice de Hond de authentieke protocollen van de Zionistische Congressen heeft gelezen is niet waarschijnlijk. Geen enkel kind in het algemeen Joods onderwijs krijgt die documenten onder ogen, dat is meer iets voor historicus Mark Rutte of zijn vriend en journalist Jort Kelder.

Theodor Herzl is een prominente Oostenrijkse journalist die in 1897 de statelijk acterende Beweging van Herzl heeft opgericht met het oorlogsdoel bepaalde families industriëlen oppermachtig te maken. Deze families hebben de ambitie te regeren als koninklijke familie van alle Joden met het koninkrijk gevestigd in Palestina. De complete dagboeken van Theodor Herzl die Jort Kelder, Mark Rutte en Maurice de Hond niemand voorhouden zijn samen met de andere documenten op de website holocaustles.nl de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme. Adolf Hitler was het knechtje van de Beweging van Herzl zo blijkt uit de archieven der Zionisten sinds 1895. Voor Maurice de Hond super relevant want uit die documenten blijkt zonneklaar dat Maurice de Hond met zijn gepruts en gegoochel met oppervlakkige statistieken feitelijk domweg bijdraag aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust van de Beweging van Herzl. Moeilijk voorstelbaar dat dit de bedoeling is van Maurice de Hond met zijn kritiek op het Kabinet over de aanpak van de pandemie van het virus Sars-coc-2.

Update: Maurice de Hond verzint het succes van het vaccinatieprogramma in Israel:

Share |

Permalinks