U bent hier: Home / Maurice de Hond en Covid-19

Maurice de Hond en Covid-19

by J.L. de Kreek — last modified 19-06-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Holocaustbedrog van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders bewerkstelligt dat Maurice de Hond waarvan familie in Auschwitz is vermoord niet ziet en begrijpt dat de Coronamaatregelen de volgende Holocaust voorbereiden. Minister Hugo de Jong tekent contracten met bedrijven waarvan de stakeholders samenwerkte met Hitler. De Bill and Melinda Gates Foundation werkt ook samen met stakeholders die samenwerkte met Hitler. De Coronamaatregelen zijn een terroristisch en internationaal misdrijf. Coronapatiënten worden met bosjes vermoord door de Coronamaatregelen. De stellingen en beweringen van De Hond dat de maatregelen door angst van het RIVM en het OMT zijn ingegeven is niet de waarheid. De Coronamaatregelen zijn ruim van te voren zorgvuldig voorbereid. Zelfs de naam was al bekend oktober 2019 bij de Bill and Melinda Gates Foundation.

Bovendien wordt iedereen op soortgelijke wijze door dezelfde groep personen bedrogen in verband met Hiv en AIDS. Met dertig miljoen doden tot gevolg. Het is een beetje vervelend zoals Maurice de Hond en de hele Nederlandse journalistiek en eigenlijk iedereen vast blijft houden aan het bekende verhaal van de Holocaust omdat de documenten waarin de Zionisten gedetailleerd hun voorbereidingshandelingen hebben opgeschreven reeds jaren geleden zijn gepubliceerd op Holocaustles.nl en de Zionisten thans doodleuk hun volgende Holocaust voorbereiden die moet leiden tot definitief vestiging van wereldmacht voor het syndicaat van industriëlen waarmee de Bill and Melinda Gates foundation samenwerkt voor het tot stand brengen van de Coronamaatregelen. Maurice de Hond is vooral goed in statistieken. Ook belangrijk alleen onvoldoende om de Coronaproblematiek te doorgronden. Maurice de Hond herkent de patronen niet omdat ook hij slachtoffer is van holocaustbedrog.

Om te begrijpen waarover de Coronamaatregelen in werkelijkheid gaan is het noodzakelijk de geschiedenis van het Zionisme te kennen en bekend te zijn met de brondocumenten van het internationaal terrorisme die de agenda vormen voor oppermacht voor het wereldhuis van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van de onderneming van deze familie. Het is heel goed dat Maurice de Hond zijn mening geeft over Cpvid-19 alleen zijn achtergrond staat er kennelijk aan de in de weg dat hij ziet en begrijpt dat de Coronamaatregelen door dezelfde club terroristen worden bewerkstelligd als die zijn familie in Auschwitz heeft vermoord. De Coronamaatregelen zijn het Zyklon B van vandaag. Minister de Jong is de kampbewaarder die Führer wil worden. Het vriendelijke, elegante, diplomatieke debat van Maurice de de Hond draagt niet bij aan oplossing daarvan.

Share |