U bent hier: Home / Mededeling aan het publiek

Mededeling aan het publiek

by J.L. de Kreek — last modified 13-08-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Deze mededeling aan het publiek is een boodschap voor een ieder wiens vrijheid is ontnomen door de Coronamaatregelen. Vertrouw Viruswaarheid niet. Die jurist Jeroen Pols voert een persoonlijke missie uit en houdt zich doelbewust niet aan de wet. Zijn rechtszaken voor Viruswaarheid ondermijnen de mogelijkheid voor de strafrechter fikse straffen uit te delen aan de personen die schuldig zijn aan de terroristische en moorddadige Coronamaatregelen. Het allereerste wat moet worden gedaan voordat wordt nagedacht over procederen bij de rechter civiel is aangifte doen.

Gewoon ordinair aangifte doen van terrorisme en massamoord. Het gepraat van Willem Engel en Jeroen Pols over hun motivatie om te strijden voor vrijheid is complete nonsense waaraan niemand iets heeft. De Coronamaatregelen zijn een zieke vorm van ondermijnende georganiseerde ambtelijke criminaliteit van een groep liederlijke misdadigers bij de Overheid die voor het hekje moeten. Dat is alles. Toevallig heeft de wet voorzien in dit soort krankzinnige omstandigheden en iedereen verplicht bij terrorisme en massamoord aangifte te doen. Dat is artikel 160 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering.

Viruswaarheid ervaart geen vrijheid omdat er terroristen en georganiseerde ambtelijk misdaad actief is wat werkt aan een overval op Nederland, de wereld en Europa. Als enige in de hele wereld rapporteert hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl al jaren over deze overval, hardop tot en met in de zittingszaal van het Gerechtshof Den Haag vanuit de bunker te Schiphol aan toe. Saskia Belleman van de Telegraaf is er meerdere keren onderbouwd met argumenten op gewezen. Desondanks zet zij stoicijns door gemotiveerd door een columniste van de Wakkerst Krant die als Lilith op de werkvloer bestuurders en boardrooms traint in Deep Democracy.

Sommige journalisten hebben het over een pedo-elite. Ambtenaren zouden zich al decennia schuldig maken aan ernstig kindermisbruik en kindermishandeling. De georganiseerde misdaad bij het ministerie van justitie en veiligheid ondermijnt de democratische rechtsstaat. De man die bij de kinderbescherming mede schuldig is aan de gebreken in de waarheidsvinding en andere onrechtmatige ongein is tevens verantwoordelijk voor het crisiscentrum met betrekking tot de Coronamaatregelen. Deze persoon is een bestuurlijke pyromaan die zijn georganiseerde ambtelijke misdaad verwart met Slimme Overheid. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid is een kluns eerste klas. Als hij het daadwerkelijk goed bedoelt allemaal, staak hij zijn civiel geraas en concentreert hij zich op het doen van aangifte naar het model van aangiftecovid19.nl.

Als iedereen even meedoet kan het Openbaar Ministerie worden aangezet strafvervolging in te stellen. Viruswaarheid wil de waarheid en het wil vrijheid. Dat er geen vrijheid is komt door terrorisme en georganiseerde ambtelijke misdaad. Daartegen strijden is het werk van het Openbaar Ministerie die ten gevolge van duizenden goed gemotiveerde aangiften van de volgers van Viruswaarheid gekickstart kan worden tot het doen van waarheidsvinding. Van het OM kan en mag worden verwacht diepgaand strafrechtelijk onderzoek te doen omdat het causaal verband tussen het verbod op HCQ en de Covid19-doden evident is. Viruswaanzin denkt dat dit allemaal de schuld is van het kabinet en wil dat de regering wordt omgewenteld.

De schuld ligt bij het RIVM en het OMT en de IJG en de journalistiek en media. Journalisten als Chris Klomp die hooghartig pretenderen iets van wetenschap te begrijpen terwijl ze niet eens aan de zwaartekracht en Newton kunnen zien dat de torens van de Twin Towers door explosieven zijn ingestort, hebben geen recht op vrijheid. Het kan niet anders. Louter de vorm waarin de torens van de Twin Towers zijn ingestort bewijst objectief dat er sprake is van controlled demolition. Holistisch gezien hangt alles met elkaar samen. De terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen samenwerkend met georganiseerde (ambtelijke) misdaad is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door een Oostenrijkse journalist. Deze journalist is het creatieve brein van de Holocaust en het naoorlogs terrorisme voor oppermacht voor een bepaald Syndicaat.

Mondkapjes, de onderwerping, de tucht en orde, het top down leiderschap, apps op de smartphone, maken allemaal onderdeel uit van de controle die bewuste terreurbeweging ambieert bij iedereen achter de deur. De aarde als Prinson Planet. De wereld opgedeeld in zones. En elke nationaliteit een eigen zone met hoge muren als een heus getto. En digitale reis beperkingen. Toezicht tot en met in de woonkamer. Denk aan 1984 alleen dan bij de mensen thuis. Aangifte doen naar voorbeeld van de modelaangifte op aagiftecovid19.nl is het beste tegen de Coronamaatregelen. Dat zet een natuurlijk proces binnen de democratische rechtstaat in werking te vergelijke met witte bloedlichaampjes tegen een virus of bacterie. De democratische rechtsstaat heeft net als het mensgelijklichaam een immuunsteen wat kan worden aangezet door pientere Harries als jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid die het er niet bij laten zitten en aangifte doen naar het model van aangiftecovid19.nl.

Share |

Permalinks