U bent hier: Home / Merry Christmas uit de Hel

Merry Christmas uit de Hel

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2018 00:00
Opgeslagen onder:

Duizenden, tienduizenden minderjarigen leven dagelijks in de hel die Jeugdzorg heet. Ook verward met Kinderbescherming. De jonge kwetsbare slachtoffers worden onder dwang geplaatst in een omgeving waarin de kans op mishandeling of misbruik gemiddeld hoger ligt dan gewoon thuis. Veel experts profiteren van de kinderbescherming. Omdat ze de bestuurders faciliteren. Of omdat ze zich welhaast straffeloos kunnen vergrijpen aan het jonge fruit.

Verantwoordelijken voor de Jeugdzorg Hel zijn lang geleden reeds persoonlijk aangesproken op de ongetemde problemen die zij kennelijk opzettelijk veroorzaken bij jeugd en gezin. Het is niet voor te stellen dat kinderen in Nederland gedwongen verdwijnen. Dat gebeurde alleen in Argentinië. Duizenden kinderen verdwijnen gedwongen. Ook wordt er gedwongen bekeerd. Niemand heeft het er over. Ook Chris Klomp van het Algemeen Dagblad niet. De moraalridder van de Nederlandse Perskaartjournalistiek. 

In Nederland anno 2018 worden personen vervolgd en opgejaagd door journalisten. Louter omdat ze een Joodse achtergrond bezitten. Da's gek! Niemand heeft het er over. Ook Chris Klomp van het Algemeen Dagblad niet. Personen die zich klimaatprofeten noemen leggen iedereen verplicht reductie van CO2 op. Om het klimaatprobleem tegen te gaan. Dat dit leidt tot hongersnood omdat bomen en planten niet kunnen groeien zonder CO2, vertelt Chris Klomp van het Algemeen Dagblad niet. Het percentage CO2 in de lucht is dermate laag dat het klimaatprobleem daarmee samen kan hangen. Hoe minder CO2 des te warmer het wordt want zonder CO2 is er geen boom of plant op aarde.

Het blijkt zo te zijn dat de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 ook verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. En mogelijk verantwoordelijk voor de aanslag op de M17. En nog een Holocaust voorbereid. Deze terroristische organisatie is ook verantwoordelijk voor verhoogde terreurdreiging. En aanslagen op Nederlandse en Nato militairen in Afghanistan. Het blijkt lastig te zijn de misdadigers veilig opgeborgen te krijgen want de magistratuur wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om dit na te laten. Chris Klomp heeft het er niet over. Terwijl hij er prat op gaat militair te zijn geweest. Onder de vlag van de vijand misschien.

Personen die betrokken zijn bij de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika  11 september 2001 zijn experts natuurkunde en psychologie en psychoanalytica. Zij zijn opgeleid in dezelfde omgeving als waarin de plannen voor de Holocaust zijn beraamd. Onder goedkeurend toezicht van dr Carl Gustav Jung. Dat Jung een van de belangrijke experts is die de enabelers van de Holocaust (de Zionisten) als zijn vrienden had wordt zo weinig vertelt door zijn volgers. Deze personen onderwijzen tegenwoordig Deep Democracy als methode voor besluitvorming en geschillen beslechting. Deep Democracy is de brain wash van terroristen om de massa makkelijker de regime change te laten accepteren die de onderdrukkers met hun aanslagen aan de mensheid opdringen.

Share |

Permalinks