U bent hier: Home / MH17: kans BUK steeds kleiner

MH17: kans BUK steeds kleiner

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De inhoud van de rapporten van de OVV wekken in alle redelijkheid het vermoeden dat de MH17 frontaal links van het midden is neergeschoten. Recht op de piloot. De animaties en de figuren van de OVV in de rapporten zijn niet consistent met de feiten die het noemt. Het explosief is afgegaan op minder dan anderhalve meter van de cabine. Binnen een kubieke meter van de cockpit. Het geluid van de explosie is van voor naar achter. Microfonen links en rechts van de cockpit registreren het piekmoment tegelijkertijd. Dit wekt de indruk dat het geluid van de explosie niet van links van de piloot komt.

Het beeld wat de OVV in de video-presentaties schetst klopt voor geen meter. Volgens TNO in het rapport van de OVV explodeerde de raketkop pal voor de neus van de piloot. Het is gewoon uit te rekenen. Komt dit door de manoeuvre die de piloot tegelijkertijd op verzoek van de luchtverkeersleiding naar rechts uitvoerde? De MH17 is neergeschoten in of onmiddellijk na het moment dat de luchtverkeersleiding de MH17 verzocht de koers te verleggen naar rechts om direct op een bepaald punt af te vliegen. De animaties van de OVV laten een raket zien die best veraf van de cockpit explodeert. En van rechts-vooronder naar linksboven beweegt. Dat is niet consistent met het geluid van voor naar achter wat is geregistreerd met de microfoons in de cockpit.

Het rapport van de OVV maakt een verontrustende indruk. Er zitten serieuze gaten  in die moeten worden uitgelegd. Het roept meer vragen op dan het beantwoordt. Het is onvolledig. En het kan de conclusie vooralsnog niet dragen. De kans dat het een Buk is wordt onder andere bepaald door het aantal en de soorten hoogenergetische deeltjes die zijn gevonden. Er zijn drie soorten deeltjes gevonden met hoge energetische waarde. De bekende vlinderdas, blok, en onregelmatige deeltjes. De onregelmatige deeltjes hebben de overhand. Van de 20 deeltjes zijn twee vlinderdas, een blok, zestien onregelmatig en twee ongedefinieerd (zie tabel P97-88 rapport OVV). Het overgrote gedeelte van de deeltjes, 88,89% is niet vlinderdas of blok. Uit deze verhoudingen blijkt dat de kans dat het een Buk was steeds kleiner wordt.

Volgens de OVV komt de vlinderdas en het blok alleen voor in de 9N314M-raketkop. De verhoudingen waarin de verschillende deeltjes zijn gevonden en het verschil in samenstelling van de inhoud van de 9N314M-raketkop zoals weergegeven in het rapport van de OVV doet vermoeden dat de deeltjes niet afkomstig zijn van een Bukrakket. Volgens de OVV zijn de deeltjes in de 9N314M-raketkop allemaal van ongelegeerd staal. De verhouding in de Buk-raket is 50% vierkant, 25% vlinderdas, 25% opvulling. De gevonden verhouding in het vliegtuig is 11,11% vierkant, 11,11% blok, 11,11% ongedefinieerd en 66,67% onregelmatig. Waarom komen de gevonden verhoudingen deeltjes en hun samenstelling niet overeen met de stellingen en beweringen van de OVV over de inhoud van de 9N314M-raketkop?

Gaten in het frontschot die imponeren alsof de MH17 van voren is neergeschoten worden zonder nadere uitleg aan andere oorzaken toegeschreven. De stoel van de waarnemer links in de cockpit vertoont in de rugleuning gaten die imporeren als een frontaal schot. De mogelijkheid dat de schade is veroorzaakt door een air-to-air missile wordt niet uitgesloten. Nee, er wordt door het OVV gesteld en beweerd dat geen van de lucht-luchraketten die in de regio worden gebruikt een fragmentatiekop met vlinderdas-vormige fragmenten heeft. Als een Buk heimelijk kan worden geïmporteerd uit een ander land kunnen air to air raketten dat natuurlijk ook.

Sporen die wijzen naar een Buk kunnen achteraf aan het plaats delict zijn toegevoegd. Het gebied is grote tijd ontoegankelijk geweest voor onderzoekers. Daarmee kan van alles zijn gedaan. Het rapport van de OVV lezend lijkt het zelfs alsof twee wapens zijn gebruikt. Een boordcanon en een air-to-air raket. De OVV onderzoekt deze mogelijkheid niet. Het gaat uit van de veronderstelling van de Buk. Er zijn getuigen die verklaren over een ander vliegtuig. Er zou sprake zijn van een Mig of SU25. De radarbeelden tonen geen tweede vliegtuig of een raket omdat snel vliegende objecten zijn weggefilterd. De OVV schrijft: "door de hoge snelheid van de raket wordt diens radarsignaal door de systeemfiltering van het scherm verwijderd". Bovendien heeft de SU-25 die daar vliegt beweerdelijk een SPO-15 radar warning receiver wat beschermt tegen radar. En kan de piloot de eigen radar transponder hebben uitgezet.

Het is bekend dat het Openbaar Ministerie terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door een terreurbeweging van journalisten, schrijvers en hun media om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdrijven niet te objectiveren. Daardoor is deze terreurbeweging een gevaar voor de rechtsorde. Journalisten en hun media geven geen podium aan deze feiten en omstandigheden. Het motief laat zich raden. Of deze terreurbeweging verantwoordelijk is voor het neerschieten van de MH17 kan het OM niet onderzoeken want het wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen dit na te laten. De rapporten van de OVV zijn objectief bewijs van het feit dat de onderzoekers en rapporteurs informatie achterhouden. Het gebrek aan consistentie tussen animaties, figuren en de geschreven tekst en de cijfermatige bevindingen alsmede de innerlijke tegenstrijdigheden in de rapporten van de OVV dienen strafrechtelijk te leiden tot het oordeel dat niet is bewezen dat een BUK-raket de MH17 heeft neergeschoten.

Beantwoording van de vraag of deze terreurbeweging ook verantwoordelijk is voor het neerschieten van de MH17 is noodzakelijk omdat deze oorlogshandeling past in de agenda voor oppermacht van deze terreurbeweging. In verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 is de no-plane theorie verdedigd. Deze theorie respecteert het bestaan van het officieel gepatenteerde Holographic CCD als militairwapen om raketinstallaties holografisch als niet van echt te onderscheiden te laten verschijnen. Of bijvoorbeeld de indruk te wekken dat een raket is afgeschoten door in de ruimte met licht holografische sporen te creëren die door argeloze waarnemers voor waarachtig worden gehouden. De vliegtuigen in de VS die dwars door de Twin Towers zijn gevlogen waren geen vliegtuigen omdat vliegtuigen niet kunnen wat de vliegtuigen 11 september 2001 deden. Zo simpel is het. If it looks like a scam, walks like a scam, and quacks like a scam it must be a scam.

Zo kan het met de MH17 zijn dat bepaalde gebeurtenissen door manipulatie van waarnemers middels Holographic CCD, voor waar worden gehouden terwijl ze zich in werkelijkheid niet hebben voorgedaan. Bovendien is de vraag relevant welk belang Rusland dient bij het neerschieten van een vliegtuig vanaf Amsterdam vol Nederlander? Putin maakt in het algemeen de indruk strategisch een grootmeester te zijn. Rusland heeft belang bij goede betrekkingen met Nederland. Rusland en Nederland hebben een lange traditie van vriendschappelijkheid. Waarom zou Rusland op deze manier met Nederland de confrontatie zoeken? Onbegrijpelijk. 

Wie wel belang heeft bij de aanslag op de MH17 is de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders waarover de Nederlandse systeempers en media weigert te publiceren. De strijd van deze terreurbeweging heeft ook in het verleden wortel geschoten in Oekraïne. Daar wordt de samenwerking tussen deze terreurbeweging en de antisemieten nog steeds breed gedragen. Bovendien heeft deze terreurbeweging de mogelijkheden en de wil en een rijk verleden aan excessief op mensengericht geweld. Bovendien is het in staat de eigen antisemitische vrienden en bondgenoten op te laten draaien voor Hitler en de gaskamers terwijl de Duitse bezetter de uitvoerende macht was van terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

Dat er personen actief zijn die voorkennis bezitten van de aanslag op de MH17 zou kunnen blijken uit de oprichtingsdatum van Bellingcat. En de associaties die de oprichter wekt middels zijn avatar: Brown Mozes. Aids expert Joep Lange en leden van een Aids onderzoeksteam zaten ook in het vliegtuig. Brown Mozes is een personage in de rock opera Thing-Fish van Frank Zappa. Die opera is geïnspireerd op Broadway-theater, aids, eugenetica, complottheorieën, feminisme, homoseksualiteit en de Afro-Amerikaanse cultuur. Deze samenloop is te toevallig om toeval te zijn. Bovendien zijn de stellingen en beweringen van Joep Lange over Hiv en Aids niet het echte verhaal. Bellingcat is een partij die niet kan worden vertrouwd in de berichtgeving. Louter door de wijze van optreden. En het gebrek aan een open en eerlijk debat. Bellingcat heeft de database offline gehaald die het had opgesteld met legervoertuigen die zich in de loop van tijd bevonden in de omgeving waar de MH17 is neergeschoten. Bovendien scheldt de oprichter van Bellingcat iedereen uit die zijn mening niet deelt.

Share |

Permalinks