U bent hier: Home / Micha Kat, Jaap van Dissel en Chris Klomp

Micha Kat, Jaap van Dissel en Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 12-04-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Dinsdag 11 april 2023 is journalist Micha Kat door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 28 maanden cel voor uitlatingen die anderen hebben gedaan. Van de deelnemers aan Red Pill Journal Show krijgt Micha Kat de zwaarste straf. De overwegingen van de rechtbank onderschrijven de eerdere waarneming dat journalist Micha Kat bij de rechtbank Den Haag geen eerlijk proces krijgt door een onafhankelijk gerecht. De rechtbank overweegt dat de meeste uitlatingen zijn gedaan door een andere verdachte. Desondanks worden deze uitlatingen die door anderen zijn gedaan journalist Micha Kat het zwaarst aangerekend want hij heeft geen afstand genomen. Een knap staaltje krom denken wat ontegenzeggelijk een goede grond is voor hoger beroep.

Hoewel [medeverdachte 2] de meeste uitlatingen heeft gedaan, is de rechtbank van oordeel dat alle uitlatingen ook de verdachte kunnen worden aangerekend. 
De rechtbank

Bijzonder is voorts dat journalist Micha Kat wordt vrijgesproken van het bedreigen van Jaap van Dissel van het RIVM met de doodstraf en het plegen van een aanslag op hem. Daarnaast legt de rechtbank in het vonnis impliciet het verband tussen “het openbaar gezag” en “weerzinwekkende kinderverkrachters” en “satanisten en de pedomassamoordenaars”. De rechtbank acht opruien tot enig strafbaar feit en tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag bewezen omdat journalist Micha Kat op Twitter de volgende tekst heeft geplaatst: “we roeien ze uit met wortel en tak, de weerzinwekkende kinderverkrachters die nu (nog) de dienst uitmaken in Nederland! Steun ons! Help mee ons land terug te veroveren op de satanisten en de pedomassamoordenaars.” Dat hiermee “ het openbaar gezag” bedoeld wordt kan echter nergens uit blijken.

Journalist Micha Kat krijgt zijn zin van de rechtbank voor wat betreft de erkenning van zijn rol als journalist. De rechtbank weegt immers af of Micha Kat  als journalist op grond van de vrije meningsuiting is ontslagen van zijn plicht zich aan de strafwet te houden. Volgens de rechtbank zijn journalisten slechts onder bijzondere omstandigheden ontslagen van deze plicht. De rechtbank geeft daarbij een overweging die voor alle journalisten en met name voor journalist Chris Klomp van belang is. Citaat:

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de vervolging en van de strafbaarheid van de bewezen verklaarde feiten naar aanleiding van het beroep op de journalistieke vrijheid van meningsuiting dient, vooropgesteld dat de journalist te goeder trouw en op grond van een accurate feitelijke basis handelt en betrouwbare en precieze informatie geeft in overeenstemming met de journalistieke ethiek, in het bijzonder de ernst van de inbreuk op de rechtsorde door overtreding van de strafrechtelijke norm, gelet op het belang van het geschonden voorschrift, te worden afgewogen tegen het maatschappelijk belang van de door de bewezen verklaarde feiten voorbereide openbaarmaking, het daadwerkelijke nadeel dat door de bewezen verklaarde feiten is ontstaan en de mate waarin de openbaarmaking daadwerkelijk op andere wijze had kunnen worden voorbereid (Hoge Raad 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5690).

De rechtbank is van oordeel dat journalist Micha Kat niet op grond van een accurate feitelijke basis heeft gehandeld en geen betrouwbare en precieze informatie heeft gegeven in overeenstemming met de journalistieke ethiek. Dat is een verwijt wat journalist Micha Kat zich kan aantrekken want hij heeft wel gelijk. Er bestaat daadwerkelijk een pedonetwerk wat ritueel georganiseerd kinderen seksueel en anderszins sadistisch misbruikt. Dat is het netwerk in verband waarmee in de journalistiek in het algemeen geen accurate feitelijke informatie wordt verstrekt. Sterker, journalisten spannen zich met man en macht in om het zicht op dit netwerk weg te houden. Voorts heeft journalist Micha Kat gelijk wat betreft de Coronacrisis. Dat is een hoax van de bovenste plant. Ook in verband daarmee verstrekken journalisten geen accurate feitelijke informatie en faciliteren zijn het terroristische netwerk wat onrechtmatig de Coronacrisis heeft bewerkstellig. Journalist Maarten Keulemans van de Volkskrant bijvoorbeeld is een van de spreekbuizen van de beweging die zit achter de Coronacrisis.

De beweging die zit achter de Coronacrisis is tevens het satanische pedofielennetwerk dat de macht krijgt door het plegen van genocide, het misbruiken van jonge kinderen en misschien ook het drinken van hun bloed. Wat dat betreft is het jammer dat journalist Micha Kat kwalitatief bij lange na geen goede journalist is. Hij onderscheidt zich daarin niet van andere journalisten. In een vroeg stadium van de Red Pill Journal Show zijn journalist Micha Kat en zijn kompaan Wouter Raatgever erop gewezen dat zij er beter voor kunnen kiezen aangifte te doen tegen Jaap van Dissel van het RIVM in verband met de Coronacrisis. Ze zijn zelfs gewezen op de modelaangifte die is opgesteld waarmee iedereen de verantwoordelijkheid kan nakomen die geldt op grond van de strafwet bij bekendheid met de strafbare feiten die voortvloeien uit de Coronacrisis. Zowel journalist Micha Kat als Wouter Raatgever hebben dit goede advies genegeerd en moeten nu op de blaren zitten. Journalist Micha Kat heeft volgens de rechtbank “een groot wantrouwen jegens instituties die zich bezighouden met waarheidsvinding”. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en de kinderbescherming is bekend met dit wantrouwen. In die branche doet men willens en wetens niet aan waarheidsvinding want men vindt dat dit niet van de jeugdzorg en kinderbescherming kan worden verwacht.
><br>Net als zijn collega’s in de journalistiek en media geeft journalist Micha Kat volgens de rechtbank Den Haag geen blijk van enig verantwoordelijkheidsgevoel of inzicht in of berouw voor handelen en de impact die zij op hun slachtoffers hebben. Journalisten leveren effectief over het volledige spectrum van de media hand en spandiensten aan terroristen, massamoordenaars en kinderverkrachters. De laakbare werkwijze van journalist Chris Klomp is daarvan een aansprekend voorbeeld. Net als de hetze van de journalistiek tegen een ieder die stelt en beweert dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat er dus sprake moet zijn van een andere groep daders dan journalisten stellen en beweren. Meest saillante aan de journalistiek is dat prominente journalisten die tot op de dag van vandaag media breed op een voetstuk worden geplaatst de grote initiators zijn van de Jodenvervolging. Laat journalist Micha Kat toevallig Joods zijn en journalisten de grote pleitbezorgers van zijn strafvervolging.

Share |

Permalinks