U bent hier: Home / Milieudefensie bedriegt de kluit

Milieudefensie bedriegt de kluit

by J.L. de Kreek — last modified 07-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Milieudefensie wil na de overwinning op Shell een wettelijke klimaatplicht voor bedrijven. De klinkende overwinning van Milieudefensie op Shell over het terugdringen van de CO2-uitstoot van het olieconcern moet volgens Milieudefensie een vervolg krijgen. Dit vervolg is dat er aangifte wordt gedaan tegen Milieudefensie wegens bedrog met genocidaal en mogelijk terroristisch oogmerk. Juist Milieudefensie behoort te weten dat CO2 goed is en dat terugdringing van CO2-uitstoot de klimaatverandering bewerkstelligt die men wil te voorkomen. CO2 is de basis van het leven op aarde. Zonder CO2 is leven op aarde niet mogelijk. De zuurstof rijke omgeving van de aardatmosfeer is dankzij CO2.

Wie de uitstoot van CO2 terugdringt en zelfs negatief maakt bewerkstelligt verwoestijning en reductie van zuurstof. Op termijn leidt de negatieve CO2 uitstoot tot vergassing van de wereldbevolking. Het doet pijn aan het gezonde verstand zoveel deskundigen te zien die zich druk maken om de gehalte aan CO2 in de atmosfeer. Al die zogenaamde experts kunnen eenvoudig zien aan de biochemische formule voor fotosynthese of koolstofdioxide-assimilatie dat CO2 noodzakelijk is voor zuurstof en het CO2 absorberend vermogen van bomen. Het is ook gewoon uit te rekenen dat CO2 uitstoot van alle bedrijven en alle mensen op aarde bij elkaar sinds de industrialisatie op geen enkele manier enige bijdrage levert aan opwarming van de aarde. Er is geen opwarming van de aarde door uitstoot van CO2 door mensen of bedrijven. De bijdrage aan het volume of de massa CO2 in de aardatmosfeer door uitstoot van bedrijven en mensen afgezet tegen de hoeveelheid natuurlijk aanwezige CO2 is dermate klein dat het is te verwaarlozen.

Share |

Permalinks