U bent hier: Home / Misstanden in de Jeugdzorg

Misstanden in de Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 03-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Mr. Henriette Nakad van Nakad Law is de enige advocaat die het hardop heeft over de problemen en misstanden in en rond de Jeugdzorg. De Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten wil dat zij geen Jeugdzorgzaken meer behandelt als advocaat. Nakad zou haar advocatenpraktijk op het gebied van Jeugdzorg niet naar behoren uitvoeren. De uitspraak van de Raad van Discipline bestaat uit 22 pagina’s en is ruim voorzien van citaten uit het werk van Nakad. Nakad zou te weinig afstand hebben tot cliënten. Ze zou feiten en gebeurtenissen eenzijdig interpreteren en daarnaar handelen. Het feit is dat advocaat Nakad uit eigen beweging bij de Deken kwam met een hulp of adviesvraag. De Deken en de Raad van Discipline erkennen dat er problemen zijn in de Jeugdzorg. En dat cliënten van Nakad zich door haar vertegenwoordigd voelen en geen klachten hebben. De Deken lijkt er een heksenjacht van te maken.

De Raad van Discipline citeert de website van Nakad waarop staat dat in het jeugdzorgsysteem kinderen en ouders geen serieuze kans maken. Wat is er verkeerd aan die tekst? Nakad heeft gelijk. Ouders en kinderen maken geen enkele kans in het jeugdzorgsysteem. Dat men bij de Jeugdzorg van mening is dat de Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet en dat waarheidsvinding van de Jeugdzorg niet kan worden verwacht is algemeen bekend. De slachtoffers van de Jeugdzorg zijn er ook mee bekend dat de Jeugdzorg rechterlijke beslissingen haalt bij de kinderrechters zonder dat er hoor en wederhoor plaatsvindt. Ook weten de slachtoffers van de Jeugdzorg dat de Jeugdzorg beslissingen ten uitvoer legt zonder handhaving van artikel 430 derde lid van het Wetboek van Rechtsvordering. Er komt geen deurwaarder aan te pas terwijl een last tot UHP of OTS op dezelfde wijze civielrechtelijk moet worden  geëxecuteerd als een vonnis tot ontruiming van een woning.

Dit betekent dat alle OTS’en en UHP’s nietig zijn. Executies die niet volgens het dwingend recht van artikel 430 van het Wetboek van Rechtsvordering ten uitvoer zijn gelegd zijn nietig en uit eigen naam. Niemand die het ene fluit interesseert. Journalist Chris Klomp die zichzelf als specialist ziet op het terrein van het recht gaat hieraan schaamteloos voorbij pretenderend dat hij relevant publiceert over Jeugdzorg en Kindermisbruik. Deelname aan de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg kent velen vormen. In het algemeen zijn journalisten gewillige verspreiders van desinformatie in het belang van de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en Kinderbescherming wat op grote schaal kinderen rooft en misbruikt. Kinderen worden opgehaald en direct daarna misbruikt en bedreigd over dat misbruik te zwijgen. Andere kinderen worden opgesloten in een instelling waar ze worden misbruikt door personeel en leeftijdgenoten. Buiten die instellingen zijn bendes loverboys actief die geen stro breed in de weg worden gelegd terwijl de hele keten van opsporing en vervolging bekend is met de feiten en omstandigheden.

Omdat het erop lijkt dat het Hof van Discipline in de tuchtzaak tegen advocaat Nakad geen pottenkijkers wenst en daarom registratie van de zitting maandag 4 oktober 2021 niet toestaat, is de verachting dat de beslissing van de Raad van Discipline zal worden bekrachtigd en Nakad geen jeugdzorgzaken meer mag doen. Daarmee krijgt de Orde van Advocaten wat het kennelijk beoogt namelijk volgzame leden van de beroepsgroep die gedwee de toevoegingen incasseren en niet te creatief worden bij en tijdens de behartiging van de belangen van ouders en kinderen in het licht van de schandalige misstanden in de Jeugdzorg die door de Amsterdamse Deken onder het tapijt worden geschoven met zijn buitenproportionele gebruik van zijn tuchtrechtelijke bevoegdheden in de zaak tegen advocaat mr. Henriette Nakad. In het belang van de georganiseerde misdaad bij de Civiele Overheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Daar werken de ambtenaren die zich schuldig maken aan de misstanden in de Jeugdzorg. En aan het Coronabedrog.

Share |

Permalinks