U bent hier: Home / Mordechai Krispijn belazert kluit

Mordechai Krispijn belazert kluit

by J.L. de Kreek — last modified 24-12-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Mordechai Krispijn is de initiatiefnemer van aangiftehugodejonge.nl. Hij werft geld voor deze aangifte en zet mensen aan de aangifte te doen terwijl Mordechai Krispijn weet dat de aangifte geen succes zal hebben. Mordechai Krispijn doet aangifte tegen uitlatingen gedaan door minister Hugo de Jonge in de Eerste Kamer der Staten Generaal. Het gaat daarbij om uitingen die als bedreigend en beledigend worden ervaren. Inmiddels hebben bijna 65.000 mensen zich daarvoor gemeld. In de aangifte heeft Mordechai Krispijn het over misbruik van gezag door een ambtenaar. Minister Hugo de Jonge is politiek ambtsdrager daarom zal de aangifte van Mordechai Krispijn niet ontvankelijk worden verklaard.

Mordechai Krispijn weet dat hij het publiek desinformeert over de kansen van een aangifte tegen Hugo de Jonge omdat dit uit de rechtspraak van de Hoge Raad en artikel 119 van de Grondwet en artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht blijkt. Mordechai Krispijn heeft politieke ambities dus de Grondwet zal hij wel kennen. Artikel 119 van de Grondwet bepaalt:

De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

De opdracht tot vervolging van Hugo de Jonge kan alleen worden gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer. Daarom is de aangifte van Mordechai Krispijn bij de voorzitter van het college van procureurs-generaal tegen minister Hugo de Jonge voor uitlatingen gedaan in de Eerste Kamer, compleet zinloos. De Hoge Raad heeft dit allemaal bevestigd in verband met door Nederlandse politiek ambtsdrager in Irak begane genocide en oorlogsmisdaden.

Mordechai Krispijn belt uitgebreid met het Openbaar Ministerie voor het doen van een zinloze aangifte tegen Hugo de Jonge en hij zet alles op internet. Volgens berichten op YouTube kan de aangifte worden gedaan vanaf maandag 20 december 2021. Mordechai Krispijn heeft ook een nieuwsbrief waarmee hij de duizenden mensen die hij op het verkeerde been zet op de hoogte houdt. De verwachting is dat wanneer het Openbaar Ministerie de aangifte seponeert omdat aangevers niet ontvankelijk zijn, Mordechai Krispijn hoog van de toren zal blazen wegens door hem gepercipieerde corruptie bij de Rechtspraak.

Zo gaat het de hele tijd bij Mordechai Krispijn en de georganiseerde criminaliteit van de groep rond Viruswaarheid. Vanaf het begin van de crisis voeren zij een strijd tegen de rechtsstaat met rechtszaken waarvan zij weten dat ze zullen verliezen. Mordechai Krispijn en Viruswaarheid hebben tot nu geen enkel succes omdat zij belang hebben bij voortduren van de crisis voor werving van fondsen en realisatie van politieke doelen.

Zonder crisis is er voor Mordechai Krispijn en Viruswaarheid geen draagvlak bij de leken. Voor Mordechai Krispijn persoonlijk is het niet onbelangrijk dat er 30 maart 2020 al een dikke aangifte is gedaan bij het OM wegens terrorisme en massamoord. In de twee jaar dat de crisis nu duurt is daar de nodige correspondentie bij gekomen. Daarbij is het OM onder andere geïnformeerd over het feit dat de indruk bestaat dat Mordechai Krispijn en Viruswaarheid collaboreren met de vijand door het voeren van een strijd tegen de Overheid en  rechtszaken die gegeven de crisis juist niet verstandig zijn.

Het enige wat kan helpen tegen de Coronacrisis is een politieke meerderheid in het Parlement, wat Mordechai Krispijn en Viruswaarheid nooit zullen behalen, of een doeltreffende aangifte tegen de ambtenaren die de bewindslieden en Kamerleden bedriegen met terroristisch oogmerk in het belang van de complete realisatie van de ideeën van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet waarvoor Mordechai Krispijn en Viruswaarheid sympathieën koesteren en waarmee ze solidair zijn.

Share |