U bent hier: Home / Nazi-veteraan verheerlijking Canadees parlement

Nazi-veteraan verheerlijking Canadees parlement

by J.L. de Kreek — last modified 02-10-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De recente heldenontvangst van een Nazi-veteraan in het Canadees parlement was bewust en opzettelijk. President Zelensky die door iedereen gezien wordt als Jood stond erbij en stak zijn gebalde vuist goedkeurend in de lucht wetend wat de 98-jarige Yaroslav Hunka heeft betekend voor de strijd tegen de Russen. De issue met president Zelensky van Oekraïne is dat hij juist niet Joods is en geworteld in de Nazicultuur van de beweging van de helden van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. De Nazi’s en de beweging waaraan president Zelensky leidend deelneemt zijn één en dezelfde onderneming van het wereldhuis van een syndicaat van industriëlen wat zichzelf ziet als toekomstig aristocratische leiders van de wereld.

Het is zacht gezegd verontrustend dat westerse bestuurders het Nazisme in Oekraïne niet hebben ingebokst. Het conflict in Oekraïne is duidelijk uitgelokt en onderdeel van de wegen die de beweging van Zelensky bewandelt om terroristische en antisemitische doelen te realiseren. Net als vroeger in de tijd van de Duitse bezetter zijn de antisemieten de beste vrienden en de trouwste bondgenoten van de Zionisten. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn al sinds 1895 actief voorbereid door de Zionistische leiders persoonlijk. Het op de internationale agenda zetten van de Endlösung en het opruien tegen het gehele Joodse Volk is het werk van de Zionisten. Volop van steun voorzien door journalisten en hun media.

Zelensky is Zionist. Net als Adolf Eichmann. Het Zionistische doel van de oorlog in Oekraïne is gelegen in het bewerkstelligen van escalatie ‘all over 'the place' en omstandigheden waarbij de volgende Holocaust zal plaatsvinden. Meeste mensen hebben geen idee van de agenda van het Zionisme en de diepe en innige banden met het internationaal Nazisme en antisemitisme. Er is zelfs een speciale medaille geslagen door Nazileider Goebbels om de ambities der Zionisten eer aan te doen. Oekraïne is de bakermat van de Holocaust. Dáár komen de personen vandaan die de ideeën van de grote zionistische leider Theodor Herzl hebben versterkt en verbeterd; en die de oprichters zijn van de Bruinhemden en grondleggers van de paramilitaire militie die al in 1933 de locatie bepaalde voor het kamp Auschwitz.

Zij die hun huiswerk hebben gemaakt zijn bekend met de feiten ‘with respet to’ het Jodendom en het grote verschil met het zionisme. En met de Oekraïense wortels van de Holocaust. En het feit dat na de oorlog net als met Operation Paperclip veel Nazi’s zijn vertrokken naar Canada. En dat best veel bestuurders en politiek geïnteresseerden een Nazi-achtergrond bezitten. Natuurlijk niet gezegd dat kinderen van Nazi’s óók Nazi’s zijn. Alleen het lijkt er wel op! Zelensky weet wie Nazi-veteraan Yaroslav Hunka is en wat de strijd van de Nazi’s heeft gedaan voor de zionistische vrienden en bondgenoten. Het grote verhaal wat nooit wordt verteld en wat essentieel is voor goed begrip van het wereldtoneel is dat de zionisten zitten achter de Holocaust en vandaag met geopolitieke spel actief de volgende Holocaust voorbereiden, hun ouwe trouwe Nazi-vrienden erend in het Canadees parlement.

Share |

Permalinks