U bent hier: Home / Nazicriminelen overvallen Nederland

Nazicriminelen overvallen Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 13-09-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De Endlösung is ontsproten uit het brein van de prominente Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. De beweging die hij in 1897 heeft opgericht om de Jodenvervolging te bewerkstelligen zit ook achter 9/11 en de Coronacrisis. En wordt geleid door journalisten. De Holocaust is de idee van journalisten die daarmee een Syndicaat helpen oppermacht te vestigen. Dit Syndicaat bestaat uit industriëlen en wordt mede vertegenwoordigd door Bill Gates. De Nazibeweging is een brede beweging met de wortels diep in het Zionisme en een grote schare aan occulte en spirituele geitenwollen sokken. Iedereen die Halleluja zingt bij het kampvuur als volunteer in een Kibbutz ondersteunt het Nazisme.

Nazisme is links en rechts. De tekens NAZI slaan op de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Het huwelijk is geritualiseerd met het slaan van een speciale 'accommodation coin' door Nazipropaganda minister Goebbels. De Endlösung is een Nazireis naar Palestina. De Zionisten zijn de Nazi’s en de Nazi’s zijn de Zionisten. Jodendom en Zionisme hebben niks gemeenschappelijk. Zionisme en Nazisme daarentegen zijn twee handen op dezelfde buik. Iedereen volgt de Zionisten. Dus iedereen volgt de Nazi’s. Nasi is een Joods woord. Het staat voor hij die de orde bepaalt. De voorzitter van een rechtbank is een Nasi.

De Nederlandse journalistiek bestaat hoofdzakelijk uit journalisten die het eens zijn met het Zionisme. Dus zijn ze het eens met het Nazisme. De feiten met betrekking tot de schuld van de Zionisten aan de Holocaust en de kwalijke rol van de journalistiek staan gepubliceerd op de website www.holocaustles.nl. De hele Nederlandse journalistiek met Saskia Belleman van de Telegraaf en Chris Klomp voorop is bekend met die site en de inhoud. Ze kiezen ervoor de feiten te negeren en de boodschapper te demoniseren. Journalist Chris Klop meet zich allemaal oordelen aan over mensen met Jodensterren tijdens Coronademonstraties en verzwijgt wat hij weet of kan weten namelijk dat journalisten achter de Holocaust en de Coronacrisis zitten.

De Nederlandse Politie, Defensie, Jeugdzorg, Kinderbescherming, RIVM, ziekenhuis bestuur, worden allemaal getraind in Deep Democracy door hedendaagse leidende leden van de beweging der Nazi’s. Ook gettomanagers of sonderkommando's genoemd. Dat demonstranten de Coronamaatregelen vergelijken met de maatregelen van de Duitse bezetters is zo gek nog niet. De Nazi’s vandaag dragen geen hakenkruizen. Adolf Hitler was voor de Zionisten de nutteloze leider waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. De Nazi’s zijn personen die beleefd en corporate gekleed waar iedereen bij staat de mensheid bedriegen over aanslagen en noodzaak van vaccinatie terwijl zijzelf achter die aanslagen zitten en de leugens verspreiden die de Coronacrisis mogelijk maken. Geholpen door het volledige arbeidspotentieel aan journalisten en hun media. Adolf Hitler was de 'useful idiot' van de Zionistische helden van Thierry Baudet en Geert Wilders.

In 2017 heeft een rechtbank geconstateerd dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen. Zij die bedreigen en bedriegen zijn de Zionisten, geholpen door journalisten. Ze dreigen met excessief geweld indien autoriteiten de Zionistische grondslag van de Holocaust erkennen en ten voordele oordelen van personen met Joodse achtergrond die onderbouwd met authentieke documenten objectief bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en thans hun volgende Holocaust voorbereiden die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Nazi’s jagen ouderwets op Joden. Geholpen door journalisten Saskia Belleman van de Telegraaf en Chris Klomp van chrisklomp.nl ‘and alike’ die geen woord vuilmaken aan de actuele Jodenjacht.

Share |

Permalinks