U bent hier: Home / Nepnieuws van journalist Chris Klomp

Nepnieuws van journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 21-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp begint op Twitter zijn desinformatie in verband met de strijd van Jeugdzorg tegen advocate Nakad met “complotadvocate”. Volgens journalist Chris Klomp is complotadvocate Nakad de weg nog verder kwijt. Nakad heeft aangifte gedaan. Nu kan van alles worden gezegd over die aangifte, behalve dat Chris Klomp erin staat. Het dossier van de tuchtzaak is ook gepubliceerd door Nakad. Journalist Chris Klomp is geen jurist. Bovendien verzwijgt journalist Chris Klomp veel relevante informatie. Zoals dat de Jeugdzorg willens en wetens niet aan waarheidsvinding doet. En geen exploten laat betekenen voorafgaande executie van UHP/OTS.

In haar aangifte vergeet advocaat Nakad journalist Chris Klomp en de Amsterdamse Deken te noemen als hulppersonen. Juist journalist Chris Klomp en de Amsterdamse Deken moeten kunnen zien en begrijpen aan de hand van alle onderzoeken die Nakad noemt, dat het inderdaad zo is of althans moet zijn zoals Nakad sugereert, dat duizenden mensen zijn betrokken bij de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg. Dat gaat zelfs tot en met de top van het ministerie van justitie en veiligheid. Dat Nakad ook aangifte heeft gedaan tegen politiek ambtsdragers en rechters is misschien te veel van het goede. De aangifte tegen politiek ambtsdragers wordt niet ontvankelijk verklaard op grond van artikel 119 grondwet. En rechters hebben geen schuld aan het ogenschijnlijk deelnemen aan georganiseerd sadistische kindermisbruik.

De rechtspraak is officieel ketenpartner van de georganiseerde ambtelijke misdaad bij het ministerie van justitie en veiligheid en bij de civiele overheid. Dat is zo geregeld voor de rechtspraak door bestuurders. De kinderrechters doen niet aan waarheidsvinding dus die kunnen niet weten dat zij willens en wetens worden bedrogen door de (advocaten van de) kinderbeschermers en jeugdzorgmedewerkers. Deze beschermers en medewerkers worden door rechters geloofd als ambtsedig verklarende ambtenaren. Bovendien verzwijgt journalist Chris Klomp dat de rechtspraak al zo’n tien jaar terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om de waarheid te ontkennen van wat tot op heden staat gepubliceerd op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws,nl. Dat is inclusief de objectieve bewijzen van georganiseerd sadistische kindermisbruik in de Jeugdzorg.

Het Openbaar Ministerie is al langer bekend met de ernstige misstanden in de Jeugdzorg omdat het doeltreffend is geïnformeerd. Het OM is door betreffende informant ook geïnformeerd over andere ernstige misstanden zoals de activiteiten van een beweging die misdrijven pleegt tegen het gehele Joodse volk. Toevallig blijken die misdrijven tegen het gehele Joodse volk en het geïnstitutionaliseerd kindermisbruik samen te hangen qua deelnemers en werkwijzen en de vorm van bedrog. De beweging plundert Joodse bezittingen en bedriegt en bedreigt nu al meer dan tien jaar onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd, d.w.z. met excessief op mensengericht geweld, om de beweging en diens misdrijven te gedogen. En de waarheid te ontkennen van wat hierboven staat. Daarom dat het georganiseerd sadistisch kindermisbruik nog niet is vervolgd. En het kan lijken alsof rechters deelnemen.

Share |

Permalinks