U bent hier: Home / OMT strafrechtelijk platslaan

OMT strafrechtelijk platslaan

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De Cornacrisis wordt opgelost door het OMT strafrechtelijk plat te slaan. Sinds maart 2020 wordt het OM met enige regelmaat voorzien van adviezen en concrete informatie op grond waarvan de Officier van Justitie bij de strafrechter kan vorderen dat de leden van het OMT, het RIVM, de Gezondheidsraad en ambtenaren anderszins langdurig worden opgesloten in verband met georganiseerde misdaad, bedrog met terroristisch oogmerk en genocide althans misdaden tegen de menselijkheid althans massamoord door coronamaatregelen. De coronadoden zijn vermoord. Ook de AIDS-doden zijn vermoord. De bijpassend vorm van bedrog is soortgelijk. Ten titel van coronamaatregelen pleegt het ministerie van CDA-minister Hugo de Jonge de actuele massamoord in Nederland.

Er bestaat geen objectief bewijs van het bestaan van het virus Sars-cov-2. En er bestaat geen objectief bewijs van causaal verband tussen Covid19 en het (nieuwe)coronavirus. Er bestaat wel objectief bewijs in de databank voor patenten dat de naam Sars-cov-2 al ruim voor de coronacrisis bekend was. Ook bestaat er objectief bewijs van het feit dat het World Economic Forum kort voor uitbreken van de pandemie van het virus “Live Simulation Exercise” heeft gehouden “to Prepare Public and Private Leaders for Pandemic Response” genaamd Event 2012. Documenten afkomstig van de website bij deze “Live Simulation Exercise” lijken aan te tonen dat de naam “2019-nCoV” voor het nieuwe Coronavirus al bij de leden van de WEF bekend was op 11 oktober 2019.

Bovendien behandelt Event 102 het scenario van fictieve antivirale middelen als een “effectieve prophylactic”. Bovendien blijkt dat bij en tijdens de “Live Simulation Exercise” wetenschappelijk bekend was dat ‘chloroquine a potent inhibitor is of SARS coronavirus infection and spread’. Het Zelenko-protocol waarmee de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop wordt bestreden bevat een vorm van chloroquine (hydroxychloroquine) wat nog veiliger is en beter werkt dan chloroquine. Dit protocol is door minister Hugo de Jonge als kwakzalverij bestempeld. Bovendien bestelt de minister voor honderden miljoenen Euro's vaccins bij een bedrijf wat in verband kan worden gebracht met zijn broer, zittens voor een schilderij van zijn andere broer wat naar verluidt Auschwitz voorstelt en zes miljoen slachtoffers die uit de lucht komen vallen.

Het Europees Parlement heeft een ontwerpresolutie ingediend voor de oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19. Zo ernstig is de vaccinatieschade. Volgens deze resolutie zijn tot op heden een miljoen gevallen van ongewenste bijwerkingen na injectie van Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Moderna, of het Janssen-vaccin. Verder zijn er nog 75.000 neurologische bijwerkingen en zijn er 5.000 mensen overleden aan de vaccinaties. Feitelijk lokt de Overheid met de coronavaccins acute en zware mishandeling en de dood uit van burgers.

De coronacrisis is het gevolg van het criminele gedrag van leden van het OMT, het RIVM, IGJ en de Gezondheidsraad. De hele crisis had niet meer dan enkele weken tot een paar maanden hoeven duren als de ambtenaren van dienst de burgerbevolking geen toegang hadden onthouden tot de geneesmiddelen die de pandemie van het virus, snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden. Wanneer de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine alsnog worden toegelaten voor gebruik door huisartsen ter genezing van Covid19 zal men zien dat de druk op de ziekenhuizen vanzelf afneemt binnen enkele weken tot twee manden.

Nu worden covid19-patienten vermoord liggend op hun buik op het IC met luchtpijpen in hun luchtpijp en antistollingsmiddelen als profylaxe tegen trombose. De door medisch wetenschappelijke specialisten gepleegde terrorisme en internationale misdrijven door adviezen aan het Kabinet en Parlement zijn allang geconstateerd en aangegeven bij het Openbaar Ministerie. Strafvervolging en langdurige opsluiting van de leden van het OMT, RIVM, IGJ en Gezondheidsraad dient in een democratische rechtsstaat slechts een kwestie te zijn van tijd.

Share |

Permalinks