U bent hier: Home / Openbaar Ministerie en journalisten

Openbaar Ministerie en journalisten

by J.L. de Kreek — last modified 23-10-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Het Openbaar Ministerie heeft journalisten afgeluisterd, aldus het Financieele Dagblad. Gaat om drie journalisten van De Correspondent in verband met een gesprek met Sywert van Lienden en zijn zakenpartners. Sinds maart 2020 wordt werk gemaakt van het optuigen van het tribunaal in verband met de Coronacrisis. Het blijkt zo te zijn dat er geen bewijs bestaat van het virus Sars-Cov-2. Voorts bestaat er geen bewijs van causaal verband tussen het veronderstelde virus en de pathologie die past bij Covid19. Journalisten hebben een hieraan meewerkende beroepshouding. Journalisten media breed zijn alles behalve kritisch en blijken niet eens de meest basale natuurkunde feiten en biologie feiten te respecteren. Journalisten van de Mainstream media zijn de grootste verspreiders van nepnieuws en desinformatie.

Journalisten blijken de schrijvers te zijn van de authentieke brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme. Journalisten nemen deel aan het met terroristisch oogmerk bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden om deze documenten niet te onderzoeken en de feiten die daaruit blijken niet te betrekken bij beleid en strategie, bijvoorbeeld in verband met bestrijding van antisemitisme. Journalisten staan vooraan als het gaat om het toedekken van ernstige misdrijven waaronder terrorisme en mensenhandel. De door journalisten en hun media gefaciliteerde georganiseerde misdaad zit achter de coronacrisis voor zelfverrijking en bevrediging van overheersingsdrang.
><br>Het Openbaar Ministerie zal in de nabije toekomst journalisten strafrechtelijk moeten vervolgen voor de meest krankzinnige misdrijven die een journalist kan begaan, misbruik makend in het vertrouwen wat wordt gesteld in de Mainstream journalistiek. Vooral ook voor onderzoeksjournalisten als Maarten Keulemans van de Volkskrant zijn de bedrogfeiten in verband met de Coronacrisis relatief makkelijk te herkennen. Ook als het gaat om 9/11 of CO2 of stikstof of zionisme, blijken journalisten het niet nauw te nemen met de feiten. Dat de torens van de Twin Towers met vrijwel de valsnelheid loodrecht in het eigen fundament zijn ingestort is natuurkundig bewijs van het feit dat de opwaartse kracht pardoes is verdwenen. 

Vanuit rust met de valsnelheid instorten is een enorme versnelling. Als de door journalisten verspreide leugen over 9/11 de waarheid is dan had men een vertraging moeten zien van het instorten en waren voorts niet de gehele torens van de Twin Towers tot stof vergaan. Journalisten trekken zich niks aan van de feiten die elke leerling van het algemeen onderwijs in Nederland voorgeschoteld krijgt over natuurkunde, wiskunde, biologie et cetera. Zichzelf keer op keer als zogenoemd deskundig naar voren schuivend zoals journalist Chris Klomp die qua wetenschap geen enkele relevantie opleiding achter de kiezen heeft. Zijn hoogst genoten opleiding is de school voor de journalistiek waar de leerlingen kennelijk opleid worden tot vakkundige beroepsleugenaars en -bedriegers.

Share |

Permalinks