U bent hier: Home / Openbaar Ministerie moet optreden

Openbaar Ministerie moet optreden

by J.L. de Kreek — last modified 19-01-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Ruim tien jaar reeds wordt gewerkt aan het geven van zicht aan het Openbaar Ministerie op de feiten die bewijzen dat in Nederland een beweging actief is die statelijk acterend strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen en het gehele Joodse volk uit te roeien. De Politie, de Kinderbescherming, de zorg en bestuurders en boardrooms worden getraind in de werkwijze van deze beweging die eufemistisch Deep Democracy wordt genoemd. Deze beweging bedriegt de Rechtspraak met terroristisch oogmerk om de beweging straffeloos de misdrijven te laten plegen. Sinds juni 2012 dreigt het openlijk met terrorisme. De Telegraaf neemt vanaf 1922 deel. Deze beweging is opgericht door journalisten die tevens de grondleggers zijn van de leugenpers.

De journalistiek in Nederland blijkt ervan uit te gaan dat feiten vrij zijn. Er is geen journalist in Nederland die de basisfeiten en basiskennis die iedereen krijgt onderwezen op school respecteert, of kan reproduceren en toepassen. Omdat de soortelijke massa van aluminium significant kleiner is dan dat van staal is het officiële verhaal over de aanslagen in de VS 11 september 2001 absoluut onmogelijk. Er bestaat geen natuurkunde wat het officiële verhaal over 9/11 logisch verklaren kan. Vooral de nieuwbakken minister professor beroepsleugenaar Robert Dijkgraaf moet dat kunnen zien met al zijn vrienden van Princeton University. Journalisten hebben sinds 9/11 geen enkele bereidheid getoond feitenonderzoek te verrichte. De strijd van journalisten tegen de waarheid woekert onverminderd voort.

Ook in verband met HIV en AIDS is het bedrog opzichtig te begrijpen voor iedereen die zich houdt aan de basiskennis en de basisfeiten en de basisregels in de virologie. De virologie kent regels die Kochs-postulaten worden genoemd. Klassieke wetten die dagelijks worden toegepast om causaal verband te bepalen tussen een ziekteverwekker en een aandoening. Deze regels zijn nooit geabrogeerd en kunnen nauwkeurig voorspelen of een virus de oorzaak is van een virusziekte. Voordat mensen een spuitje krijgen tegen een virus moet vaststaan dat het virus de verwekker is van de ziekte. Er zijn heel veel virussen die extreem besmettelijk zijn. Mensen zijn de hele dag door besmet met ontelbare virussen die anderen besmetten. Daarmee is niks mis. Dat is noodzakelijk voor het trainen van het immuunsysteem. Dit systeem is door Onze Lieve Heer aan mensen gegeven als wapen tegen ongewenste indringers. Ondersteunen van dit systeem middels gezond leven en sport is altijd het beste, en beter dan het nemen van spuitjes en geloven dat men bang dient te zijn voor virussen.

Het door Onze Lieve Heer gegeven menselijk lichaam is niet door mensenhanden te evenaren. Er zijn natuurlijk wel virussen waarmee serieus rekening gehouden moet worden zoals Ebola. Ebola is extreem dodelijk. En het is lang zo besmettelijk niet als Corona. Corona is zeer besmettelijk en daarom minder dodelijk. Dat is evolutie. Virussen evolueren van dodelijk en weinig besmettelijk naar niet dodelijk en zeer besmettelijk. Dat wordt omgekeerd evenredig genoemd. Alles wijst erop dat Sars-cov-2 een computervirus is. Het is ontwikkeld in computermodellen en het GNOME wat die computers hebben gemaakt is aan het begin van de crisis door een Chinees online gezet. Daarmee is men aan de gang gegaan.

Viroloog Marion Koopmans erkent dat de PCR-test is gebaseerd op synthetisch materiaal omdat er geen bron van het virus voorhanden was. Nederland, de wereld en Europa worden gehackt door Bill Gates persoonlijk. Het mRNA-vaccin is een hack van lichaamscellen waardoor die lichaamscellen niet bestaande spike-proteïnen produceren die vervolgens door het eigen lichaam worden aangevallen. De experts op dit terrein hebben het letterlijk over software (mRNA) en de computer (lichaamscellen). Dat mRNA is een stukje code wat bepaalt gedrag bij cellen opwekt. De cellen van mensen die zijn gevaccineerd zijn spike-eiwit-fabrieken. Door het mRNA-vaccin.

Wetenschap is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Zelfs Einstein en de relativiteitstheorie zijn goed te begrijpen behalve voor leeghoofden als journalist Matthijs van Nieuwkerk die als een geestelijk gehandicapte professor Robert Dijkgraaf glazig aankijkt wanneer hij voor zijn neus de wetenschap liegt waar iedereen bij staat. De wetenschapsredacteuren van de media zijn ook van die vuige leugenaars. Er valt niet te praten met journalisten over feiten. Niet over 9/11 niet over de Jodenvervolging, niet over het structurele sadistisch kindermisbruik van het Ministerie van Justitie en niet over de aanslagen van Geert wilders op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan samenwerkend met GeenStijl. Geert Wilders heeft jaren geleden reeds bijlen gezet aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak. Niet verwonderlijk want zijn helden zijn de grote initiators van de Holocaust die in 1895 reeds tevens de basis hebben gelegd voor the Great Reset.

Share |

Permalinks