U bent hier: Home / Pedonetwerk in Nederland

Pedonetwerk in Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 27-09-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Nu de Drie Musketiers van de Red Pill Journal Show voor lange tijd achter de deur zitten is het natuurlijk niet de bedoeling dat verder iedereen zwijgt over het grote Pedonetwerk wat zich op mega schaal doelbewust schuldig maakt aan mensenhandel en misbruik en mishandeling van minderjarigen. Omdat volgens journalist Chris Klomp misbruik van kinderen je nog geen pedofiel maakt dekt de term “Pedonetwerk” niet de lading. Het netwerk bestaat uit kindermisbruikers waaronder waarschijnlijk ook pedofielen. Wie precies in dat netwerk de pedofiel en wie de niet pedofiele kindermisbruiker is valt niet te zeggen zonder onderzoek naar de psyche van de plegers.

Niet alle pedofielen misbruiken kinderen terwijl alle kindermisbruikers kinderen misbruiken. Er zijn ook pedofielen of kindermisbruikers die direct of indirect kinderen misbruiken. Pedofilie is een pathologie wat gepaard kan gaan met misbruik van kinderen. Kindermisbruikers lijden niet aan een ziekelijke stoornis en misbruiken kinderen met het oogmerk ze te misbruiken. Het grote Pedonetwerk wat de hoofdrol speelt in diverse complottheorieën is feitelijk een netwerk van kindermisbruikers waaronder begrepen ambtenaren.

Niet alle pedofielen en kindermisbruikers misbruiken zelf fysiek de kinderen. Kindermisbruik kan ook indirect. Sommige pedofielen en kindermisbruikers kunnen hun perverse prikkels voldoende bevredigen door te kijken. Anderen bevredigen hun 'craving' naar een actievere rol in het misbruik door bijvoorbeeld opnames te maken of een gelegenheid voor misbruik te fixen. Of achteraf bij het overlijden van een minderjarige de ware toedracht te verhelen.

Pedofielen en kindermisbruikers hebben gemeenschappelijk dat zij vertrouwen wekken. En sociaal vaardig zijn. Zonder deze kwaliteiten is duurzaam contact met kinderen moeilijk, zeker in georganiseerd verband. Wanneer een kind uit huis is geplaatst verdwijnt het zicht op dat kind van anderen zoals ouders en familie en vrienden. Dan wordt beroep gedaan op privacy. Ouders kunnen zich nooit beroepen op de privacy van hun kind wanneer jeugdzorg of de kinderbescherming zicht wil.

Kinderen worden volledig geïsoleerd van hun omgeving en actief gedesinformeerd over de reden dat zij uit huis zijn geplaatst. Kinderen die het relatief goed doen en bijvoorbeeld zorgtaken thuis hebben worden uit geplaatst omdat die zorgtaken te zwaar zouden zijn terwijl subsidie voor extra zorg goedkoper is. Ouders die geldproblemen hebben en daardoor uitvallen naar kinderen lopen het risico dat hun kinderen uit huis worden geplaatst zonder dat iemand de ouders helpt van de schulden af te komen. Nee, die ouders krijgen extra schulden want ze moeten ook kosten voor de uithuisplaatsing van het kind betalen.

Kinderen die uit huis worden geplaatst lopen het risico direct na UHP te worden misbruikt en bedreigd met de dood om over dat misbruik te zwijgen. Des te kwetsbaarder het kind des te groter de kans op misbruik. Ook baby’s lopen risico op misbruik. Kinderen worden in instellingen gemengd gehouden. Meisjes worden 50/50 misbruikt. De ene keer door een leeftijdsgenoot. De andere keer door het personeel. In die instellingen hangen beveiligingscamera’s. Niemand grijpt in. Buiten die instellingen cirkelen loverboys in mooie auto’s met bling bling om het jonge fruit te plukken. Politie doet niks want “jeugdzorg zit er tussen”.

In Nederland worden reeds decennia achtereen minderjarigen opgehaald van huis of van school ten titel van jeugdzorg of kinderbescherming zonder dat het dwingend recht in verband met executie van beslissingen van rechters wordt gehandhaafd. Bovendien blijkt uit uitlatingen van prominente en minder prominente bestuurders en medewerkers van de jeugdzorg en de kinderbescherming dat zij niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf vinden dat dit van hen niet kan worden verwacht. Daarom kunnen en zullen zij nooit voldoen aan de op hen rustende bewijslast. Uit onderzoeken van onafhankelijke experts blijkt dat het misbruik van minderjarigen in de kinderbescherming en de jeugdzorg gemiddeld hoger ligt dan bij ouders thuis. Dat geeft te denken.

De jeugd in Nederland wordt ernstig misbruikt door instellingen die zijn bedoeld  hen te beschermen. Dit misbruik bestaat er onder andere uit dat kinderrechters chronisch worden bedrogen in verband met de gronden voor OTS of UHP door personen die worden vertrouwd als ambtsedig verklarende ambtenaren. De Nederlandse advocatuur heeft te weinig armslag want OTS- en UHP-zaken zijn arbeidsintensief en meestal is er sprake van gefinancierde rechtsbijstand. Bovendien zijn advocaten tuchtrechtelijk aan banden gelegd in verband met hun optreden tegen de jeugdzorg en de kinderbescherming. Zo blijkt uit diverse tuchtzaken. De Nederlandse journalistiek met feiten onderbouwd laten zien dat en hoe kinderen in Nederland massaal worden misbruikt door een branche die er reclame mee maakt kinderen te beschermen heeft geen zin want journalist Chris Klomp loopt in al zijn wijsheid de boodschapper voor de voeten met nepnieuws en vuilpraat.

Share |

Permalinks