U bent hier: Home / Publieke omroepen zijn terroristische organisatie

Publieke omroepen zijn terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 25-04-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De conclusie van het maandenlange data-onderzoek door Pointer, het programma van KRO-NCRV, naar Ongehoord Nederland en de acties van de NPO om ON te verbieden en de mening in verband daarmee van de voorzitter van de Nederlandse Verenging van Journalisten, bewijzen objectief dat de publieke omroepen en de Mainstream journalisten een terroristische organisatie zijn. ON zou desinformatie en complottheorieën verspreiden in verband met Corona en het klimaat. Als Pointer écht dataonderzoek had gedaan had het geweten dat er geen bewijs bestaat van het bestaan van Sars-cov-2 en dat er geen bewijs bestaat van causaal verband van dit niet bestaande virus met Covid-19 en dat menselijke uitstoot van CO2 niet de oorzaak kan zijn van klimaatverandering.

Dataonderzoek wijst uit dat Mainstream journalisten reeds decennia willens en wetens desinformatie en nepnieuws verspreiden in verband met gebeurtenissen die de mensheid als geheel aangaan. Zoals de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Bereidheid bij journalisten en hun media om gewoon naar de feiten te kijken is er niet. De feiten zoals die staan in BINAS over de soortelijke massa van staal en aluminium en wat het inhoudt als objecten met de vrije valsnelheid naar de aarde storten, betekenen helemaal niks voor journalisten.  Terwijl dat nu juist de feiten zijn die spijkerhard en objectief bewijzen dat het officiële verhaal over het instorten van de torens van de Twin Towers in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 niet de waarheid zijn kan. Met geen enkele mogelijkheid. Daarmee maken journalisten terrorisme-feiten tot de hunne.

Hetzelfde geldt voor CO2 en voor Corona. Er wordt zo weinig CO2 uitgestoten door menselijk toedoen in verhouding tot de natuurlijk aanwezige hoeveelheid dat de menselijke uitstoot met geen enkele mogelijkheid verantwoordelijk kan zijn voor klimaatverandering. En dat de virologen keihard liegen over Corona kan gewoon heel eenvoudig blijken uit de publicaties van diezelfde wetenschappers. Geen enkele journalist die daarop ingaat. Journalist Maarten K. van de Volksk. wordt in verband met zijn verslaggeving over Corona chronisch op een voetstuk geplaatst door zijn collega’s in de journalistiek terwijl hij aantoonbaar en voor hem kenbaar de grootst mogelijke onzin verkondigt. In verband daarmee ligt een zeer dikke aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Dat het Openbaar Ministerie nog niet is opgetreden komt meest waarschijnlijk omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt worden bedreigd met terrorisme om dit niet te doen. Door de beweging die is opgericht door de prominente journalist Theodor Herzl en die zit achter de Jodenvervolging. Journalisten zijn de grote initiators van de Holocaust. En de schrijvers van de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme voor de kwaadaardige elite die statelijk acterend strijdt met het oorlogsdoel de Franse Revolutie om te wentelen en aristocratisch oppermacht te vestigen voor het syndicaat van industriëlen wat profiteert van de coronacrisis en het stelselmatige bedrog van de beroepsgroep die zich arrogant als het is erop beroept aan waarheidsvinding te doen. Nog helemaal daargelaten dat journalisten ook hand en spandiensten leveren aan ambtelijke plegers van mensenhandel en georganiseerd sadistisch kindermisbruik wat eufemistisch Jeugdzorg en Kinderbescherming wordt genoemd. 

Journalist Arnold Karskens en zijn Ongehoord Nederland zijn overigens geen haar beter of slechter dan de rest van de journalistiek en media. Journalist Arnold Karskens is ook van mening dat plofmoslims zitten achter de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. En in zijn boekje Journalist Te Koop over hoe corrupt de media zijn stelt deze corrupte journalist dat een ‘vervelend aspect van burgerjournalistiek’ is de mensen die eigenlijk in een dwangbuis moeten zitten zoals, volgens Arnold Karskens, de initiatiefnemer van hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl die tevens de maker is van de website www.holocaustles.nl waarop de concrete en nauwkeurige feiten staan die objectief bewijzen dat journalisten achter de Holocaust zitten en de agenda voor oppermacht hebben opgesteld voor de kwaadaardige elite die de wereldmacht in handen wil hebben en het gehele Joodse volk wenst uit te roeien. Alles bij elkaar genomen zijn Arnold Karskens en Ongehoord Nederland deelnemers aan dezelfde terroristische organisatie als de Pointer, de NPO en de leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Share |

Permalinks