U bent hier: Home / Ranzige journalistiek Maarten Keulemans

Ranzige journalistiek Maarten Keulemans

by J.L. de Kreek — last modified 18-05-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Maarten Keulemans is journalist bij de Volkskrant. Hij noemt zich wetenschapsjournalist. Maarten Keulemans studeerde Culturele antropologie en geschiedenis. Maarten Keulemans vindt dat men meningen mag uiten en feiten moet delen. Maarten Keulemans is in 2021 verkozen tot journalist van het Jaar. De jury prijst zijn 'onvermoeibare verslaggeving' van de coronapandemie. Deze prijs voor Maarten Keulemans toont aan dat de journalistiek door en door corrupt is of dat journalisten bij meerderheid te dom zijn om überhaupt iets te begrijpen. Maarten Keulemans weigert de feiten te delen die bewijzen dat journalisten met Zionistische ambities de grote initiators zijn van de Holocaust.

De authentieke documenten die objectief bewijzen dat journalisten met Zionistische ambities zitten achter de voortbouwende Holocaust komen uit de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis die Nederland rijk is. Het is niet zo dat Maarten Keulemans de feiten niet kent of niet kan kennen. De authentieke documenten die zijn geschiedsvervalsing bewijzen komen ten slotte uit de archieven die Maarten Keulemans als student geschiedenis heeft moeten bestuderen. Bovendien is de vindplaats van deze documenten recent nog gedeeld met Maarten Keulemans. Niet alleen over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust liegt Maarten Keulemans de feiten. 

Op Twitter heeft Maarten Keulemans sinds 15 augustus een vastgemaakte tweet met een lange klimaatdraad. Volgens Maarten Keulemans warmt de aarde ongekend snel op. Volgens Maarten Keulemans komt dit door menselijk CO2. Hij plaatst daarbij een naar zijn mening overtuigend plaatje waarin CO2 is afgezet tegen temperatuur. Alsof in het complexe systeem van de aardse atmosfeer alleen CO2 verantwoordelijk is voor de temperatuur. Zo’n lineaire grafiek kan ook gemaakt worden van de klimaatstijging afgezet tegen de leeftijd van Maarten Keulemans. Des te ouder hij wordt des te hoger de temperatuur. Maarten Keulemans schrijft  in kapitalen dat CO2 een ENORM PROBLEEM is omdat het "honderdduizenden jaren" in de koolstofkringloop tussen biosfeer en dampkring rondgaat. Daarmee zaait Maarten Keulemans angst. Volgens Maarten Keulemans zijn wetenschappers terecht “extreem bezorgd” zijn. Maarten Keulemans kletst wetenschappelijk uit zijn nek.

Dat er causaal verband bestaat tussen temperatuur stijging en stijging van CO2 toont Maarten Keulemans niet aan. Dit kan hij ook niet aantonen want dat verband is er niet. Het is makkelijk uit te rekenen dat de door Maarten Keulemans gepercipieerde stijging van de temperatuur op aarde niet veroorzaakt kan worden door CO2. Maarten Keulemans is wetenschapsjournalist. Dit veronderstelt dat hij in ieder geval iets begrijpt van de basis van de wetenschap. Het Global Warming Potential (GWP)(Aardopwarmingsvermogen) van CO2 staat gelijk aan één. GWP's zijn een gekwantificeerde maat voor de wereldwijd gemiddelde relatieve stralingsforcerende effecten van een bepaald (broeikas)gas.

In de klimaatwetenschappen gebruikt men de term stralingsforcering om het verschil uit te drukken tussen de invallende energie van de zon, en de energie van de straling die door de aarde uitgezonden wordt naar de ruimte. Het GWP is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Dit wordt ook het CO2-equivalent genoemd. Een CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram CO2 heeft. Omdat het CO2-equivalent van CO2 gelijk is aan één (1) is het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2 gelijk aan één. Dat is de basiswarmte. CO2 heeft per definitie een GWP van 1, ongeacht de gebruikte tijdsperiode, omdat dit het gas is dat als referentie wordt gebruikt. 

Methaan heeft een GWP of CO2-equivalent van 28. De GWP van C6H6 is 1500 maal de CO2-equivalent. Omdat de CO2-equivalent van CO2 gelijk staat aan één verwarmt CO2 helemaal niks extra bovenop de basiswarmte die nodig is om leven op aarde te hebben. Ook op een andere manier is uit te rekenen dat CO2 niks bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Door de hoeveelheid natuurlijk aanwezige CO2 in de atmosfeer af te zetten tegen de hoeveelheid die door menselijk toedoen wordt uitgestoten.

De totale massa van de atmosfeer is geschat op 5.3 × 10 tot de macht 18 kg. Omdat de uitstoot van broeikasgassen door mensen in Nederland rond de 200 megaton bedraagt is de bijdrage van Nederlanders aan de opwarming door uitstoot van CO2 (200 x 106)/(5.3 × 1015) x 100%. Dit staat gelijk aan (2/53000000) x 100% = 0,000000377358491%. Dat is verwaarloosbaar. De wereldwijde uitstoot door menselijk toedoen van CO2 (waaronder mede begrepen de uitstoot van auto’s en alle Shells bij elkaar) bedraagt ongeveer 40 gigaton.

Dus de bijdrage van mensen en bedrijven wereldwijd aan opwarming door de uitstoot van CO2 staat gelijk aan (40 x 109)/(5.3 × 1015) x 100%. Dit staat gelijk aan (4/53000) x 100% = 0.00007547169%. Wat ook verwaarloosbaar klein is. Om te bepalen wat de bijdrage is van mensen en bedrijven aan de opwarming door middel van de uitstoot van CO2 moet deze uitstoot in verhouding worden gezien tot de totale (natuurlijke) hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het verschil is een factor miljoen. Het verschil tussen megaton en pentaton.

Dan is er natuurlijk nog fotosynthese. Fotosynthese is de biochemische reactie die plaatsvindt in bomen onder invloed van licht waarbij CO2 wordt omgezet in zuurstof water en in koolstof. Iedereen krijgt dit op school bij en tijdens biologie. Deze biochemische reactie toont aan dat wanneer er minder CO2 in de atmosfeer is bomen minder goed groeien en er ook minder zuurstof wordt geproduceerd. Iedereen met ervaring in de landbouw weet dat CO2 juist de groei van gewassen en de omvang van de oogst bevordert. CO2 bevordert het CO2 opnemend vermogen van bomen en planten. Zonder CO2 is leven op aarde onmogelijk. CO2 is de basis voor het leven op aarde. CO2 is essentieel. CO2 is grote hoeveelheden is juist goed. Minder CO2 bevordert verwoestijning.

Ook in verband met Corona liegt Maarten Keulemans de wetenschap. Maarten Keulemans zal geen enkele bron kunnen delen die het bestaan bewijst van het authentieke virus Sars-cov-2. Dat bewijs bestaat niet. Ook bestaat er geen bewijs van causaal verband tussen dat virus en het ziektebeeld Covid19. Op aangiftecovid19.nl staan de feiten gedeeld. Er is 30 maart 2020 aangifte gedaan bij het OM in verband met terrorisme en massamoord door Coronamaatregelen. Dat is een kwestie met een ‘long tail’ van Hier tot Tokyo. Ook in verband met AIDS en HIV liegen journalisten de feiten. Terrorisme, misdaad en journalistiek gaan hand in hand. De beroepsgroep der journalisten is misschien wel de meest ranzige kliek oplichters waarvan Maarten Keulemans gezien de prijzen die hij krijgt, de kroon spant.

Share |

Permalinks