U bent hier: Home / Rellen schuld OMT & RIVM

Rellen schuld OMT & RIVM

by J.L. de Kreek — last modified 26-01-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De spertijdrellen zijn de schuld van het terrorisme van het OMT en het RIVM. De rellen zijn een voorzienbaar en beoogd gevolg van de criminele maatregelen die worden opgelegd door het RIVM en het OMT. Actie is tegenovergestelde reactie. Burgers voelen zich in het nauw gedreven omdat er een strijd gaande is tegen de burgerbevolking. En misdaden tegen de menselijkheid op hen worden gepleegd. En verboden experimenten op hen worden uitgevoerd. Als vee opgesloten. Mensen zijn hun banen kwijt. Zitten dagen in huis met familie. Mogen niet sporten. En worden gedood op het IC. De waarheid wordt zwaar gecensureerd in de sociale media. En de journalistiek en media doen niks anders dan de leugens faciliteren en ophitsen tegen de burgerbevolking.

De spertijd lijkt op oorlog. Er is geen noodtoestand. Er is geen dodelijk virus. De crisis is kunstmatig. Het nieuwe Coronavirus is een griepachtig virus. De behandeling bewerkstelligt de doden die gerelateerd worden aan Sars-cov-2. Het Corona-vaccin is geen vaccin. Bij vaccinatie wordt een stukje eiwit in het menselijk lichaam gebracht waarop het immuunsysteem reageert. Nu krijgt het menselijk lichaam een stukje mRNA (genetische code, soort software) ingespoten waardoor de eigen lichaamscellen de spike-proteïnen aanmaken die kenmerkend zijn voor Sars-cov-2. Vervolgens worden die proteïnen aangevallen door het immuunsysteem. Dat is een auto-immuunziekte. Mensen worden ziek gemaakt met de vaccinaties. De lange termijn effecten zijn totaal onbekend. Alles wijst op genetische manipulatie. Er is sprake van een verboden experiment.

De toelichting bij de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 (Staatscourant 2021, 4191) bewijst het terroristisch bedrog van het OMT en het RIVM.  Het doel van de avondklok is:

  1. een acceptabele belasting van de zorg als gevolg van het virus;
  2. het beschermen van kwetsbaren in de samenleving;
  3. het kunnen houden van zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus.


Om deze doelstellingen te bereiken adviseert het OMT voor invoering van een avondklok. Het OMT houdt geen rekening met wat handhaving van het Zelenko-protocol doet met het virus. Het OMT is bekend met het Zelenko-protocol. Het is bekend met het succes van dit protocol. Was dit protocol van meet af gehandhaafd dan was de pandemie van het virus nu allang bestreden. Dus het OMT heeft niet het doel de pandemie van het virus te bestrijden. De geneesmiddelen die bij het Zelenko-protocol passen stoppen de replicatie van het virus. Deze geneesmiddelen bewerkstelligen dat wanneer het virus de cel binnendringt het zich niet kan vermenigvuldigen. De mRNA-vaccins doen precies het tegenovergestelde. Daarmee wordt genetische code van het Sars-cov-2 virus ingespoten waarna het menselijk lichaam juist virusdeeltjes aanmaakt. De theorie is dan dat deze door het menselijk lichaam aangemaakte virusdeeltjes worden bestreden door het immuunsysteem alleen er is geen bewijs dat dit ook in de praktijk zo gaat. De besmettingen nemen toe. We krijgen ook te maken met varianten die besmettelijker zouden zijn en dodelijker dan verwacht. De indruk bestaat dat het mRNA-vaccin van mensen juist Sars-cov-2-fabrieken maakt. Na het vaccin bevat het lichaam zowel mRMA (genetische code) als voor het virus cruciale eiwitten (de spike-proteïnen) en de RNA-deeltjes die met de PCR-test worden gevonden, dat imponeert als ideale omstandigheid voor het kweken van het Sars-cov-2 virus. De biologische oorlogsvoering is makkelijk te herkennen. Als het Zelenko-protocol wordt gehandhaafd hoeft niemand zich zorgen te maken om besmettingen omdat als iemand ziek wordt dit binnen een paar dagen herstelt.

Dat er geen ‘killervirus’ rondgaat die zeer besmettelijk en ziekmakend is blijkt ook uit de persoonlijke ervaringen. Genoeg mensen die niet eens verkouden zijn geweest en geen mensen kennen die ziek zijn of geweest. De virologie van de leden van het OMT en RIVM is verzonnen. Dat is geen bestaande wetenschap. De PCR-test kan niet worden gebruikt voor het doel waarvoor het nu wordt gebruikt. De PCR-test meet niet wat men zegt dat het meet. Bovendien is het percentage valse positieven astronomisch. Zelfs ijsjes zouden positief reageren op de PCR-test. De techniek van de PCR-test laat reeds zien dat het ongeschikt is om überhaupt iets zinnigs te kunnen zeggen over virussen of hun besmetting of de verwachte gevolgen van die besmetting. De PCR-test vindt de kleinste moleculen in de kleinste hoeveelheid. Die worden vervolgens verveelvoudigd voor onderzoek. Dit betekent dat de PCR-test reageert op het kleinste deeltje virus wat in de kleinste hoeveelheden kan worden gevonden. Deze deeltjes worden gemultipliceerd tot een werkbare massa. Van die deeltjes staat niet eens vast dat ze exclusief zijn voor Sars-cov-2. Iedereen wordt genadeloos bedrogen door het OMT en het RIVM en de grote internationale groep personen die de ‘lead’ nemen in verband met de uitvoering van het vaccinatieprogramma, waaronder mede begrepen Bill Gates en de deelnemers aan the World Economic Forum. En Klaus Schwab persoonlijk. Iedereen had de crisis kunnen zien aankomen als de journalistiek niet corrupt was geweest. De rellen van afgelopen dagen zijn een voorzienbaar en beoogd gevolg van het bedrog van het OMT en het RIVM. De burgemeester van Eindhoven stelt: “Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, we op weg zijn naar een burgeroorlog". Dat is precies de bedoeling van de beweging die achter de Coronacrisis zit. De rellen zijn de schuld van het OMT en het RIVM cum suis. Zij laten het Kabinet en Parlement bewust besluiten nemen die haaks staan op de maatregelen die moeten worden genomen om de pandemie van het virus te bestrijden. Burgers voelen zich onderdrukt en benadeeld omdat ze worden onderdrukt, benadeeld en vermoord door de Coronamaatregelen. De rellen zijn bewust uitgelokt door de strafbare adviezen van het OMT en RIVM.

Er zijn al meer dan 10.000 Nederlanders gedood die allemaal geholpen hadden kunnen worden met handhaving van het Zelenko-protocol. Er zijn wereldwijd 2 miljoen mensen gedood om het vaccinatieprogramma te kunnen doordrukken. Dat lijkt een heuse Holocaust! In andere landen worden steeds strengere maatregelen doorgevoerd. Er worden zelfs kampen opgericht voor mensen die weigeren in quarantaine te gaan, ook “Covid19-querulanten” genoemd. Geen enkele genomen maatregel bevordert de bestrijding van de pandemie van het virus. Dat kan iedereen zelf makkelijk constateren. Al die lockdowns maken van de woningen vol gezinsleden die de hele dag op elkaars lip zitten, kweekreactors voor het virus. Mensen moeten buiten zijn en sociaal contact hebben om het immuunsysteem te trainen en versterken. Nu beweren de zogenaamde experts dat met het mRnA-virus het immuunsysteem wordt getraind. Waarom zo’n ingrijpende en kostbare maatregel terwijl dat trainen en immuniteit ook wordt bereikt door elkaar via sociaal contact te besmetten en bij een kuchje de geneesmiddelen te slikken die bij het Zelenko-proctocol passen. De mRNA-vaccins hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van het Zelenko-protocol. Dit protocol is goedkoper, minder ingrijpen, veiliger, er zijn geen lockdowns of avondklokken nodig en het beschermt beter. Ook hoeft met dit protocol geen winkel te sluiten. En de ziekenhuizen worden ontlast zoals men wenst omdat door handhaving van het Zelenko-proctocol niemand naar het ziekenhuis hoeft. Handhaving van het Zelenko-proctocol is buitengewoon vanzelfsprekend. En compleet volgens de staande praktijk en wetenschap met betrekking tot bestrijding van virussen. Nu wordt er allemaal nieuwe wetenschap verzonnen en wordt er bedrogen met de PCR-test en worden er maatregelen ten uitvoer gelegd zoals de 1,5 meter, lockdown, mondkapjes en avondklok waarvan op voorhand bekend is dat het niet werkt. Al die sociale maatregelen zijn allemaal al een keer onderzocht en daarvan is allang vastgesteld dat het helemaal niks bijdraagt aan bestrijding van de pandemie van het virus. Er is sprake van huisarrest! Onbevoegd opgelegd door ambtenaren die het Kabinet en het Parlement willens en wetens onjuist en onvolledig informeren met als doel dat een bepaalde groep veel geld verdient en macht krijgt die het niet bezit.

Share |