U bent hier: Home / Riooljournalistiek van Chris Klomp

Riooljournalistiek van Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 20-06-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Wouter Raatgever, Joost Knevel en Micha Kat van de Red Pill Journal Show deden het helemaal zo gek nog niet tijdens het meer dan twee uur durende kort geding tegen hen afgelopen week. Helaas is de dagvaarding van de Gemeente Bodegraven niet online waardoor moeilijk is in te schatten hoe alles moet worden gewogen. Dat het 80-pagina dikke document van Joost Knevel niet werd geaccepteerd is normaal. Dit was gewoon te laat ingediend. De overlijdensakte waarmee de advocaat van de Gemeente kwam aanzetten is daarmee ook tardief want die kwam in de laatste termijn uit zijn hoge hoed. Joost Knevel maakte steekhoudende opmerkingen over de ontvankelijkheid van de Gemeente. Wat is de wettelijke basis voor het optreden van de Gemeente Bodegraven of de burgemeester in het civiel recht in een zaak tussen civiele partijen.

Er is van alles te zeggen over de kwestie Bodegraven. Als eerste de werkwijze van Knevel, Raatgever en Kat. Dat is niet de manier waarop kans op succes wordt bewerkstelligd. Wat betreft de Gemeente Bodegraven is de Gemeente net als alle andere Gemeentes in Nederland verantwoordelijk voor het sadistisch ritueel kindermisbruik wat ten titel van Jeugdzorg en Kinderbescherming wordt uitgeleefd op de Jeugd door de georganiseerde (ambtelijke) misdaad. Bovendien werkt de door  het team van de Red Pill Journal Show beschuldigde RIVM-directeur Jaap van D. in een ambtelijke omgeving waarin kindermisbruik is genormaliseerd. Het georganiseerd sadistisch kindermisbruik in Nederland wordt gepleegd door ambtelijke personen werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En door bij de Jeugdzorg en Kinderbescherming betrokken civiele partijen. Dat Jaap van D. op zichzelf een probleemgeval is bewijst zijn betrokkenheid bij de Coronacrisis. Een zogenaamde wetenschapper die iedereen in het ootje neemt.

Daaroverheen journalist Chris Klomp met zijn sausje dagelijkse onzin en ophitserij. En niemand ziet de Grote Roze Kinderen Misbruikende Olifant in de kamer. Een valser figuur dan journalist Chris klomp is haast niet denkbaar. Zo huichelachtig en gemeen als hij op de feiten zit en het publiek misleidt doet gewoon zeer en is misselijk makend. Wanneer deze journalist direct wordt geconfronteerd met de harde misbruikfeiten in de Jeugdzorg aarzelt hij geen moment om de boodschapper mond dood te maken. Voortdurend op de man spelend en wegkijkend van de inhoud. Nooit neutraal. De Complotclowns deden het best goed tijdens het kort geding van de Gemeente Bodegraven tegen hen. Met hoog entertainment gehalte. Dat zij niet perfect zijn kan hen niet worden kwalijk genomen. Of het verhaal van Joods Knevel echt is valt niet te zeggen. Hij vertelt steeds hetzelfde in dezelfde woorden. Alsof hij het heeft ingestudeerd. En het tachtig pagina’s dikke document met verondersteld bewijs wat de rechter in kort geding niet heeft geaccepteerd van Knevel, wordt niet gedeeld door de Red Pill Batavieren 

Al met al is het bewijs dat RIVM directeur Jaap van D. persoonlijk betrokken is geweest bij sadistisch ritueel kindermisbruik flinter dun tot afwezig. Het is gebaseerd op de verklaringen van Joods Knevel. Er zijn meer mensen met herwonnen herinneringen. Joods Knevel is niet de enige. Het is helemaal niet gek om in de jeugd opgedane negatieve ervaringen te onderdrukken en te vergeten. Het kan dat herwonnen herinneringen Joods Knevel op het spoor zetten van de man die hij percipieert als prominente dader van door Knevel ervaren sadistisch ritueel seksueel kindermisbruik, alleen heel sterk lijkt Knevel niet te staan. In het algemeen is het moeilijk seksueel misbruik van kinderen vervolgd te krijgen. Cognitieve dissonantie werkt in het voordeel van daders. Bovendien zijn de mannen van de Red Pill Journal Show eerste klas amateurs. Zelfs Micha Kat die schreeuwerig alles in hoofdletters schrijft. Dat ontslaat journalist Chris Klomp er niet van aan het publiek zichtbaar te maken wie RIVM directeur Jaap van D. werkelijk is, en dat het sadistisch ritueel kindermisbruik van de Jeugdzorg en de Kinderbescherming ook het overlijden van kinderen tot gevolg heeft.

Share |

Permalinks