U bent hier: Home / Ritueel-satanisch kindermisbruik

Ritueel-satanisch kindermisbruik

by J.L. de Kreek — last modified 04-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag maandag 2 juli 2021 in de kwestie Bodegraven liegt er niet om. De heren Knevel, Kat en Raatgever kunnen zelfs worden gegijzeld als ze content niet van internet verwijderen. Bovendien moeten ze alle zoekmachines aanschrijven om die content uit de cache te halen. Gesteld dat Joost Knevel de waarheid spreekt met zijn gevonden herinneringen dan is de werkwijze van the Red Pill Journal gewoon oliedom. Bovendien zijn er feiten die wel objectief zijn te bewijzen en waarmee de Gemeentes in het algemeen, Jaap van Dissel cum suis en de Kabal voor schut kunnen worden gezet.

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag wekt niet de indruk dat betrokken magistraat in toga is behekst of bezeten van de Duivel. Het amateurisme der Wappies en Complotdenkers staat eraan in de weg dat zij uitspraken van rechters op hun merites beoordelen. Er staat van alles in die uitspraak van de verguisde Rechtbank Den Haag wat Wappies en Complotdenkers in hun voordeel kunnen gebruiken indien zij zich professioneel zouden opstellen. De Gemeente wijst er volgens de rechter op dat zij zorg dient te dragen voor de openbare orde en veiligheid binnen de Gemeente. Die publieke taak strekt er volgens de Gemeente mede toe dat de Gemeente haar inwoners dient te beschermen tegen ernstige inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer. De vraag is of de Gemeente inderdaad de burgers beschermt tegen ernstige inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer. De Coronacrisis bewijst objectief van niet.

En het georganiseerd sadistisch kindermisbruik in de jeugdzorg en de kinderbescherming bewijst objectief dat de Gemeentes in het algemeen burgers niet beschermen tegen ernstige inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer. Micha Kat heeft gezegd dat de ontmaskering van Jaap van Dissel als kindermisbruiker te Bodengrave zal bewijzen dat hij in verband met zijn werk voor het RIVM ook niet deugt. Jaap van Dissel zou in Bodegraven zijn betrokken bij het vermoorden van kinderen. Hij zou een kind de nek hebben omgedraaid. Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raatgever brengen het als feiten zonder een vorm van objectief bewijs aldus de Rechtbank Den Haag. Terwijl als het om de Coronacrisis gaat er juist weer wel heel veel objectief bewijs is dat het RIVM en OMT zich  *zacht gezegd* vergissen.

Ook wat betreft de hulppersonen bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport van minister Hugo de Jonge van het CDA die zich doelbewust schuldig maken aan deelname aan de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming en de jeugdzorg is voldoende objectief bewijs om het van de daken te schreeuwen. Het spijtige aan de Red Pill Journal is dat het met de werkwijze afbreuk doet aan de verhalen over ritueel sadistisch en/of satanisch kindermisbruik die wel zijn onderbouwd met objectieve feiten. Wat dat betreft doen de heren van Red Pill Journal niet onder aan journalist Chris Klomp. De overeenkomst is dat hun werk op geen enkele manier bijdraagt aan het ontmaskeren of beëindigen structurele georganiseerde ritueel sadistisch en/of satanisch kindermisbruik in Nederland, terwijl de feiten op straat liggen.

Share |

Permalinks