U bent hier: Home / Roland Pierik en de wet in formele zin

Roland Pierik en de wet in formele zin

by J.L. de Kreek — last modified 21-08-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad vroeg zich op Twitter af wat de correcte Engelse vertaling is van "wet in formele zin". Hij heeft de tweet verwijderd. De wet in formele zin is een regeling die tot stand gebracht wordt door regering en Staten-Generaal tezamen via de grondwettelijke wetgevingsprocedure. Onder een wet in materiële zin verstaat men iedere algemene, burgers bindende rechtsregel, op overtreding waarvan straf is gesteld.

Het Wetboek van Strafrecht en de Wet Internationale Misdrijven zijn wetten in formele zin en algemeen verbindende rechtsregels op overtreding waarvan straf is gesteld. Kan oplopen tot levenslang. De Wet Internationale Misdrijven is een speciale wet in formele zin. Daarom gaat het voor het commune Wetboek van Strafrecht als feiten in strafbepalingen van beide wetten vallen.

De virologie kent ook wetten. Niet vastgesteld door de wetgever want de wetgever weet niks van virussen. Vastgesteld door de wetenschap. Jaren geleden al. Oude kennis die niet is geabrogeerd. Dat is een moeilijk woord voor afgeschaft. De wetgever heeft diensten ingesteld en aangewezen waar medisch wetenschappelijke specialisten werkzaam zijn die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met virussen en bescherming van de volksgezondheid.

Deze medisch wetenschappelijke specialisten bezitten op grond van de wet in formele zin, macht, gelegenheid en middelen. Bovendien bezitten zij bevoegdheden die de gemiddelde burger niet bezit. De wet in formele zin regelt ook de gevallen waarin deze medisch wetenschappelijke specialisten macht, gelegenheid en middelen misbruiken en bevoegdheden schenden. Misbruik van recht is erkend in de wet in formele zin. Die omstandigheid is thans aan de orde. Bovendien worden de wetten van de virologie ook niet gerespecteerd door de medisch wetenschappelijke specialisten.

De virologie kent een belangrijke wet die Kochs-postulaten worden genoemd. Ook te zien als de Grondwet van de virologie. Nederland kent een Grondwet wat in artikel 1 een algemeen geldend imperatief geformuleerd discriminatie verbod bezit. De virologie kent dus ook een Grondwet. Kochs-postulaten zijn een set regels die op een bepaalde manier moeten worden gehandhaafd om causaal verband te kunnen en mogen vaststellen tussen een pathogeen (ziekteverwekker) en een ziekte. Logische regels om oorzaak en gevolg rechtstreeks aan elkaar te verbinden. Handhaving van die regels verzekert dat mensen niet worden mishandeld door artsen die wanen dat een virus de oorzaak is van een luchtweg syndroom en dat daartegen geen HCQ of ivermectine mag worden gebruikt.

Tegenwoordig met internet staat de wet in formele zin gewoon online. Net als Kochs-postulaten. Daardoor is de algemeen geldende plicht om de wet te kennen relatief eenvoudig na te komen. Roland Pierik kan de wet in formele zin en Kochs Postulaten gewoon opzoeken en lezen in een taal die hij begrijpt. Omdat niet aan Kochs-postulaten is voldaan en ook anderszins geen causaal verband is aangetoond tussen Sars-cov2 en Covid19, althans daarvan bestaat geen objectief bewijs, zijn de adviezen van de medisch wetenschappelijk specialisten aan het Kabinet en parlement en dus de vrije meningsuiting van rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad onbevoegd gegeven. Iemand moet hen vertellen dat zij het recht hebben om te zwijgen.

Share |

Permalinks