U bent hier: Home / Strafvervolging Jaap van Dissel verwacht

Strafvervolging Jaap van Dissel verwacht

by J.L. de Kreek — last modified 20-12-2021 03:00
Opgeslagen onder:

RIVM topman Jaap van Dissel zet het kabinet aan tot harde lockdown in verband met een virus waarvan niemand last zal hebben zeker niet als Jaap van Dissel de minister adviseert HCQ en Ivermectine toe te laten als geneesmiddelen voor de eerste lijn om Covidklachten te genezen. 30 maart 2020 is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen de adviseurs van het kabinet en Parlement wegens bedrog met terroristisch oogmerk en internationale misdrijven of althans massamoord.

De aangifte is sindsdien aangevuld en thans een dik dossier met correspondentie aan het Openbaar Ministerie en 150+ documenten met ‘state of the art’ wetenschap die objectief bewijzen dat de adviezen van Jaap van Dissel cum suis aan het kabinet en Parlement de oorzaak zijn van de crisis. Dat deze feiten niet worden gedeeld door mainstream journalisten en hun media is omdat de voorbereidingen zijn getroffen door het WEF waarvan journalisten en media lid zijn.

Het opzettelijk opleggen van leefomstandigheden waaronder de onthouding van toegang tot geneesmiddelen wat lijdt tot de dood van mensen wordt door de Wet Internationale Misdrijven gekwalificeerd als <<uitroeiing>>. Jaap van Dissel vertelt aan leken in het kabinet en Parlement aantoonbare kletspraat over de PCR-test en de oplossing van de pandemie van het virus waarvan hij weet of kan weten dat het fabeltjes zijn. En die vaccins zijn gewoon gevaarlijke technologieën.

Er is een methode in de virologie om causaal verband te bepalen tussen ziekte en ziektekiem. Dat zijn de basisregels. Men kan die regels zien als de grondwet van de virologie. Ook als de fabeltjes van Jaap van Dissel over de PCR-test de waarheid zijn dienen zijn standpunten en beweringen bewezen te worden middels de grondwet van de virologie. Als de verhaaltjes van Jaap van Dissel over de PCR-test de waarheid zijn dan kan de pandemie ook middels Koch’s postulaten worden bewezen.

Aangezien bij handhaving van Koch’s postulaten geen millimeter bewijs wordt gevonden van de standpunten en beweringen van Jaap van Dissel, en bovendien van de uitvinder van de PCR-test bekend is dat het ongeschikt om te gebruiken op de manier zoals Jaap van Dissel doet, is geven dat Jaap van Dissel chronisch uit zijn nek kletst. Bovendien onthoudt Jaap van Dissel de bevolking toegang tot de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine. Waardoor mensen overlijden.

Onderzoek wijst uit dat soortgelijke sprookjes als Jaap van Dissel vertelt in verband met Corona ook worden verteld in verband met HIV en AIDS. Grote groepen wetenschapper leggen moedwillig verbanden tussen ziektes en virussen die er niet zijn om zich te verrijken aan de oplossing het feit voor lief nemend dat ze daarmee tevens genocide en massamoord plegen. De dertig miljoen AIDS doden sinds 1984 zijn vermoord door de behandeling. De Coronadoden zijn vermoord door de behandeling.

Al die behandelingen worden onderschreven en geadviseerd door Jaap van Dissel van het RIVM en een grote groep misdadigers in de zorg en Wappies in het Nederlands Openbaar Bestuur. Bovendien vertelt het RIVM evidente onzin in verband met CO2. CO2 uitstoot van mensen inclusief alle grote ondernemingen kan geen enkele invloed hebben op de opwarming van de aarde omdat de natuurlijk aanwezige hoeveelheid CO2 zo veel is dat de uitstoot van mensen en bedrijven daarin geen verandering brengt. Zelfs niet op de oneindig lange termijn.

Voorts maakt het RIVM onderdeel uit van het ministerie waarvan Inspectie Jeugd en Gezin ook deel uitmaakt. De aangifte van 30 maart 2020 gaat ook over dit onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport want IGJ kijkt chronisch weg van de gebreken in de waarheidsvinding bij de Jeugdzorg en gedoogt dat de Jeugdzorg artikel 430 derde lid Rv niet handhaaft.

Met andere woorden, IGJ is het kennelijk eens met de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en bij het Ministerie van Justitie wat zich ten titel van kinderbescherming schuldig maakt aan gedwongen verdwijning van minderjarigen, kinderhandel en kindermishandeling en (seksueel)kindermisbruik. Ook maakt IGJ de geneesmiddelen verdacht waarvan is te voorspellen dat die de pandemie van het virus juist goed, veilig, snel en goedkoop zullen bestrijden
><br>Dus nu het dan toch hard tegen hard is in ogen van RIVM directeur Jaap van Dissel is het misschien zinnig dat iemand hem ervan vergewist dat de juristen die de aangifte gedaan hebben 30 maart 2020 geloven dat het Openbaar Ministerie treuzelt met strafvervolging omdat het OM sinds juni 2012 reeds wordt bedreigd en bedrogen met terroristisch oogmerk om de beweging die achter de Coronacrisis zit ongemoeid te laten.

Diezelfde juristen verwachten dat als dat euvel is opgelost het OM tot strafvervolging over zullen gaan van de adviseurs van het kabinet en Parlement voor genocide of misdaden tegen de menselijkheid en bedrog met terroristisch oogmerk.

Roland Pierik van de Gezondheidsraad weet al enige tijd dat er serieus klachten zijn over het functioneren van het RIVM en de raad waarvan hij deel uitmaakt. Hij haalt hooghartig zijn neus ervoor op. Beide heren kunnen op openbaar toegankelijke websites de feiten vinden die hun ongelijk bewijzen: https://www.aangiftecovid19.nl.

Share |

Permalinks