U bent hier: Home / Strafvervolging klimaatactivisten

Strafvervolging klimaatactivisten

by J.L. de Kreek — last modified 16-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

@Tayelrand vraagt zich af of het juridisch mogelijk is om namens CO2 een proces wegens smaad aan te spannen tegen de staat en anderen, die CO2 blijven omschrijven als vervuiling. Nee, want CO2 kan geen wil verklaren. Wat wel kan is namens personen, klimaatactivisten en onder andere het bestuur van Stichting Urgenda aanklagen voor bedrog en voorbereiding van internationale misdrijven. Zij die vermindering van uitstoot van CO2 propageren willen kennelijk de mensheid vergassen. Bovendien strijden klimaatactivisten ook actief tegen stikstof.

De scheikundige formule voor fotosynthese is objectief bewijs van het feit dat de gemeten opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie die niet kan worden verklaard door Milanković, wordt veroorzaakt door de massale ontbossing ten behoeve van deze industriële revolutie. Fotosynthese is een endotherm proces. Dit betekent dat er energie nodig is, in de vorm van warmte van de zon, om dat proces te laten plaatsvinden. Door ontbossing vindt er minder fotosynthese plaats waardoor de energie die daarvoor zou worden gebruikt wordt omgezet in stralingswarmte van de aarde. Daardoor warmt lucht op, en wordt lucht droger en is de klimaatverandering logisch verklaard.

Stikstof en CO2 zijn basis bouwstenen voor leven. Deze stoffen zijn niet de causale oorzaak van klimaat- of milieuproblemen. Stijging van CO2 is ook het gevolg van de massale boomkap omdat bomen daardoor CO2 niet meer omzetten in glucose en zuurstof. CO2 is slechts voor vier honderste van procenten aanwezig in de atmosfeer. Bovendien wordt de global warming potential van gassen uitgedrukt in CO2-equivalenten. Bovendien zijn het andere chemische verbindingen waarin ook stikstof zit die problematisch kunnen zijn zoals stikstofoxiden. Het resultaat van de wil van klimaatactivisten en stichting Urgenda is verpaupering van grond, verwoestijning en een zuurstof arme atmosfeer. Kennelijke begrijpen ze bij Urgenda de betekenis niet van het isgelijkteken in de scheikundige formule voor fotosynthese.

CO2 is dwingend noodzakelijk voor het ontstaan van leven. En voor de instandhouding van de natuur. Te veel CO2 bestaat bijna niet. Te veel CO2 levert op dat mensen en dieren in slaap vallen. Dat is een niveau van CO2 wat met geen mogelijkheid wordt gehaald, behalve bij het verdoven van varkens voordat ze worden geslacht. Elke boer weet dat CO2 toevoegen aan kassen de groei en bloei van vruchten en gewassen bevordert. CO2 zorgt ervoor dat bomen meer CO2 opnemen. CO2 zorg er ook voor dat bossen beter beschermd zijn tegen brand omdat met meer CO2 de bladeren en stammen vetter en groter zijn en meer vocht bevatten.

De hele klimaat hysterie heeft een economische grondslag. Het is bedoeld om een bepaald deel van de industrie te bevorderen. Zo wordt de elektrische auto gesubsidieerd terwijl deze voertuigen zeer brandgevaarlijk zijn en een potentiële chemische vervuiling vertegenwoordigen waarop niemand een antwoord heeft. De batterijen van elektrische auto’s zijn zwaar chemisch afval wat gedumpt wordt in ontwikkelingslanden. Bovendien is de oplossing van het milieuprobleem wat betreft het verkeer invoering van designers fuel die geen of amper roet en stikstofoxide leveren bij verbranding in dieselmotoren.

Dieselmotoren zijn bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de propaganda van Urgenda en andere klimaatterroristen, zeer goed in staat schoon te verbranden. Vervuiling door verbranding van brandstoffen voor vervoer wordt bepaald door de kwaliteit van brandstof. Niet door de techniek van de dieselmotor. Omdat er ook brandstoffen voor diesel en benzine auto’s verkrijgbaar zijn die geen roet en NOX veroorzaken concurreert Urganda oneerlijke in het belang van andere oplossingen voor milieuproblemen. Bovendien wordt de rechtspraak bedrogen door Urgenda over de schuld van CO2 aan klimaatverandering. Dus aangifte tegen de klimaatkrankzinnigen kan gewoon uit eigen naam. En is op de plaats.

Share |