U bent hier: Home / Succes Hitler dankzij journalisten

Succes Hitler dankzij journalisten

by J.L. de Kreek — last modified 23-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het aardige aan internet is dat de echte geschiedenis transparant wordt. Niet alleen kunnen kranten en tijdschriften tot meer dan 150 jaar terug worden gelezen. Ook de bronnen die toen moeilijk vindbaar waren voor de gewone burger zijn door internet makkelijk aan een onderzoek te onderwerpen. Tegenwoordig zijn documenten gedigitaliseerd. Dit vereenvoudigt onderzoek naar trefwoorden en combinaties van trefwoorden in documenten. Daardoor is algemeen bekend dat Adolf Hitler zijn succes heeft te danken aan journalisten en schrijvers.

Journalisten en schrijvers hebben te Basel 29-31 augustus 1897 de statelijk acterende Beweging van Herzl opgericht wat handelde onder de naam Vereniging Erez Israël, met het oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen als sluitstuk van hun rituele verzoening met Satan. De terrorisme en antisemitisme feiten van de Beweging van Herzl en zijn volgers blijken in een oogopslag uit de objectieve brondocumenten die journalisten en hun media nu al meer dan 120 jaar bewust aan het oog van het publiek onttrekken. 

De Beweging van Herzl noemt zich Zionistisch. Het doet zich Joods voor. De Joodse verschijningsvormen der Zionisten is terrorisme gerelateerd bedrog. De Zionisten zijn strijders in vreemde krijgsdienst van de statelijk acterende terreurbeweging van de helden van Wilders. Zij bezitten het oorlogsdoel de Joden en het Koninkrijk der Nederlanden aan zich te onderwerpen. Deze onderwerping vindt reeds plaats. Joods bezit wordt geplunderd zonder dat daartegen kan worden opgetreden. En onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van Herzl waardoor het een gevaar is voor de rechtsorde.

Geen enkele Nederlandse journalist blijkt bereid feiten te respecteren. Dat gaat over vrijwel alles wat relevant is. Van terrorisme tot Hiv en AIDS. De journalistiek in het algemeen verspreidt willens en wetens valse feiten in het belang van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Bovendien pretenderen journalisten kennis te hebben die ze niet bezitten. En vertellen journalisten bewust niet de echte geschiedenis van de Holocaust. Bovendien framen en demoniseren zij actief personen die de waarheid meedelen aan het publiek. Het is niet te veel gezegd dat journalisten in het algemeen werken voor een terroristische organisatie en strijden tegen assimilatie van Joden.

Share |