U bent hier: Home / Terroristen trainen leiding Politie

Terroristen trainen leiding Politie

by J.L. de Kreek — last modified 31-08-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Zeker twee keer per week wordt de leiding van de Politie in Nederland getraind door deelnemers aan de terreurbeweging die schuldig is aan de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Deze terreurbeweging is ook schuldig aan de Holocaust en de Coronamaatregelen. Deze beweging bedreigt en bedriegt onderdelen van de Staat der Nederlanden waardoor het een gevaar is voor de rechtsorde. Bovendien is het schuldig aan verhoogde terreurdreiging en aanslagen op Nederlandse en NATO doelen in Afghanistan. Deze trainers van de Politie trainen ook de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming om straffeloos kinderen te kunnen misbruiken.

De terreurbeweging die zich schuldig maakt aan al deze en andere high impact crimes is opgericht te Basel bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres 29-31 augustus 1897 door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Herzl is de held van Adolf Eichmann, Geert Wilders en Thierry Baudet. Samenwerkend met onder andere de familie Rothschild en andere zogenaamde filantropen heeft hij de Endlösung op de internationale agenda gezet en zijn idee voor de Holocaust uitgewerkt. Latere Zionisten hebben het werk van Herzl geperfectioneerd. Zoals journalist Ze’ev Jabotinsky. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen.

De hele geopolitiek sinds 1895 staat in het teken van de kolonisatie van Palestina voor de vestiging van de zogenaamd Joodse Staat Israël. Adolf Hitler werkte voor de oprichters van Israël wat al in 1897 bestond als statelijke actor met een leger en het oorlogsdoel het Jodendom te ontdoen van de Joden en in Palestina het wereldgetto te stichten voor de Joden om ze gemakkelijk allemaal bij elkaar uit te roeien. De Holocaust van 1940-1945 staat voorspelt in de Bijbel. In het boek Ezechiël. Theodor Herzl en zijn beweging hebben deze profetie met menselijke middelen vervuld. Bovendien vervult de door hem in 1897 opgerichte beweging dat de volgende Holocaust die staat voorspeld in Ezechiël ook plaatsvindt.

De Coronamaatregelen zijn daarop de actuele voorbereiding. Door doeltreffend holocaustbedrog zien en begrijpen meeste mensen niet dat elke massa emigratie van Joden naar Palestina een antisemitische achtergrond bezit. Joden emigreren niet vrijwillig uit henzelf collectief naar Palestina om daar bij te dragen aan de vestiging van een Joodse Staat. Elke massabeweging van Joden naar Palestina is aangejaagd of bewerkstelligd door antisemieten. Een voor meeste mensen onzichtbare hand die de Joden dwingt met een glimlach te emigreren naar Palestina zodat ze daar uitgeroeid kunnen worden op de Bergen van Israël.

Share |

Permalinks