U bent hier: Home / The Greens bevorderen bosbranden

The Greens bevorderen bosbranden

by J.L. de Kreek — last modified 12-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De bosbranden in Australië worden bevorderd door the Greens. Omdat zij strijden tegen brandgangen in de onmetelijke bosgebieden waardoor branden uitbreiden en niet uitdoven. En omdat the Greens reductie willen van CO2. Des te minder CO2 des te droger bossen. Des te meer CO2 des te meer en des te groter de bladeren aan bomen en des de groter de weerstand van bossen tegen bosbranden. De hele cultus rond het autistische meisje Greta Grunberg is een ziekte. Wat dit wicht predikt leidt tot verwoestijning. CO2 is basisvoedsel voor bomen en planten. Zonder CO2 bestaat er geen natuur. Het broeikaseffect van CO2 is een natuurlijk effect noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Te veel CO2 is slaapverwekkend.

De mening van the Greens is die van personen zonder basiskennis. De klimaatverandering die veel mensen ervaren is normaal. Groenland heet Groenland omdat het vroeger in 1400 groen was.

Het klimaat was vroeger in veel gebieden aanzienlijk anders dan vandaag. Dat is de natuurlijke verandering van het klimaat. Klimaat is niet stabiel. Het is aan verandering onderhevig net als het aardmagnetisch veld en de hoeveelheid straling van de zon. Vooral de straling van de zon is verantwoordelijk voor opwarming en afkoeling. Wat betreft de menselijke bijdrage aan klimaatverandering is de ontbossing door de industrialisatie de oorzaak van klimaatissues, milieuproblemen en natuurrampen. Overstromingen en ontbossing zijn synoniemen.

Om de verandering van het klimaat wat betreft de menselijke bijdrage een halt toe te roepen is herbebossing van de wereld de enige mogelijke oplossing. En brandgangen maken in de bossen. Reductie van CO2-uitstoot geeft het ongewenste resultaat. Voorts dient vanzelfsprekend de kwaliteit van brandstoffen te worden verbeterd om uitstoot in het verkeer van fijnstof en giftige-verbindingen zoals NOX te nihileren. Omdat alles scheikunde is kan dat worden gerealiseerd met designer fuels die gewoon verkrijgbaar zijn. De overheid heeft de bevoegdheid in de regelgeving om deze schone brandstoffen verplicht te stellen. De overheid doet dit niet omdat het zich laat inspireren door hysterische amateurs en opportunistische laaienlichters.

Share |
Reclame

Doe aangifte. Help mee. Beeindig de crisis.